Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh thành phố hồ chí minh

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh thành phố hồ chí minh

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do lựa chọn đề tài:
  Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, khách hàng là nhân tố quyết định sự tồn tại của ngân hàng. Ngân hàng nào dành được mối quan tâm và sự trung thành của khách hàng, ngân hàng đó sẽ thắng lợi và phát triển. Chiến lược kinh doanh hướng đến khách hàng đang trở thành chiến lược quan trọng hàng đầu của các ngân hàng. Làm thế nào để đem đến cho khách hàng sự hài lòng tốt nhất luôn là vấn đề mà các ngân hàng cố gắng thực hiện với tất cả khả năng của mình. Vì vậy, nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với ngân hàng là một công việc quan trọng phải thực hiện thường xuyên và liên tục để có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu của họ. Từ đó, chúng ta có thể phục vụ khách hàng tốt hơn, làm cho họ luôn được thỏa mãn khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Đề tài “Nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh TPHCM” được thực hiện không ngoài mục đích trên và rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để vấn đề nghiên cứu được hoàn thiện hơn.
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU . - 7 -
  1.1 NHTM và sản phẩm dịch vụ ngân hàng - 7 -
  1.1.1 Khái niệm NHTM . - 7 -
  1.1.2 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng . - 8 -
  1.1.2.1 Khái niệm sản phẩm dịch vụ ngân hàng - 8 -
  1.1.2.2 Phân loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng - 8 -
  1.2 Sự hài lòng của khách hàng và các nhân tố quyết định - 15 -
  1.2.1 Khái niệm . - 15 -
  1.2.2 Phân loại sự hài lòng của khách hàng . - 16 -
  1.2.3 Các nhân tố quyết định sự hài lòng của khách hàng . - 17 -
  1.2.3.1 Chất lượng dịch vụ . - 17 -
  1.2.3.2 Giá cả dịch vụ - 20 -
  1.2.3.3 Việc duy trì khách hàng - 22 -
  1.3 Mô hình nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng . - 22 -
  1.3.1 Mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL - 22 -
  1.3.1.1 Sự tin cậy . - 23 -
  1.3.1.2 Hiệu quả phục vụ - 23 -
  1.3.1.3 Sự hữu hình . - 23 -
  1.3.1.4 Sự đảm bảo - 24 -
  1.3.1.5 Sự cảm thông . - 24 -
  1.3.2 Mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng (CSI Model) . - 25 -
  1.3.2.1 Chỉ số hài lòng của khách hàng (CSI) - 25 -
  1.3.2.2 Một số mô hình chỉ số hài lòng khách hàng . - 25 -
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 - 30 -
  CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA BIDV CHI NHÁNH TPHCM
  2.1 Vài nét về BIDV Chi Nhánh TPHCM - 31 -
  2.2 Các sản phẩm dịch vụ điển hình của BIDV Chi Nhánh TPHCM - 33 -
  2.2.1 Sản phẩm quản lý tiền . - 33 -
  2.2.1.1 Chuyển tiền trong nước - 33 -
  2.2.1.2 Thanh toán hóa đơn - 33 -
  2.2.1.3 Thanh toán lương tự động . - 33 -
  2.3.1.4 Thu chi hộ tiền mặt - 34 -
  2.2.2 Sản phẩm tín dụng . - 34 -
  2.2.2.1 Cho vay ngắn hạn . - 34 -
  2.2.2.2 Cho vay trung dài hạn . - 34 -
  2.2.2.3 Dịch vụ bảo lãnh - 34 -
  2.2.3 Dịch vụ thanh toán quốc tế - 35 -
  2.2.3.1 Chuyển tiền ra nước ngoài (TTR) - 35 -
  2.2.3.2 Thư tín dụng (L/C) - 35 -
  2.2.3.3 Nhờ thu chứng từ (D/A, D/P) - 36 -
  2.2.4 Sản phẩm kinh doanh ngoại hối . - 36 -
  2.2.4.1 Giao dịch giao ngay . - 36 -
  2.2.4.2 Giao dịch kỳ hạn . - 36 -
  2.2.4.3 Giao dịch hoán đổi - 37 -
  2.2.4.4 Giao dịch quyền chọn . - 37 -
  - 2 -
  2.2.4.5 D ch v kinh doanh h p đ ng ị ụ ợ ồ tương lai hàng hóa - 37 -
  2.2.5 Dịch vụ ngân hàng hiện đại . - 37 -
  2.2.5.1 Phonebanking . - 37 -
  2.2.5.2 Mobilebanking - 38 -
  2.2.5.3 Homebanking . - 38 -
  2.2.5.4 Internetbanking - 38 -
  2.3 Thực trạng kinh doanh của BIDV Chi Nhánh TPHCM
  2.3.1 Hoạt động tín dụng
  2.3.2 Hoạt động huy động vốn - 40 -
  2.3.3 Hoạt động phi tín dụng - 41 -
  2.3.4 Tồn tại và nguyên nhân . - 46 -
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 - 48 -
  CHƯƠNG 3 - KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI BIDV CHI NHÁNH TPHCM
  - 49 -
  3.1 Mô hình khảo sát - 49 -
  3.2 Quy trình khảo sát - 49 -
  3.3 Kết quả khảo sát . - 53 -
  3.3.1 Phân tích mô hình . - 53 -
  3.3.1.1 Phân tích mô tả . - 53 -
  3.3.1.2 Phân tích tương quan và hồi quy - 57 -
  3.3.2 Kiểm định mô hình
  3.3.2.1 Kiểm định độ tin cậy của thang đo
  3.3.2.2 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến của đường hồi quy
  3.3.2.3 Kiểm định Anova
  3.3.3 Nhận xét về về sự hài lòng của khách hàng
  3.3.3.1 Mong đợi của khách hàng
  3.3.3.2 Mức độ hài lòng của khách hàng
  3.3.3.3 Việc duy trì khách hàng
  3.4 Hạn chế của khảo sát
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4 - GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI BIDV CHI
  NHÁNH TPHCM
  4.1 Định hướng phát triển dịch vụ của BIDV Chi Nhánh TPHCM giai đoạn 2008-2010
  4.2 Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng
  4.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ
  4.2.2 Đảm bảo tính cạnh tranh về giá
  4.2.3 Phát triển nguồn nhân lực
  4.2.4 Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp
  4.2.5 Phát triển hợp tác và nâng cao vị thế cạnh tranh
  4.2.6 Củng cố hình ảnh tốt đẹp của ngân hàng trong lòng khách hàng
  4.3 Kiến nghị đối với BIDV Hội sở
  4.3.1 Về nguồn vốn - huy động vốn
  4.3.2 Phát triển mạnh dịch vụ và khai thác các sản phẩm dịch vụ khác biệt có lợi thế
  4.3.3 Công nghệ thông tin và các ứng dụng công nghệ vào các sản phẩm dịch vụ
  4.3.4 Phát triển mạng lưới
  4.3.5 Nguồn nhân lực
  4.3.6 Công tác quản trị điều hành
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh thành phố hồ chí minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh thành phố hồ chí minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status