Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hợp nhất – thâu tóm doanh nghiệp dưới góc nhìn tài chính

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hợp nhất – thâu tóm doanh nghiệp dưới góc nhìn tài chính

  MỤC LỤC
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
  PHẦN MỞ ĐẦU ---------------------------------------------------------------------------------- 1
  CHưƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ HỢP NHẤT – THÂU TÓM DOANH NGHIỆP DưỚI GÓC ĐỘ TÀI CHÍNH ----------------------------------------------------- 4
  1.1. TỔNG QUAN VỀ HỢP NHẤT – THÂU TÓM DOANH NGHIỆP -------------- 4
  1.1.1. Khái niệm về hoạt động M&A ----------------------------------------------------------- 4
  1.1.2. Sự khác nhau giữa hợp nhất - thâu tóm Doanh nghiệp ------------------------------- 5
  1.1.3. Phân loại hoạt động M&A ---------------------------------------------------------------- 7
  1.1.3.1. Hợp nhất theo chiều ngang ------------------------------------------------------------- 7
  1.1.3.2. Hợp nhất theo chiều dọc ---------------------------------------------------------------- 9
  1.1.3.3. Hợp nhất tổ hợp -------------------------------------------------------------------------- 9
  1.1.4. Mục đích của hoạt động M&A ---------------------------------------------------------- 10
  1.1.5. Lợi ích của hoạt động M&A ------------------------------------------------------------- 10
  1.1.5.1. Giảm lao động không cần thiết -------------------------------------------------------- 11
  1.1.5.2. Trang bị công nghệ mới ---------------------------------------------------------------- 11
  1.1.5.3. Tăng cường thị phần và danh tiếng trong ngành ------------------------------------ 11
  1.1.6. Một số kinh nghiệm về hoạt động M&A trên thế giới ------------------------------- 11
  1.2. TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP ---------------------------------- 16
  1.2.1. Quan điểm về giá trị Doanh nghiệp ----------------------------------------------------- 16
  1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị Doanh nghiệp ------------------------------------ 16
  1.2.2.1. Các nhân tố bên ngoài ------------------------------------------------------------------ 16
  1.2.2.2. Các nhân tố bên trong ------------------------------------------------------------------ 16
  a. Hiện trạng tài sản cố định --------------------------------------------------------------------- 16
  b. Giá trị thương hiệu của Doanh nghiệp ------------------------------------------------------ 17
  c. Trình độ quản lý -------------------------------------------------------------------------------- 18
  d. Loại hình kinh doanh -------------------------------------------------------------------------- 18
  e. Vị trí địa lý -------------------------------------------------------------------------------------- 18
  f. Các Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp --------------------------------------------------- 19
  1.3. MỘT SỐ PHưƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP ----------------------- 19
  1.3.1. Phương pháp định giá trị thương hiệu -------------------------------------------------- 20
  1.3.2. Phương pháp định giá Doanh nghiệp (hữu hình) ------------------------------------- 23
  1.3.2.1. Phương pháp dựa vào lợi nhuận tương lai ------------------------------------------- 23
  1.3.2.2. Phương pháp định giá dựa trên cơ sở thị trường ------------------------------------ 27
  CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG M&A TẠI VIỆT NAM -------------- 30
  2.1. HOẠT ĐỘNG M&A TẠI VIỆT NAM ------------------------------------------------ 30
  2.2. ĐẶC ĐIỂM THỊ TRưỜNG M&A TẠI VIỆT NAM THỜI GIAN QUA ------ 32 2.3. MỘT SỐ MINH HỌA VỀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP ------------------------ 34
  2.3.1. Phương pháp dựa vào lợi nhuận tương lai: Phương pháp chiết khấu dòng tiền mặt -------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
  2.3.2. Phương pháp định giá dựa trên cơ sở thị trường -------------------------------------- 37
  2.4. NHỮNG BẤT CẬP TRONG VIỆC ĐỊNH GIÁ TẠI VIỆT NAM --------------- 38
  2.4.1. Đối với tài sản hữu hình ------------------------------------------------------------------ 38
  2.4.1.1 Phương pháp định giá phân tích chiết khấu dòng tiền ------------------------------ 39
  2.4.1.2. Phương pháp giá trị tài sản thực ------------------------------------------------------ 39
  2.4.2. Đối với tài sản vô hình ------------------------------------------------------------------- 41
  2.5. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG M&A TẠI VIỆT NAM ----------------- 45
  2.5.1. Luật Doanh nghiệp năm 2005 ----------------------------------------------------------- 46
  2.5.2. Luật Đầu tư năm 2005 -------------------------------------------------------------------- 46
  2.5.3. Luật Cạnh tranh năm 2004 --------------------------------------------------------------- 46
  2.6. NHỮNG RÀO CẢN & THÁCH THỨC KHI THỰC HIỆN M&A
  TẠI VIỆT NAM --------------------------------------------------------------------------------- 47
  2.6.1. Khung pháp lý để thực hiện -------------------------------------------------------------- 47
  2.6.2. Thách thức đến từ bên mua, bên bán và bên trung gian ----------------------------- 49
  2.6.3. Nguồn nhân lực trong lĩnh vực hoạt động M&A ------------------------------------- 50
  2.6.4. Văn hóa không tương thích -------------------------------------------------------------- 50
  CHưƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG M&A TẠI VIỆT NAM --------------------------------------------------------------- 52
  3.1. DỰ BÁO NHU CẦU HOẠT ĐỘNG M&A TẠI VIỆT NAM --------------------- 52
  3.2. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỂ GIẢI QUYẾT BẤT CẬP TRONG ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP ------------------------------------------------------------------------------- 55
  3.2.1. Tài sản hữu hình --------------------------------------------------------------------------- 55
  3.2.2. Tài sản vô hình ---------------------------------------------------------------------------- 56
  3.2.2.1. Giá trị quyền sử dụng đất -------------------------------------------------------------- 56
  3.2.2.2. Đối với thương hiệu của Doanh nghiệp ---------------------------------------------- 56
  3.3. NÂNG CAO HIỆU QUẢ, LỢI ÍCH CÁC BÊN TỪ HOẠT ĐỘNG M&A ----- 57
  3.4. MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG M&A TẠI VIỆT NAM --------------------------------------------------------------------------------------- 59
  3.4.1. Xây dựng, phát triển và hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động M&A ----------- 59
  3.4.2. Phát triển kênh kiểm soát thông tin ----------------------------------------------------- 60
  3.4.3. Phát triển nguồn nhân lực thị trường M&A ------------------------------------------- 61
  3.4.4. Tăng nhu cầu nội tại của thị trường ----------------------------------------------------- 61
  PHẦN KẾT LUẬN ------------------------------------------------------------------------------ 63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO --------------------------------------------------------------------- 64
  PHỤ LỤC ----------------------------------------------------------------------------------------- 66
  Phụ lục 1: Các thương vụ M&A tiêu biểu trên thế giới ------------------------------------- 66
  Phụ lục 2: Phương pháp tỷ lệ giá trên lợi nhuận ---------------------------------------------- 70
  Phụ lục 3: Một số văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động M&A (đã trích lược) --- 73
  Đĩa CD chạy chương trình phần mềm định giá giá trị doanh nghiệp.

  Xem Thêm: Hợp nhất – thâu tóm doanh nghiệp dưới góc nhìn tài chính
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hợp nhất – thâu tóm doanh nghiệp dưới góc nhìn tài chính sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status