Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Cho vay hỗ trợ cho người nghèo tại tỉnh tiền giang – thực trạng và giải pháp

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cho vay hỗ trợ cho người nghèo tại tỉnh tiền giang – thực trạng và giải pháp

  MỤC LỤC
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  PHẦN MỞ ĐẨU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ VAI TRÒ TÍN DỤNG HỖ TRỢ
  NGƯỜI NGHÈO .6
  1.1 Nghèo đói và sự cần thiết phải giảm nghèo 6
  1.1.1 Khái niệm nghèo đói .6
  1.1.2 Tiêu chí phân loại chuẩn nghèo .7
  1.1.2.1 Phân loại chuẩn nghèo đói theo Ngân hàng thế giới 8
  1.1.2.2.Phân loại chuẩn nghèo đói theo Việt Nam 8
  1.1.3 Sự cần thiết phải giảm nghèo và hỗ trợ người nghèo .9
  1.2 Tín dụng và vai trò tín dụng hỗ trợ người nghèo . 10
  1.2.1 Các khái niệm . 10
  1.2.1.1 Khái niệm tín dụng 10
  1.2.1.2 Khái niệm tín dụng cho người nghèo . 11
  1.2.1.3 Khái niệm tài chính vi mô – cho vay hỗ trợ người nghèo . 11
  1.2.2 Vai trò của tín dụng trong việc giảm nghèo . 13
  1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay hộ nghèo . 15
  1.4 Các trường phái lý thuyết về tín dụng cho người nghèo . 16
  1.4.1 Trường phái cổ điển 16
  1.4.2 Trường phái kiềm chế tài chính . 17
  1.4.3 Trường phái Ohio . 17
  1.4.4 Trường phái thể chế kiểu mới . 18
  1.5 Những chỉ số đo lường hiệu quả cho vay hỗ trợ cho người nghèo 19
  1.5.1 Các chỉ số đánh giá rủi ro cho vay . 19
  1.4.2 Một số chỉ số tài chính sử dụng trong báo cáo tài chính của các tổ chức
  TC TCVM . 20
  1.6 Những tổ chức cung cấp tín dụng cho người nghèo hiện nay ở Việt Nam .
  21
  1.6.1 Khu vực chính thức . 21
  1.6.2 Khu vực bán chính thức 23
  1.6.3 Khu vực phi chính thức . 24
  1.7 Kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới về cho vay đối với người nghèo
  25
  1.7.1 Bangladesh . 25
  1.7.2 Thái lan . 26
  1.7.3 Malaysia . 26
  1.7.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 27
  Kết luận chương 1 . 28
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY HỖ TRỢ CHO NGƯỜI NGHÈO
  TẠI TỈNH TIỀN GIANG 29
  2.1 Tình hình nghèo đói và đường lối chính sách thực hiện giảm nghèo của
  chính quyền địa phương và Trung ương tại Tiền Giang 29
  2.1.1 Tình hình nghèo đói 29
  2.1.2 Định hướng chính sách và chỉ đạo thực hiện của chính quyền địa phương .
  30
  2.2 Thực trạng cho vay hỗ trợ người nghèo tại Tiền Giang . 31
  2.2.1 Các tổ chức cung ứng vốn và hình thức thực hiện . 31
  2.2.1.1 Tại Ngân hàng Chính sách xã hội Tiền Giang . 31
  2.2.1.2 Tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Tiền Giang 33
  2.2.1.3 Tại Hội Nông dân Tiền Giang . 35
  2.2.1.4 Tại Quỹ trợ vốn cho lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP) Tp.HCM
  CN.Tiền Giang . 38
  2.2.1.5 Tại tổ chức khác . 40
  2.2.2 Thực trạng hoạt động cho vay hỗ trợ người nghèo 40
  2.2.2.1 Tại Ngân hàng chính sách xã hội Tiền Giang . 41
  2.2.2.2 Tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Tiền Giang . 44
  2.2.2.3 Tại Hội Nông dân Tiền Giang 47
  2.2.2.4 Tại Quỹ trợ vốn cho lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP) Tp. Hồ Chí
  Minh CN.Tiền Giang . 49
  2.2.2.5 Tại các tổ chức khác . 50
  2.2.3 Kết quả xóa đói giảm nghèo . 51
  2.3 Đánh giá cho vay hỗ trợ người nghèo qua kết quả điều tra nông hộ . 51
  2.3.1 Thực trạng nguồn vốn trên địa bàn điều tra 53
  2.3.1.1 Các nguồn vốn vay của các hộ . 53
  2.3.1.2 Mức vốn vay 54
  2.3.1.3 Lãi suất 55
  2.3.1.4 Thời hạn vay 56
  2.3.2 Thực trạng sử dụng vốn vay của các hộ 56
  2.3.3 Thực trạng trả nợ vay của các hộ 57
  2.3.4 Kết quả sau khi sử dụng vốn vay của các hộ . 58
  2.3.5 Ý kiến người vay về chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo 59
  2.3.6 Ý kiến của cán bộ đang làm công tác có liên quan đến quản lý vốn vay
  chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo 60
  2.4 Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân . 62
  2.4.1 Khó khăn và tồn tại 62
  2.4.2 Nguyên nhân 66
  Kết luận chương 2 . 67
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH
  CHO VAY HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO TẠI TIỀN GIANG 68
  3.1 Định hướng đề xuất phát triển chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo
  68
  3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ người
  nghèo tại Tiền Giang . 69
  3.2.1 Tăng trưởng nguồn vốn, đảm bảo cung cấp đủ vốn cho người nghèo . 69
  3.2.2 Phối hợp chặt chẽ giữa các Ngành, Đoàn thể, Chính quyền với NHCSXH
  và các tổ chức TCVM 71
  3.2.3 Đổi mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 75
  3.2.4 Cải tiến thủ tục hồ sơ vay vốn 76
  3.2.5 Kết hợp nguồn vốn cho vay hỗ trợ người nghèo với các chương trình dự
  án khác 77
  3.2.6 Tập huấn kỹ thuật khuyến nông và hạch toán kinh tế cho các hộ nghèo . 78
  3.3 Các giải pháp hỗ trợ . 79
  3.3.1 Đối với Nhà nước . 79
  3.3.2 Đối với UBND, tổ chức CT-XH các cấp 81
  3.3.3 Đối với các tổ chức cho vay . 81
  3.3.4 Đối với nông dân . 82
  Kết luận chương 3 . 82
  KẾT LUẬN 83
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Cho vay hỗ trợ cho người nghèo tại tỉnh tiền giang – thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cho vay hỗ trợ cho người nghèo tại tỉnh tiền giang – thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status