Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam vietcombank

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam vietcombank

  Thực tiễn phát triển Ngân hàng trên thế giới, tỷ trọng thu nhập từ tín dụng ngày càng giảm, thu nhập từ dịch vụ khác như thanh toán quốc tế, thẻ, chuyển tiền ,v.v. ngày càng chiếm tỷ trọng cao. Điều này là tất yếu bởi nhu cầu vay vốn ngân hàng để bổ sung vốn lưu động hay đầu tư TSCĐ của các tổ chức kinh tế sẽ ngày càng gỉam đi do đã có một kênh huy động khác thay thế hiệu quả hơn đó là thị trường chứng khoán, đến một tầm phát triển nào đó đa số các công ty đều sẽ cổ phần hoá và niêm yết trên thị trường chứng khoán, lúc này thông qua kênh chứng khoán các tổ chức kinh tế sẽ huy động trực tiếp nguồn vốn trong dân không cần thông qua NH nữa. Trong một số trường hợp đầu tư tài sản cố định thì doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện thông qua các các công ty thuê mua tài chính, sử dụng hình thức Leasing, Factoring .v.v. sẽ ưu việt hơn là vay vốn trung dài hạn của NH để đầu tư. Cho nên, sẽ đến lúc chỉ còn các dự án đầu tư lớn cần huy động lượng vốn khổng lồ thì mới cần đến ngân hàng và thường các dự án này sẽ có sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ. Lúc này, nhu cầu tín dụng ngân hàng sẽ chỉ còn là nhu cầu tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân tiêu dùng (cho vay bán lẻ) và thị phần tín dụng mà các ngân hàng cần quan tâm lúc này chính là nhu cầu tín dụng bán lẻ đặc biệt là mảng tín dụng tiêu dùng, một thị phần tín dụng đầy tiềm năng, ngày một phát triển hơn theo mức độ phát triển nền kinh tế và đời sống của người dân.

  Việt nam sau một quá trình chuyển mình theo kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập cùng kinh tế quốc tế đã có những bước phát triển nhanh, thị trường chứng khóan đã hình thành và không ngừng hòan thiện, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Cho nên các NHTM cần phải triển khai mô hình ngân hàng bán lẻ là cần thiết, và là một xu hướng hợp thời đại. Bên cạnh đó việc cho vay bán lẻ cũng đồng nghĩa với việc phân tán rủi ro qua đó giảm thiểu rủi ro trong cho vay của NH.

  Thực trạng hiện nay, các NHTM quốc doanh nói chung và VCB nói riêng lâu nay hầu như là tín dụng bán buôn (cho vay món lơn đối với các doanh nghiệp lơn) là chủ yếu cho nên việc cho vay bán lẻ, cho vay tiêu dùng chỉ là mới bắt đầu, do vậy kinh nghiệm về lĩnh vực này chưa nhiều, bên cạnh đó cơ chế quản lý của NHTM quốc doanh vẫn còn nặng nề quan liêu chưa có sự linh hoạt. Trong khi đó hàng loạt các NHTM CP ngoài quốc doanh trong nước ra đời đã sớm xác định thị trường tín dụng mục tiêu là thị trường tín dụng tiêu dùng, tạo nên đối trọng cạnh tranh khá quyết liệt, ngòai ra, nước ta bước vào hội nhập, tự do hoá Ngân hàng và như thế tính cạnh tranh sẽ càng trở nên khốc liệt hơn khi có các “đại gia” ngân hàng nước ngoài mạnh hơn NHTM trong nước về mọi mặt cả về vốn liếng cũng như kinh nghiệm vào cuộc. NHTM trong nước nếu không còn những chính sách bảo hộ của Chính phủ thì sẽ chỉ còn một lợi thế so với NH nước ngoài đó là có mặt lâu hơn trên thị trường trong nước, thị phần đã chiếm giữ được cơ bản. Cho nên mấu chốt vấn đề sẽ là chiếm lĩnh tối đa thị trường tiềm năng trong nước trước khi quá nhiều ngân hàng nước ngòai tham gia vào thị trường.

  Từ những phân tích trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank".
  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các bảng số liệu, biểu đồ minh hoạ
  Lời mở đầu
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHO VAY TIÊU
  DÙNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG . 1
  1.1 Những vấn đề chung về cho vay tiêu dùng của NHTM 1
  1.1.1 Khái niệm, đặc trưng tín dụng ngân hàng và cho vay tiêu dùng 1
  1.1.2 Nguyên tắc của cho vay tiêu dùng 3
  1.1.3 Vai trò của cho vay tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường 4
  1.2 Đối tượng và đặc điểm riêng của cho vay tiêu dùng . 6
  1.2.1 Đối tượng của cho vay tiêu dùng 6
  1.2.2 Đặc điểm của cho vay tiêu dùng . 6
  1.3 Một số hình thức cho vay tiêu dùng . 8
  1.3.1 Căn cứ vào mục đích khỏan vay . 8
  1.3.2 Căn cứ vào hình thức đảm bảo tiền vay 8
  1.3.3 Căn cứ vào nguồn gốc của khỏan nợ 9
  1.3.4 Căn cứ vào phương thức hòan trả nợ . . 11
  1.4 Kinh nghiệp phát triển bán lẻ của một số ngân hàng nước
  ngoài và bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam
  1.4.1 Kinh nghiệm của Ngân hàng Bangkok – Thái Lan . 16
  1.4.2 Kinh nghiệm của Ngân hàng Union – Phi-lip-pin . 17
  1.4.3 Kinh nghiệm của Ngân hàng Standard Chartered – Sing-ga-po 18
  1.4.4 Kinh nghiệm của Ngân hàng CitiBank – Nhật Bản 19
  1.4.5 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam 21
  TÓM TẮT CHƯƠNG 1
  CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA VIETCOMBANK
  2.1 Vài nét khái quát về Vietcombank
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Vietcombank
  2.1.2 Điểm một số mặt hoạt động kinh doanh của Vietcombank
  2.2 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Vietcombank
  2.2.1 Khái quát tình hình cho vay tiêu dùng tại Vietcombank
  2.2.2 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng của Vietcombank
  2.2.3 Quy trình cho vay tiêu dùng tại Vietcombank
  2.2.4 Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của
  Vietcombank 44
  2.2.4.1 Chưa nhận thức và quan tâm đúng mức về phát triển cho vay
  tiêu dùng . 44
  2.2.4.2 Công tác tiếp thị marketing, xây dựng và củng cố thương hiệu
  chưa tốt
  2.2.4.3 Quy chế cho vay tiêu dùng chưa phù hợp với khách hàng 47
  2.2.4.4 Sản phẩm chưa đa dạng, rời rạc khó hình thành những sản
  phẩm trọn gói để đáp ứng nhu cầu khách hàng 48
  2.3 Tiềm năng thị trường cho vay tiêu dùng . 50
  TÓM TẮT CHƯƠNG II . 54
  CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỌAT ĐỘNG
  TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA VIETCOMBANK 55
  3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển của Vietcombank . 55
  3.1.1 Tầm nhìn và chiến lược kinh doanh . 55
  3.1.2 Kế hoạch mục tiêu trung hạn 56
  3.1.3 Quan điểm của Vietcombank về hoạt động cho vay bán lẻ . 57
  3.2 Một số giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng
  tại Vietcombank . 62
  3.2.1 Nhóm giải pháp về quy trình quy định đối với cho vay tiêu dùng
  3.2.1.1 Cải thiện hệ thống các quy trình, quy chế, sản phẩm cho vay tiêu dùng phù hợp với đối tượng khách hàng cá nhân
  3.2.1.2 Xây dựng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng đối với cá nhân
  3.2.1.3 Điều chỉnh một số quy chế các sản phẩm cho vay tiêu dùng hiện hành của Vietcombank
  3.2.2 Nhóm giải pháp về công nghệ và sản phẩm ngân hàng
  3.2.2.1 Nâng cấp và phát triển công nghệ ngân hàng
  3.2.2.2 Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm phi tín dụng tạo ra những bộ sản phẩm trọn gói
  3.2.3 Nhóm giải pháp về công tác quảng cáo tiếp thị, nâng cao thương hiệu Vietcombank
  3.2.3.1 Cần quan tâm đầu tư đúng mức công tác nghiên cứu thị trường. 73
  3.2.3.2 Thực hiện tiếp thị quảng bá sản phẩm hiệu quả đi đôi với quảng cáo thương hiệu Vietcombank
  3.2.3.3 Xây dựng văn hoá tác phong phục vụ khách hàng mang dấu ấn
  riêng của Vietcombank
  3.2.3.4 Tạo ra sự thống nhất nhất quán hình ảnh của Vietcombank tại
  mọi địa điểm giao dịch . 79
  3.2.3.5 Thực hiện tốt chính sách chăm sóc khách hàng như là một quá
  trình hậu mãi tốt . 81
  3.2.4 Con người, nhân tố quyết định thành công
  3.2.4.1 Công tác tuyển dụng
  3.2.4.2 Công tác đào tạo
  3.2.4.3 Chế độ lương thưởng và thăng tiến
  3.3 Một số giải pháp hỗ trợ
  3.3.1 Bình ổn kinh tế vĩ mô
  3.3.2 Hệ thống quản lý hành chính và thông tin tín dụng
  3.3.3 Hệ thống luật hỗ trợ ngân hàng thương mại
  TÓM TẮT CHƯƠNG III
  Kết luận
  Danh mục tài liệu tham khảo
  Phụ Lục luận văn

  Xem Thêm: Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam vietcombank
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam vietcombank sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status