Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng mô hình quản lý chất lượng toàn diện trong quản lý thuế - Nghiên cứu tình huống Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng mô hình quản lý chất lượng toàn diện trong quản lý thuế - Nghiên cứu tình huống Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục hình vẽ và biểu đồ
  Lời mở đầu . 01
  Chương 1: Mô hình Quản lý chất lượng toàn diện trong Quản lý thuế 07
  1.1 Một số khái niệm . 07
  1.1.1 Quản lý thuế . 07
  1.1.2 Chất lượng quản lý thuế . 09
  1.2 Mô hình Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) . 09
  1.2.1 Khái niệm về TQM 10
  1.2.2 Bản chất của TQM . 11
  1.2.3 Đặc điểm và nguyên tắc cơ bản của TQM . 11
  1.2.3.1 Đặc điểm . 11
  1.2.3.2 Các nguyên tắc cơ bản của TQM 13
  1.3 Nội dung cơ bản của TQM 15
  1.3.1 Sử dụng vòng tròn Deming (PDCA) để xây dựng chương trình quản lý
  chất lượng 15
  1.3.2 Nhóm quản lý chất lượng (QC) nền tảng của TQM 18
  1.4 Các yêu cầu và lợi ích cơ bản của TQM . 18
  1.4.1 Các yêu cầu 18
  1.4.2 Những lợi ích cơ bản của TQM . 20
  1.5 Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện trong khu vực công . 21
  1.5.1 Sự tiến hóa quản trị công 21
  1.5.2 Ứng dụng của TQM trong lĩnh vực công . 24
  1.6 Sự cần thiết ứng dụng TQM vào công tác Quản lý thuế . 24
  1.7 Sự khác biệt áp dụng TQM giữa khu vực công và khu vực tư . 27
  Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế (nghiên cứu tình huống tại
  Chi cục thuế quận Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh) 29
  2.1 Giới thiệu về Chi cục thuế quận Phú Nhuận . 29
  2.1.1 Về chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 29
  2.1.2 Bộ máy tổ chức quản lý 39
  2.2 Khảo sát sơ bộ kết quả hoạt động của CCT.PN 41
  2.2.1 Về dự toán thu ngân sách nhà nước . 41
  2.2.2 Kết quả về công tác kiểm tra tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế
  . 42
  2.2.3 Kết quả theo dõi tình hình nợ đọng của đối tượng nộp thuế 44
  2.2.4 Kết quả theo dõi về tính chấp hành kê khai thuế của đối tượng nộp thuế
  . 45
  2.3 Đánh giá cải cách hành chính công tại CCT.PN . 45
  2.3.1 Về cơ chế “Một cửa” thực hiện tại CCT.PN 46
  2.3.2 Về thực hiện chương trình kê khai qua mạng 47
  2.4 Một số tồn tại trong công tác quản lý của CCT.PN 49
  2.4.1 Về hoạt động nội tại của các đội thuế 50
  2.4.2 Về sự phối hợp giữa các đội thuế . 51
  2.4.3 Về sự chỉ đạo, điều hành các đội thuế 52
  2.4.4 Kết quả hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ thuế tại CCT.PN . 53
  Chương 3: Xây dựng mô hình Quản lý chất lượng toàn diện trong quản
  lý thuế . 55
  3.1 Đánh giá khó khăn và thuận lợi khi vận dụng mô hình TQM vào quản lý
  thuế 55
  3.1.1 Khó khăn . 55
  3.1.2 Thuận lợi 56
  3.2 Một số giải pháp cơ bản đưa việc xây dựng TQM trong quản lý thuế . 57
  3.2.1 Chuẩn bị tốt về yếu tố đầu vào . 57
  3.2.2 Xây dựng mô hình TQM vào tổ chức quản lý thuế (Chi cục Thuế Phú
  Nhuận) . 58
  3.3 Xây dựng mô hình TQM trong quản lý thuế đối với các bộ phận chức
  năng . 62
  3.4 Mô hình áp dụng TQM trong quản lý thuế đối với việc phối hợp giữa các
  bộ phận chức năng . 63
  3.5 Quá trình thực hiện 70
  3.5.1 Đối với các đội . 70
  3.5.2 Đối với quản lý chung (Lãnh đạo) . 71
  3.6 Khảo sát, thống kê đánh giá chất lượng quản lý thuế . 73
  3.6.1 Đối với cơ quan thuế 73
  3.6.2 Đối với đối tượng nộp thuế 74
  3.6.3 Chế độ thưởng phạt đối với cán bộ thuế 75
  3.7 Một số giải pháp hỗ trợ khác . 75
  3.7.1 Hiện đại hóa quản lý ngành thuế 75
  3.7.2 Các giải pháp khác . 79
  Kết luận 81
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  Xem Thêm: Xây dựng mô hình quản lý chất lượng toàn diện trong quản lý thuế - Nghiên cứu tình huống Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng mô hình quản lý chất lượng toàn diện trong quản lý thuế - Nghiên cứu tình huống Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status