Lời mở đầu
Trước đây, trong nên kinh tế kế hoạch hoá tập trung, các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu pháp lệnh của nhà nước, mua khó hơn bán, người ta không quan tâm tới hàng hoá bán cho ai, với số lượng bao nhiêu. Các doanh nghiệp không cần tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm của mình, chỉ cần hoàn thành kế hoạch do nhà nước giao, sản phẩm sản xuất ra được nhà nước đưa tiêu thụ ở các địa chỉ trong kế hoạch.
Chuyển sang nền kinh tế thị trường, mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh là đơn vị hạch toán độc lập, từ tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Mặt khác nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất cơ cấu cùng mỗi loại hàng hoá nên việc tiêu thụ sản phẩm trở thành vấn đề bức xúc số mối đối với doanh nghiệp.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi trong điều kiện môi trường cạnh tranh gay gắt tài nguyên khan hiếm như hiện nay? Việc quan trong số một là đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, nếu không doanh nghiệp đó bị thua lỗ cấc sản phẩm cuả doanh nghiệp đó bị tồn đọng doanh nghiệp không thu hồi được vốn, quá trình tái sản xuất không thực hiện được và doanh nghiệp đó tiến tới bờ vực của sự phá sản. Vì lẽ đó nên tiêu thụ sản phẩm dù lầ khâu cuối cùng trong hoạt động kinh doanh nhưng được các doanh nghiệp đặt tên hàng đầu, ưu tiên cho nó vị chí cao nhất trong chiến lược kinh doanh của mình.
Tại công ty Gas Petrolimex, công tác tiêu thụ sản phẩm là khâu thiết yếu quyết định toàn bộ loại hoạt động kinh doanh của công ty.
Qua một thời gian thực tập nghiên cứu tài liệu và tham khảo thực tế cùng với sự định hướng của thầy giáo, em đã thấy rõ tầm quan trọng của công tác tiêu thụ sản phẩm nên em đã chọn đề tầi nghiên cứu “ Một số vấn đề về Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Gas Petrolimex”.
Đề tài gồm có 3 chương:
Chương I. Cơ sở lý luận về Hoạt động Tiêu thụ sản phẩm của doanh
nghiệp trong cơ chế thị trường.
Chương II. Phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty
Gas Petrolimex.
Chương III. Một số biện pháp nhằm thúc đây hoạt động tiêu thụ sản
phẩm ở công ty Gas Petrolimex.
Vì thời gian có hạn, trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế cho nên bài viết này chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy các cô trong khoa cũng như các cô, các chú, các anh, các chị trong công ty Gas Petrolimex.
Em xin chân thành cám ơn thầy giáo hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Đức Thân, các thầy, các cô trong khoa, các cô, các chú, các anh, các chị cán bộ trong công ty và sự giúp đỡ tận tình của anh Nguyễn Đăng Công đã giúp em hoàn thanh đề tài này.
Mục lục
Trang
Lời mở đầu 1
Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 3
I. Sự cần thiết và vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 3
1. Sự cần thiết hoạt động tiêu thụ sản phẩm 3
2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp. 4
II. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 5
1. Nghiên cứu và xác định nhu cầu thị trường về sản phẩm. 5
2. Chiến lược tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 8
3. Tổ chức xây dựng kênh phân phối và các yếu tố ảnh hưởng 10
4. Tổ chức hoạt động xúc tiến bán hàng ở doanh nghiệp 12
5. Tổ chức hoạt động bán hàng. 13
6. Đánh giá hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. 14
III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm Gas. 15
1. Đặc điểm của sản phẩm Gas. 15
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm gas. 16
Chương II:Phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty gas Petrolimex 20
I. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty gas Petrolimex 20
1. Quá trình hình thành phát triển của công ty 20
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 22
3. Kế quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua. 24
II. Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty gas Petrolimex 28
1. Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty 28
2. Thực trạng tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của công ty 30
III. Đánh giá hoạt động tiêu thụ của công ty gas Petrolimex 36
1. Ưu điểm: 36
2. Nhược điểm 39
Chương III:Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty gas Petrolimex. 40
I. Định hướng sản xuất kinh doanh của công ty 40
1. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 40
2. Những yếu tố thuận lợi và khó khăn của công ty. 43
II. Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty gas Petrolimex. 44
1. Hoàn thiện hệ thống thu thập và xử lý thông tin thị trường 44
2. Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm 46
3. Biện pháp phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm 47
4. Xác định các kênh tiêu thụ, đa dạng hoá các hình thức tiêu thụ sản phẩm 52
5. Chính sách giá của công ty 53
6. Hoàn thiện với các hoạt động hỗ trợ cho tiêu thụ sản phẩm ở công ty gas Petrolimex. 55
Kết kuận 59
Tài liệu tham khảo 60
[charge=150]http://up.4share.vn/f/2e1f171b1c171b1d/TM043.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Một số vấn đề về Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Gas Petrolimex
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề về Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Gas Petrolimex sẽ giúp ích cho bạn.