Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tổng quan về tính toán lưới và cài đặt mô hình thử nghiệm

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tổng quan về tính toán lưới và cài đặt mô hình thử nghiệm

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN 1
  LỜI CAM ĐOAN 2
  MỤC LỤC 3
  DANH MỤC THUẬT NGỮ .6
  DANH MỤC HÌNH .8
  LỜI NÓI ĐẦU .9
  CHƯƠNG 1. TÍNH TOÁN LƯỚI 10
  1.1 Tổng quan về Tính toán lưới 10
  1.1.1 Tính toán lưới là gì? 10
  1.1.2 So sánh với các mô hình, công nghệ khác 12
  1.1.3 Phân loại mạng lưới 13
  1.2 Kiến trúc và thành phần chính của hệ thống lưới . 15
  1.2.1 Tổng quan kiến trúc lưới .15
  1.2.2 Các thành phần theo mô hình chức năng 18
  1.2.3 Các thành phần theo mô hình vật lý 19
  1.3. Các chuẩn cho tính toán lưới . 19
  1.3.1 OGSA/OGSI là gì? .20
  1.3.2 Chuẩn OGSI .20
  1.3.3 Chuẩn OGSA 22
  1.4 Các thành phần chính trong mô hình chức năng của lưới 24
  1.4.1 Bảo mật .24
  1.4.1.1 Cơ chế bảo mật trong môi trường lưới 25
  1.4.1.2 Các chính sách bảo mật trong môi trường lưới .25
  1.4.1.3 Hạ tầng an ninh mạng lưới GSI (Grid Security Infrastructure) 26
  1.4.2 Quản lý tài nguyên lưới 27
  1.4.2.1 Những thách thức trong quản lý tài nguyên lưới 27
  1.4.2.2 Hệ quản trị tài nguyên GRAM 29
  1.4.3 Quản lý dữ liệu .30
  1.4.3.1 Giao thức truyền tập tin mạng lưới GridFTP 30
  1.4.3.2 Dịch vụ định vị bản sao RLS 33
  1.4.4 Lập lịch trong môi trường lưới .36
  1.4.5 Grid Portal 38
  1.4.5.1 Các yêu cầu đối với Grid Portal 39
  1.4.5.2 Chuyển tải các Job trong Grid Portal 39
  1.4.6 Giám sát lưới 40
  1.4.6.1 Quy trình giám sát .41
  1.4.6.2 Yêu cầu đối với một hệ thống giám sát lưới .41
  1.4.6.3 Kiến trúc bộ giám sát lưới GMA (Grid Monitoring Architecture) .42
  1.4.6.4 Phân loại các hệ thống giám sát lưới 43
  1.5 Kết chương 44
  CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ GLOBUS .45
  2.1 Tổng quan kiến trúc chung của GT 45
  2.1.1 Các chức năng chính của GT 45
  2.1.2 Các đặc trưng của GT4 .46
  2.1.3 Tóm lược về kiến trúc của GT4 48
  2.2 Kiến trúc hướng dịch vụ . 48
  2.2.1 GT4, các hệ thống phân tán, các dịch vụ Web 48
  2.2.2 Cơ sở hạ tầng và ứng dụng hướng dịch vụ 49
  2.2.3 Kiến trúc hướng dịch vụ (Service Oriented Architecture-SOA) .50
  2.3 Kiến trúc GT4 . 51
  2.3.1 Kiến trúc tổng quan 51
  2.3.2 Triển khai dịch vụ Web trên GT4 .53
  2.4 Quản lý thực thi trong GT4 54
  2.4.1 Tổng quan về GT4 GRAM .55
  2.4.2 Lệnh globusrun-ws .56
  2.4.3 Cách thức hoạt động của GT4 GRAM 60
  2.4.4 Cấu hình và quản trị GT4 GRAM .62
  2.5 Quản lý dữ liệu trong GT4 . 63
  2.5.1 Tổng quan về quản lý dữ liệu trong GT4 63
  2.5.2 Di chuyển dữ liệu 63
  2.5.3 Tạo bản sao dữ liệu .64
  2.6 Theo dõi và phát hiện . 65
  2.6.1 Hệ thống theo dõi và phát hiện - MDS4 .65
  2.6.2 Bộ gộp (aggregator) và nguồn thông tin .66
  2.6.3 Nguồn thông tin và việc đăng ký 67
  2.7 Kết chương 67
  CHƯƠNG 3. CÁC KỸ THUẬT LƯỚI HIỆN ĐƯỢC TRIỂN KHAI Ở VIỆT
  NAM .68
  3.1 Desktop Grids . 68
  3.1.1 Tính toán phân tán trong các xí nghiệp .68
  3.1.2 Định nghĩa Desktop Grid 69
  3.1.3 Giá trị của lưới Desktop Grid .70
  3.1.4 Các phần tử kỹ thuật chính .70
  3.1.5 Các khía cạnh thực tế cần xem xét 72
  3.1.6 Grid Server .73
  3.2 Cluster Grids . 74
  3.2.1 Kiến trúc lưới Cluster .74
  3.2.2 Bó phần mềm lưới cluster của Sun .75
  3.2.3 Yêu cầu thiết kế 78
  3.2.4 Phần cứng mạng .79
  3.2.5 Quản lý một Cluster Grid .80
  3.3 Kết nối Cluster vào Grid . 81
  3.3.1 Sự cần thiết của việc kết nối grid và cluster 82
  3.3.2 Kết nối Globus-based Grid và PBS-based Cluster 82
  3.3.2.1 GRAM .82
  3.3.2.2 PBS 83
  3.3.2.3 Các yêu cầu đối với thành phần kết nối 87
  3.4 Kết chương 90
  CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM 91
  4.1 Lập bản thiết kế kiến trúc lưới 91
  4.2 Cài đặt một Grid . 95
  4.2.1 Cấu hình phần cứng của lưới 95
  4.2.2 Yêu cầu trước khi cài đặt 96
  4.2.3 Cài đặt cho nút chính 96
  4.2.4 Cài đặt các nút tính toán .101
  4.2.5 Đồng bộ thời gian giữa các nút trong lưới 102
  4.2.6 Cấu hình các dịch vụ mức lưới .103
  4.3 Kết nối một Cluster vào Grid . 105
  4.3.1 Cấu hình phần cứng 105
  4.3.2 Cấu hình cluster-based PBS 106
  4.3.3 Cấu hình lưới dựa trên GT 108
  4.4 Kết chương 109
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .110
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .111

  Xem Thêm: Nghiên cứu tổng quan về tính toán lưới và cài đặt mô hình thử nghiệm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tổng quan về tính toán lưới và cài đặt mô hình thử nghiệm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status