Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tình hình ứng dụng erp và sự tác động của erp đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp việt nam

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tình hình ứng dụng erp và sự tác động của erp đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp việt nam

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ
  MỞ ĐẦU
  CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ERP VÀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
  1.1. Giới thiệu tổng quát về ERP . 1
  1.1.1 Khái niệm ERP . 1
  1.1.2 Quá trình hình thành ERP 1
  1.1.3 Cấu trúc của ERP 2
  1.1.4 Lợi ích của ERP . 3
  1.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 4
  1.2.1. Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán 4
  1.2.2. Tiếp cận hệ thống thông tin kế toán theo chu trình kinh doanh . 4
  1.2.2.1 Các chu trình kinh doanh 4
  1.2.2.2 Mối quan hệ giữa các chu trình kinh doanh . 6
  1.2.3. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 7
  1.2.3.1 Nội dung tổ chức . 7
  1.2.3.2 Quy trình tổ chức 9
  1.3. Sự tương tác giữa ERP và hệ thống thông tin kế toán 11
  1.3.1 Xét dưới khía cạnh hệ thống quản lý . 11
  1.3.2 Xét dưới khía cạnh hệ thống thông tin quản lý 12
  1.3.3 Xét dưới khía cạnh phân tích và kiểm soát dữ liệu 13
  1.4. Sự tác động của của ERP đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán . 15
  1.4.1. Những thay đổi về mặt quy trình . 15
  1.4.1.1 Thu thập dữ liệu 15
  1.4.1.2 Xử lý dữ liệu . 15
  1.4.1.3 Cung cấp thông tin . 16
  1.4.1.4 Kiểm soát 17
  1.4.2. Những thay đổi về tổ chức bộ máy kế toán . 18
  1.4.2.1 Cơ cấu nhân sự . 18
  1.4.2.2 Phân chia trách nhiệm . 19
  1.4.2.3 Phân quyền truy cập . 20
  Kết luận chương 1 . 21
  CHưƠNG 2: TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG ERP VÀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA ERP ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
  2.1. Tình hình chung về việc ứng dụng ERP trên thế giới và Việt Nam . 22
  2.1.1. Ứng dụng ERP trên thế giới . 22
  2.1.1.1 Khảo sát của tập đoàn tư vấn Panorama 22
  2.1.1.2 Các giải pháp ERP phổ biến trên thế giới 26
  2.1.2. Ứng dụng ERP tại Việt Nam . 28
  2.1.2.1 Tình hình chung . 28
  2.1.2.2 Một số nhà tư vấn triển khai giải pháp ERP ở Việt Nam .34
  2.2. Khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp ứng dụng ERP thành công 41
  2.2.1 Phạm vi khảo sát và phương pháp khảo sát . 41
  2.2.2 Tình hình ứng dụng ERP tại các doanh nghiệp khảo sát . 41
  2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng ứng dụng ERP thành công 44
  2.2.4 Sự tác động của ERP đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán . 45
  2.3. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân liên quan ứng dụng ERP ở các doanh nghiệp Việt Nam 47
  2.3.1 Khó khăn và hạn chế . 47
  2.3.2 Nguyên nhân . 49
  Kết luận chương 2 . 55
  CHưƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ TĂNG CưỜNG KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG ERP THÀNH CÔNG VÀ TẠO RA SỰ TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA ERP ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
  3.1. Một số định hướng căn bản 56
  3.1.1 Việc ứng dụng ERP phải gắn liền với tái cấu trúc hệ thống quản lý doanh nghiệp 56
  3.1.2 Ứng dụng ERP phải gắn liền với trách nhiệm và hiệu quả quản lý . 57
  3.1.3 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán phải là một trong những ưu tiên khi ứng dụng ERP để qua đó tác động tích cực đến vai trò của hệ thống thông tin kế toán phục vụ điều hành quản lý doanh nghiệp 57
  3.2. Giải pháp tăng cường khả năng ứng dụng ERP thành công 58
  3.2.1 Giải pháp về cấu trúc ERP trong mối quan hệ với tái cấu trúc hệ thống quản lý doanh nghiệp . 58
  3.2.2 Giải pháp về quy trình triển khai ERP . 60
  3.2.3 Giải pháp về kiểm soát và đánh giá ERP . 61
  3.2.4 Giải pháp về chọn lựa nhà cung cấp 64
  3.3. Giải pháp về tăng cường sự tác động của ERP đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp . 66
  3.3.1 Giải pháp về tăng cường vai trò tích cực của kế toán trong việc ứng dụng ERP 66
  3.3.2 Giải pháp về cấu trúc ERP trong mối quan hệ với hệ thống thông tin kế toán . 68
  3.3.3 Giải pháp về tổ chức thực hiện quy trình kế toán 69
  3.3.4 Giải pháp về tổ chức bộ máy kế toán . 71
  3.3.5 Giải pháp về đánh giá hiệu quả tác động của ERP đến hệ thống thông tin kế toán . 73
  3.4. Một số kiến nghị 74
  3.4.1 Đối với doanh nghiệp . 74
  3.4.2 Đối với nhà cung cấp . 77
  Kết luận chương 3 . 81
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  Phụ lục 1: Ứng dụng ERP tại công ty cổ phần hợp tác kinh tế và XNK Savimex
  Phụ lục 2: Ứng dụng ERP tại Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP)
  Phụ lục 3: Giải thưởng Bitcup - giải pháp công nghệ thông tin hay nhất 2010 và 2009
  Phụ lục 4: Bảng câu hỏi khảo sát
  Phụ lục 5: Danh sách các doanh nghiệp tham gia trả lời bảng câu hỏi
  Phụ lục 6: Minh họa giao diện màn hình giải pháp ERP tại một số doanh nghiệp khảo sát

  Xem Thêm: Tình hình ứng dụng erp và sự tác động của erp đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình ứng dụng erp và sự tác động của erp đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status