Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tp.hcm

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tp.hcm

  TÓM TẮT
  Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này là xác định mức độ thông tin bất cân xứng giữa nhà đầu tư và công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM, xem xét yếu tố nào tác động mạnh đến vấn đề thông tin bất cân xứng hiện nay và đề ra các gợi ý chính sách nhằm làm giảm mức độ thông tin bất cân xứng để nhà đầu tư
  đầu tư hiệu quả hơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy thành phần chi phí lựa chọn bất lợi của nhà đầu tư trong sự biến thiên của giá rất cao. Vì vậy tác giả cho rằng mức độ thông tin bất cân xứng trên thị trường hiện nay rất cao. Kết quả đo lường chi phí lựa chọn bất lợi theo các biến thông tin cho thấy: tỷ lệ giữa giá trị sổ sách và giá trị thị trường (MB) có tương quan dương với chi phí lựa chọn bất lợi, giá trị thị trường của vốn cổ phần (MVE) có tương quan âm, giá cổ phiếu (PRI) có tương quan âm và sản lượng giao dịch (VOL) có tương quan dương. Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến thì có MB và PRI là hai yếu tố gây ra vấn đề này. Hai trong số những gợi ý chính sách chính mà tác giả đưa ra để hạ thấp vấn đề thông tin bất cân xứng: thứ nhất là sàn lọc những công ty có đủ độ lớn mới được niêm yết trên thị trường, thực hiện bằng việc nâng cao qui định về vốn pháp định và đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa các tổng công ty, tập đoàn, công ty lớn hiện nay, các công ty niêm yết cần phải công bố thông tin đầy đủ và chính xác hơn (phát tín hiệu); thứ hai là khuyến khích người tham gia đầu tư trang bị kiến thức về chứng khoán để giảm hành vi bầy đàn trong giao dịch và để bình ổn thị trường.
  MỤC LỤC
  Chương I. Giới thiệu ----------------------------------------------------------------------------- 1
  1.1. Mở đầu ----------------------------------------------------------------------------------------- 1
  1.2. Vấn đề nghiên cứu---------------------------------------------------------------------------- 4
  1.3. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu------------------------------------------------------------- 7
  1.3.1. Mục tiêu ----------------------------------------------------------------------------------- 7
  1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu ---------------------------------------------------------------------- 8
  1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ---------------------------------------------------------- 8
  1.4.1. Đối tượng nghiên cứu-------------------------------------------------------------------- 8
  1.4.2. Phạm vi nghiên cứu ---------------------------------------------------------------------- 9
  1.5. Giả thiết nghiên cứu -------------------------------------------------------------------------- 9
  1.6. Kết cấu của đề tài ----------------------------------------------------------------------------- 9
  Chương II. Tổng quan lý thuyết và các nghiên cứu trước ---------------------------------- 10
  2.1. Lý thuyết về thị trường chứng khoán---------------------------------------------------- 10
  2.1.1. Khái niệm về thị trường chứng khoán ----------------------------------------------- 10
  2.1.2. Thành phần tham gia thị trường chứng khoán-------------------------------------- 10
  2.2. Vai trò của thông tin trên TTCK---------------------------------------------------------- 12
  2.3. Lý thuyết về thông tin bất cân xứng------------------------------------------------------ 13
  2.3.1. Giới thiệu sơ lược về thông tin bất cân xứng --------------------------------------- 13
  2.3.2. Các khái niệm về thông tin bất cân xứng-------------------------------------------- 14
  2.3.3. Hệ quả của thông tin bất cân xứng --------------------------------------------------- 15
  2.3.4. Ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với nhà đầu tư ----------------------- 16
  2.3.5. Giải pháp lý thuyết hạn chế thông tin bất cân xứng ------------------------------- 17
  2.4. Các nghiên cứu thực nghiệm đo lường thông tin bất cân xứng ----------------------- 19
  2.4.1. Mô hình xác định chi phí lựa chọn bất lợi ------------------------------------------ 19
  2.4.2. Hàm hồi qui và biến đo lường thông tin bất cân xứng ---------------------------- 23
  2.5. Mô hình nghiên cứu đề nghị--------------------------------------------------------------- 26
  2.5.1. Lựa chọn mô hình đo lường chi phí lựa chọn bất lợi ------------------------------ 26
  2.5.2. Lựa chọn mô hình và biến đo lường thông tin bất cân xứng --------------------- 27
  2.6. Kết luận -------------------------------------------------------------------------------------- 31
  Chương III. Hiện trạng thông tin trên thị trường chứng khoán ----------------------------- 31
  3.1. Sơ lược về thị trường chứng khoán ------------------------------------------------------- 31
  3.2. Thực trạng công bố thông tin của các công ty niêm yết ------------------------------- 38
  3.2.1. Thực trạng công bố thông tin theo qui định hiện hành ---------------------------- 38
  3.2.2. Thực trạng các nhân tố tác động đến tình trạng thông tin của thị trường ------- 40
  3.3. Kết luận -------------------------------------------------------------------------------------- 42
  Chương IV. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu--------------------------------------------- 43
  4.1. Mô hình đo lường--------------------------------------------------------------------------- 43
  4.1.1. Xác định chi phí lựa chọn bất lợi----------------------------------------------------- 43
  4.1.2. Mô hình đo lường mức độ thông tin ------------------------------------------------- 44
  4.2. Chọn mẫu và dữ liệu ----------------------------------------------------------------------- 45
  4.2.1. Chọn mẫu-------------------------------------------------------------------------------- 45
  4.2.2. Dữ liệu ----------------------------------------------------------------------------------- 45
  4.3. Kết quả thực nghiệm và giải thích kết quả ---------------------------------------------- 47
  4.3.1. Thống kê mô tả ------------------------------------------------------------------------- 47
  4.3.2. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm----------------------------------------------------- 50
  4.4. Kết luận -------------------------------------------------------------------------------------- 53
  Chương V. Kết luận và gợi ý chính sách ----------------------------------------------------- 54
  5.1. Kết luận vấn đề nghiên cứu---------------------------------------------------------------- 54
  5.2. Gợi ý chính sách ---------------------------------------------------------------------------- 55
  5.3. Giới hạn của đề tài-------------------------------------------------------------------------- 58
  5.3.1. Mô hình đo lường chi phí lựa chọn bất lợi------------------------------------------ 58
  5.3.2. Số lượng công ty niêm yết ------------------------------------------------------------ 58
  5.3.3. Biến đo lường--------------------------------------------------------------------------- 58
  5.3.4. Kiểm soát biến nội sinh---------------------------------------------------------------- 59
  5.3.5. Các lĩnh vực nghiên cứu tiếp tục ----------------------------------------------------- 59
  TÀI LIỆU THAM KHẢO-------------------------------------------------------------------------- 60
  PHỤ LỤC 1 --------------------------------------------------------------------------------------- 63
  PHỤ LỤC 2 --------------------------------------------------------------------------------------- 65
  PHỤ LỤC 3 --------------------------------------------------------------------------------------- 70

  Xem Thêm: ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tp.hcm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tp.hcm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status