Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing đối với dịch vụ đường bay quốc tế của vietnam airlines

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing đối với dịch vụ đường bay quốc tế của vietnam airlines

  Lời mở đầu
  1.1Lí do chọn đề tài:
  Sau hơn 20 năm đất nước hội nhập và đổi mới, nền kinh tế nước ta đã phần nào đạt được những thành công đáng kể, đời sống người dân được cải thiện, thu nhập cũng gia tăng. Điều đó đã tác động trực tiếp đến thị trường vận tải hàng không, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải hành khách. Đồng thời, sự mở cửa giao thương với các nền kinh tế, sự hợp tác về mọi mặt đã thúc đẩy ngành hàng không dân dụng Việt Nam nói chung và hãng hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines (VNA) nói riêng có những bước phát triển không ngừng. Việc mở cửa nền kinh tế tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam tự do phát triển, nhưng đồng thời cũng tạo môi trường cạnh tranh gay gắt, đặc biệt trên các tuyến đường quốc tế. Nhà nước ta đang từng bước thực thi chính sách vận tải hàng không theo hướng nới lỏng các hạn chế cạnh tranh, thực hiện phi điều tiết theo lộ trình. Hiện tại, dịch vụ vận tải hàng không tại Việt Nam đang diễn ra sôi động với sự có mặt của gần 30 hãng hàng không nước ngoài đang cùng khai thác các tuyến đường quốc tế của Vietnam Airlines. Đồng thời vào ngày 10 tháng 6 năm 2010, Vietnam Airlines đã gia nhập thành công Liên minh hàng không lớn thứ hai toàn cầu – SKYTEAM, đòi hỏi Hãng hàng không quốc
  gia Việt Nam phải có những đổi mới cho phù hợp với tiêu chí hàng không chung và chiến lược phát triển mới thì mới có thể cạnh tranh tự tin với các hãng hàng không mạnh như Singapore Airlines, Cathay Pacific, Air France
  Trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì Marketing được xem là một trong những hoạt động góp phần quan trọng vào sự thành công chung. Marketing ngành dịch vụ thì càng được chú trọng vì những đặc tính riêng của nó. Đứng trước những cơ hội phát triển cũng như những thách thức lớn, điều đó thúc đẩy Vietnam Airlines phải có những biện pháp Marketing thích hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Hiện tại, Vietnam Airlines đang còn tồn tại một số những hạn chế sau:
  a) Về sản phẩm: chất lượng dịch vụ sản phẩm hàng không truyền thống chưa cao, chưa tạo được sự khác biệt hóa so với đối thủ cạnh tranh
  b) Về giá: mức giá vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của hành khách và chưa thật sự linh hoạt theo nhu cầu thị trường.
  c) Về phân phối: việc kiểm soát đại lí đang gặp nhiều khó khăn, chỉ nhận được thông tin khi khách hàng phản hồi nên ít nhiều ảnh hưởng đến uy tín của Vietnam Airlines. Chưa tận dụng được tiện ích của giao dịch trực tuyến trong
  phương thức phân phối
  d) Về chiêu thị: Khách hàng vẫn còn ít thông tin về những chương trình do Vietnam Airlines phát động. Hiệu quả của hoạt động PR và các hoạt động chiêu thị khác còn thấp
  e) Về con người: thái độ thiếu chuyên nghiệp, nhiệt tình và sự chưa đồng bộ giữa đội ngũ nhân viên
  f) Về phương tiện hữu hình: cơ sở hạ tầng, thiết bị phục vụ cho công tác thực hiện dịch vụ vẫn còn nhiều hạn chế do cả những yếu tố chủ quan lẫn khách quan
  g) Về quy trình: quy trình chưa mang tính tiêu chuẩn hóa cao, thiếu đồng bộ và chưa phù hợp với tiêu chí hàng không chung của thế giới Để khắc phục những hạn chế trên, Vietnam Airlines cần phải làm gì? Làm thế
  nào để một khách hàng mỗi khi có nhu cầu sẽ nghĩ đến việc lựa chọn dịch vụ của Vietnam Airlines. Đó là lí do tôi chọn đề tài “GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ CỦA VIETNAM AIRLINES”.
  MỤC LỤC
  Lời Mở Đầu
  1.1. Lí do chọn đề tài:
  1.2. Tính mới của đề tài
  1.3. Mục tiêu nghiên cứu:
  1.4. Phương pháp nghiên cứu và mẫu nghiên cứu
  1.5. Phạm vi nghiên cứu:
  1.6. Bố cục đề tài
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG VÀ MARKETING DỊCH
  VỤ HÀNG KHÔNG
  1.1. Một số khái niệm cơ bản
  1.2. Đặc thù của dịch vụ hàng không
  1.3. Marketing dịch vụ và đặc thù của Marketing dịch vụ hàng không
  1.3.1. Khái niệm về Marketing dịch vụ
  1.3.2. Phân tích các yếu tố của Marketing dịch vụ
  1.3.3. Đặc thù của Marketing dịch vụ hàng không
  1.4. Vai trò của Markeitng trong dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng
  không
  1.5. Thị trường hàng không đường bay quốc tế tại Việt Nam
  1.6. Quy trình xây dựng chiến lược Marketing
  1.7. Nghiên cứu kinh nghiệm hoạt động Markeitng của Singapore Airlines
  Kết luận chương 1
  Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ ĐƯỜNG BAY
  QUỐC TẾ CỦA VIETNAM AIRLINES – VNA
  2.1. Qúa trình hình thành và phát triển
  2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh
  2.2.1. Về sản xuất kinh doanh
  2.2.2. Về vận tải hàng không
  2.2.3. Về dịch vụ hàng không
  2.2.4. Về đầu tư phát triển và đổi mới công nghệ
  2.3. Phân tích cạnh tranh của VNA về dịch vụ đường bay quốc tế
  2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing của VNA trên đường bay quốc
  tế
  2.4.1. Nhân tố chủ quan:
  2.4.2. Nhân tố khách quan
  2.5. Phân tích thị trường Hàng không và hoạt động Marketing hiện tại của VNA
  2.5.1. Tình hình vận tải hàng không thế giới và trong nước
  2.5.1.1. Th ế giới
  2.5.1.2. Trong n ước
  2.6. Phân tích hoạt động Marketing dịch vụ vận tải hành khách đường bay quốc tế của
  VNA giai đoạn 2005-2010
  2.6.1. Phân tích và lựa chọn thị trường mục tiêu
  2.6.2. Thực trạng hoạt động Marketing đường bay quốc tế của VNA:
  2.6.2.1. Chính sách s ản phẩm:
  2.6.2.2. Chính sách giá:
  2.6.2.3. Chính sách phân phối
  2.6.2.4. Chính sách chiêu thị
  2.6.2.5. Chính sách v ề con người:
  2.6.2.6. Quy trình
  2.6.2.7. Ph ương tiện hữu hình
  2.7. Phân tích kết quả khảo sát khách hàng về 7 yếu tố của Marketing dịch vụ vận
  chuyển hành khách đường bay quốc tế của VNA
  Giới thiệu mẫu nghiên cứu
  2.7.1. Về sản phẩm - dịch vụ
  2.7.2. Về giá
  2.7.3. Về phân phối
  2.7.4. Về chính sách chiêu thị
  2.7.5. Về con người
  2.7.6. Về quy trình:
  2.7.7. Về phương tiện hữu hình:
  Kết luận chương 2:
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING ĐỐI
  VỚI DỊCH VỤ ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ CỦA VIETNAM AIRLINES
  3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp
  3.1.1. Định hướng của VNA đến năm 2015
  3.1.2. Các nhiệm vụ chính
  3.1.3. Dự báo xu hướng hoạt động của các hãng hàng không trong tương lai
  3.2. Các giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của VNA
  3.2.1. Định hướng thị trường mục tiêu cho VNA:
  3.2.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin Marketing (MIS):
  3.2.3. Các giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing:
  3.2.3.1. Gi ải pháp về sản phẩm:
  3.2.3.2. Gi ải pháp về giá
  3.2.3.3. Gi ải pháp về phân phối
  3.2.3.4. Gi ải pháp về hoạt động chiêu thị
  3.2.3.5. Gi ải pháp về con người
  3.2.3.6. Gi ải pháp về quy trình
  3.2.3.7. Gi ải pháp về phương tiện hữu hình
  3.3. Kiến nghị với Nhà nước và nhà chức trách sân bay
  3.3.1. Với Nhà nước
  3.3.2. Với nhà chức trách sân bay
  Kết luận chương 3
  Hạn chế của đề tài
  Kết luận chung
  PHỤ LỤC
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing đối với dịch vụ đường bay quốc tế của vietnam airlines
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing đối với dịch vụ đường bay quốc tế của vietnam airlines sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status