Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng phương pháp thẻ điểm Cân Bằng BSC tại công ty TNHH MSC Việt Nam

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Xây dựng phương pháp thẻ điểm Cân Bằng BSC tại công ty TNHH MSC Việt Nam

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BALANCE SCORECARD - BSC)
  1.1. Tổng quan về Balance Scorecard 01
  1.1.1. Nguồn gốc và sự phát triển của Balance Scorecard 01
  1.1.2. Khái niệm thẻ cân bằng điểm (BSC) 02
  1.1.3 Sự cần thiết của phương pháp đánh giá thành quả -Balance Scorecard . 02
  1.1.3.1 Hạn chế của phương pháp đánh giá thành quả tài chính . 03
  1.1.3.2 Việc gia tăng nổi bật của tài sản vô hình . 04
  1.2. Các yếu tố đánh giá BSC 05
  1.2.1. Nội dung các yếu tố thẻ điểm cân bằng . 05
  1.2.1.1. Tầm nhìn, chiến lược 05
  1.2.1.2. Yếu tố tài chính (Financial) 07
  1.2.1.3. Yếu tố khách hàng (Customer) . 08
  1.2.1.4. Yếu tố chu trình kinh doanh nội bộ (Internal business process) 09
  1.2.1.5. Yếu tố đào tạo và phát triển (Learning and Growth) 12
  1.3. Phương pháp đánh giá BSC 12
  1.3.1. Xây dựng chiến lược của thẻ điểm cân bằng 12
  1.3.2. Gắn kết cấu trúc và chiến lược của doanh nghiệp vào thẻ điểm cân bằng 13
  1.3.3. Xác định rõ mục tiêu, thiết lập ngân sách phân bổ tài nguyên 13
  1.3.4. Thực hiện đánh giá trách nhiệm của nhân viên 14
  1.3.5. Lập báo cáo của thẻ điểm cân bằng gắn với các mục tiêu đặt ra ban đầu của doanh nghiệp . 14
  1.3.6. Các chỉ tiêu trong bảng báo cáo của thẻ điểm cân bằng . 17
  1.3.6.1. Chỉ tiêu tài chính . 17
  1.3.6.2. Mục tiêu khách hàng . 24
  1.3.6.3. Hoạt động kinh doanh nội bộ 25
  1.3.6.4. Phương diện đào tạo và phát triển . 29
  1.3.7. Phương trình điểm cân bằng . 31
  1.4. Kinh nghiệm vận dụng ở một số nước 31
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 37
  CHƯƠNG 2. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THÀNH QUẢ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY MSC VIỆT NAM
  2.1. Khái quát (giới thiệu) công ty . 38
  2.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của ngành 38
  2.1.2. Hoạt động kinh doanh của công ty . 39
  2.1.2.1. Khái quát công ty MSC Việt Nam 39
  2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh 46
  2.1.2.3. Công tác tổ chức tài chính, kế toán . 46
  2.2. Thực trạng khảo sát tại công ty MSC Việt Nam . 50
  2.2.1. Yếu tố tài chính . 51
  2.2.2. Yếu tố khách hàng 54
  2.2.3. Yếu tố hoạt động kinh doanh nội bộ . 56
  2.2.4. Yếu tố đào tạo và phát triển 58
  2.3. Đánh giá kết quả thực trạng khảo sát trên 4 yếu tố (khía cạnh) . 60
  2.3.1. Yếu tố tài chính . 60
  2.3.2. Yếu tố khách hàng 61
  2.3.3. Yếu tố hoạt động kinh doanh nội bộ . 61
  2.4.4. Yếu tố đào tạo và phát triển 62
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 63
  CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG QUA (BSC) CÔNG TY MSC VIỆT NAM
  3.1. Mục tiêu và định hướng 64
  3.1.1. Mục tiêu 64
  3.1.2. Định hướng . 64
  3.2. Xây dựng phương pháp đánh giá 65
  3.2.1. Yếu tố tài chính . 65
  3.2.2. Yếu tố khách hàng 69
  3.2.3. Yếu tố nội bộ . 73
  3.2.4. Yếu tố đào tạo nhân sự 77
  3.2.5. Liên kết các yếu tố 83
  3.3. Các giải pháp . 88
  3.3.1. Nhà nước (vĩ mô) và ngành 88
  3.3.2. Doanh nghiệp 89
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 92
  KẾT LUẬN . 93
  PHỤ LỤC
  Phụ lục 1: Bảng Điểm BSC Của Công Ty TNHH MSC Việt Nam Năm 2010.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Xây dựng phương pháp thẻ điểm Cân Bằng BSC tại công ty TNHH MSC Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng phương pháp thẻ điểm Cân Bằng BSC tại công ty TNHH MSC Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status