/ lời nói đầu
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều biến đổi quan trọng theo chiều hứơng tích cực để có thể phát triển một cách duy nhất là doanh nghiệp phải thấy được sự thay đổi của môi trường kinh doanh có tác động đến doanh nghiệp.
Trong nền kinh tế thị trường, hàng hoá là sản phẩm được sản xuất ra để bán nhằm thực hiện những mục tiêu đã định trong chương trình hoạt động của người sản xuất của mỗi doanh nghiệp. Do đó tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra là một khâu quan trọng.Của tái sản xuất xã hội. Quá trình tiêu thụ sản phẩm chỉ kết thúc khi quá trình thanh toán giữa người mua và người bán đã diễn ra và quyền sở hữu hàng hoá đã thay đổi . Thông qua công tác tiêu thụ mà người ta có thể đánh giá được hiệu quả của các quá trình trước đó như nghiên cứu thị trường , quản lý sản phẩm quản lí chất lượng, quảng cáo, xúc tiến, chiến lược giá .
Mỗi doanh nghiệp khi bắt đầu tiến hành sản xuất kinh doanh trên thị trường bao giờ cũng để ra cho mình mục tiêu nhất định ,có nhiều mục tiêu để cho doanh nghiệp phấn đấu như lợi nhuận, vị thế, an toàn .
Trong đó mục tiêu lợi nhuận, có thể được coi là hàng đầu để đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp phải luôn luôn quan tâm tới ba vấn đề trọng tâm của sản xuât kinh doanh mà công tác tiêu thụ sản phẩm chiếm giữ một vai trò rất quan trọng. Tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại cuả doanh nghiệp, phát triển của doanh nghiệp . Chỉ có tiêu thụ được sản phẩm hàng hoá của mình thì mới thực hiện được giá trị và giá trị sử dụng.Tiêu thụ là cầu nối của sản xuất và tiêu dùng.
Cũng như mọi doanh nghiệp trong cơ trế thị trường để kinh doanh có hiệu quả công ty may thăng long có trụ sở chính tại (250 MINH KHAI- Hà Nội ) đã có các biện pháp nhằm tăng cường và thúc đẩy về việc tiêu thụ sản phẩm tại công ty nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Trong những năm vừa qua Công Ty May Thăng Long đã đạt được những kết quả to lớn trong việc mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, tạo được một ấn tượng tốt đẹp, một tâm lý tin tưởng của khách hàng về phía mình.
Hiện nay công ty may thăng long và các chi nhánh của mình tại Hải Phòng và Nam Định đang phải thực hiện mạnh mẽ để thích nghi với cơ chế thị trường khắc nghiệt, nhiều đối thủ cạnh tranh. Tiêu thụ sản phẩm của công ty đòi hỏi phải có nhiều biến chuyển mạnh mẽ nhất và có hiệu quả trong công tác.
Chuyên đề này được chia thành các phần như sau :
Phần I : Lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
Phần II: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty may thănglong
Phần III: Các biện pháp đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của công ty may thăng long
Phần kết luận
Trong quá trình làm đề tài này em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của PGS. PTS Đặng đình đào và các thầy cô cùng các bạn !
Mục Lục
Chương I: lý luận chung về hoạt động xúc tiến bán hàng ở doanh nghiệp
I. ý nghĩa và vai trò của hoạt động xúc tiến bán hàng ở doanh nghiệp
1. Các khái niệm về xúc tiến
2. ý nghĩa của hoạt động xúc tiến
3.Vai trò của hoạt động xúc tiến
II. Nội dung và xây dựng chương trình kế hoạch cho hoạt động xúc tiến
1. Nội dung của hoạt động xúc tiến bán hàng
2.Xây dựng trương trình kế hoạch cho hoạt động xúc tiến bán hàng ở
các doanh nghiệp .
3. Các điều kiện thực hiện hoạt động xúc tiến bán hàng ở doanh nghiệp
4. Đặc điểm thị trường sản phẩm may mặc đối với hoạt động xúc tiến
bán hàng
Chương II: Thực trạng hoạt động xúc tiến bán hàng ở Công ty may Thăng long
I: Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2. Đặc điểm về tổ chức lao động ở Công ty
3. Đặc điểm về vốn , nhân lực và trang thiết bị của công ty
II: Hoạt động xúc tiến bán hàng ở Công ty may Thăng long trong những năm qua.
1.Đặc điểm và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty may Thăng
2.Các hình thức xúc tiến bán hàng ở Công ty may Thăng long
3.Kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty may Thăng long
4.Hiệu quả công tác xúc tiến bán hàng ở Công ty may Thăng long
III: Đánh giá hoạt động xúc tiến bán hàng ở Công ty may Thăng long
Chương III: Một số vấn đề nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến bán hàng
ở Công ty may Thăng long
1.Định hướng chung về sản xuất của Công ty may Thăng long trong những năm tới
2.Dự báo tình hình thị trường của Công ty
II: Một số đè xuất nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động xúc tiến bán hàng ở Công ty may Thăng long
1.Hoàn thiện các hình thức xúc tiến bán hàng ở Công ty
2.Hệ thống quả lý và nhân viên bán hàng ở Công ty
3.Các yếu tố để thực hiện nội dung xúc tiến có hiệu quả
4.Xây dựng ngân sách cho hoạt động xúc tiến của Công ty
[charge=150]http://up.4share.vn/f/2d1c14181f141f1a/TM018.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Tăng cường và thúc đẩy về việc tiêu thụ sản phẩm tại công ty Công Ty May Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường và thúc đẩy về việc tiêu thụ sản phẩm tại công ty Công Ty May Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.