Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ đánh giá sự hài lòng của người lao động đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bến tre

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. đánh giá sự hài lòng của người lao động đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bến tre

  MỤC LỤC
  Danh mục hình
  Danh mục bảng
  PHẦN MỞ ĐẦU .1
  1. Tính cấp thiết của đề tài .1
  2. Mục tiêu nghiên cứu .2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  4. Phương pháp nghiên cứu 3
  5. Kết cấu của đề tài .4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 5
  1.1. Lý thuyết về sự thỏa mãn của người lao động 5
  1.1.1. Một số khái niệm .5
  1.1.2. Một số lý thuyết nghiên cứu về sự thỏa mãn .8
  1.1.2.1. Lý thuyết nhu cầu cấp bậc của Abraham Maslow .8
  1.1.2.2. Lý thuyết công bằng của John Stacey Adam .8
  1.1.2.3. Lý thuyết thành tựu của James L. McClelland 9
  1.1.2.4. Lý thuyết kỳ vọng của Victor Vroom 10
  1.1.2.5. Mô hình đặc điểm công việc của Hackman & Oldham .12
  1.1.2.6. Lý thuyết hai nhân tố của Herzberg .14
  1.1.2.7. Lý thuyết ERG của Clayton P. Alderfer 15
  1.1.2.8. Mô hình tổng thể hành vi tổ chức Kreitner & Kinicki .16
  1.1.2.9. So sánh đặc điểm của một số lý thuyết 17
  1.1.3. Một số nghiên cứu về thang đo nhân tố 19
  1.1.3.1. Chỉ số mô tả công việc JDI của Smith, Kendall và Hulin .19
  1.1.3.2. Tiêu chí đo lường thỏa mãn MSQ của Weiss 20
  1.1.3.3. Giá trị đo lường công việc của Edwin Locke 20
  1.1.3.4. Báo cáo khảo sát của SHRM .21
  1.1.4. Một số kết quả nghiên cứu 22
  1.1.4.1. Kết quả nghiên cứu của Andrew 22
  1.1.4.2. Kết quả nghiên cứu của Keith & John .23
  1.1.4.3. Kết quả nghiên cứu của Tom .23
  1.1.4.4. Kết quả nghiên cứu của Trần Kim Dung và cộng sự .23
  1.2. Mô hình nghiên cứu của đề tài 24
  1.2.1. Quá trình hình thành 24
  1.2.2. Các tiêu chí đánh giá trong các thang đo nhân tố 25
  1.2.3. Mô hình đánh giá sự hài lòng của người lao động đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre .27
  Chương 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 29
  2.1. Thiết kế nghiên cứu .29
  2.1.1. Giới thiệu quy trình nghiên cứu .29
  2.1.2. Thang đo 31
  2.1.3. Chọn mẫu .32
  2.1.3.1. Phương pháp chọn mẫu 32
  2.1.3.2. Kích thước mẫu 33
  2.1.4. Xây dựng bảng câu hỏi, cách thức thu thập thông tin .34
  2.2. Công cụ phân tích kỹ thuật 35
  2.2.1. Thống kê mô tả 35
  2.2.2. Kiểm định độ tin cậy thang đo 35
  2.2.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA 37
  2.2.3.1. Kiểm định phân tích nhân tố EFA .38
  2.2.3.2. Giải thích ý nghĩa nhân tố 39
  2.2.3.3. Quá trình thực hiện phân tích nhân tố EFA .41
  2.2.4. Phân tích tương quan và hồi quy .42
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .45
  3.1. Kiểm tra cơ sở dữ liệu .45
  3.1.1. Chọn mẫu .45
  3.1.2. Cách thức thu thập thông tin 45
  3.2. Thống kê mô tả 46
  3.2.1. Mô tả đặc điểm cá nhân của người lao động .46
  3.2.2. Kết hợp và so sánh đặc điểm cá nhân 47
  3.2.3. Mô tả nhân tố quan tâm của người lao động .50
  3.2.4. Mô tả nguyện vọng của người lao động 51
  3.2.5. Mô tả vấn đề khó khăn của người lao động 52
  3.2.6. Mô tả chế độ phúc lợi, chương trình đào tạo .52
  3.2.7. Tóm tắt kết quả thống kê mô tả .52
  3.3. Kiểm định độ tin cậy thang đo 53
  3.3.1. Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo nhân tố .53
  3.3.2. Kết quả kiểm định độ tin cậy tiêu chí đo lường chung 54
  3.4. Phân tích nhân tố khám phá EFA 54
  3.4.1. Phân tích nhân tố EFA của tập hợp biến Xk (k=50) 54
  3.4.2. Phân tích nhân tố EFA của 3 tiêu chí đo lường chung 56
  3.4.3. Kiểm định tham số One-Sample T-Test biến nhân tố (CHUNG) .56
  3.5. Phân tích tương quan và hồi quy .57
  3.5.1. Điều chỉnh giả thuyết .57
  3.5.2. Kết quả hồi quy và kiểm định 58
  3.6. So sánh đặc điểm cá nhân ảnh hưởng đến sự hài lòng 61
  3.6.1. Giới tính .61
  3.6.2. Nhóm tuổi 61
  3.6.3. Trình độ học vấn 62
  3.6.4. Doanh nghiệp .62
  3.6.5. Thời gian làm việc .62
  3.6.6. Thu nhập 63
  3.6.7. Chế độ phúc lợi 63
  3.7. Tóm tắt kết quả nghiên cứu .63
  Chương 4: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý MỘT SỐ GIẢI PHÁP .65
  4.1. Kết luận .65
  4.2. Gợi ý một số giải pháp 66
  4.2.1. Nhóm giải pháp chính tác động đến sự hài lòng chung của người lao động đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre 66
  4.2.2. Những giải pháp khác 69
  4.3. Giới hạn của đề tài và gợi ý nghiên cứu tiếp theo .72
  Phụ lục
  Tài liệu tham khảo

  Xem Thêm: đánh giá sự hài lòng của người lao động đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bến tre
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đánh giá sự hài lòng của người lao động đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bến tre sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status