Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn với công việc và lòng trung thành đối với tổ chức của nhân viên

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn với công việc và lòng trung thành đối với tổ chức của nhân viên

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  TÓM TẮT
  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN
  1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠMVI NGHIÊN CỨU
  1.5. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU
  1.6. KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
  CHƯƠNG 2
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN LÃNH ĐẠO TẠO SỰ THAY ĐỔI, SỰ THỎA MÃN VÀ
  LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN
  2.1. LÃNH ĐẠO
  2.1.1. Khái niệm
  2.1.2. Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý
  2.1.3. Lãnh đạo tạo sự thay đổi
  2.1.4. Đo lường lãnh đạo tạo sự thay đổi
  2.2. SỰ THỎAMÃN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC
  2.2.1. Khái niệm
  2.2.2. Thang đo về sự thỏa mãn công việc
  2.3. LÒNG TRUNG THÀNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC
  2.3.1. Khái niệm
  2.3.2. Thang đo về lòng trung thành
  2.4. MỐI QUAN HỆ GIỮA LÃNH ĐẠO TẠO SỰ THAY ĐỔI, SỰ THỎAMÃN VÀ LÒNG
  TRUNG THÀNH
  2.4.1. Mô hình nghiên cứu
  2.4.2. Giả thuyết nghiên cứu
  CHƯƠNG 3
  NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO TẠO SỰ THAY ĐỔI ĐẾN
  SỰ THỎA MÃN VÀ LÒNG TRUNG THÀNH
  3.1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
  3.1.1. Mẫu nghiên cứu
  3.1.2. Quy trình nghiên cứu
  3.2. ĐIỀU CHỈNH THANG ĐO
  3.2.1. Thang đo lãnh đạo tạo sự thay đổi
  3.2.2. Thang đo sự thỏa mãn đối với công việc của nhân viên
  3.2.3. Thang đo lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức
  3.3. KIỂMĐỊNH SƠ BỘ THANG ĐO
  3.3.1. Thang đo lãnh đạo tạo sự thay đổi
  3.3.2. Thang đo sự thỏa mãn
  3.3.3. Thang đo lòng trung thành
  3.4. KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA)
  3.4.1. EFA thang đo lãnh đạo tạo sự thay đổi
  3.4.2. EFA thang đo sự thỏa mãn
  3.4.3. EFA thang đo lòng trung thành
  3.4.4. Điều chỉnh mô hình
  CHƯƠNG 4
  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
  4.1. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO TẠO SỰ THAY ĐỔI ĐẾN SỰ THỎAMÃN
  VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN
  4.1.1. Đánh giá ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn của nhân viên –
  mô hình thứ 1
  4.1.2. Đánh giá ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi, sự thỏa mãn đến lòng trung thành của
  nhân viên – mô hình thứ 2
  4.1.3. Đánh giá ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến lòng trung thành của nhân viên –
  mô hình thứ 3
  4.1.4. Đánh giá ảnh hưởng giới tính lãnh đạo đến sự thỏa mãn của nhân viên – mô hình thứ 4
  4.1.5. Đánh giá ảnh hưởng giới tính lãnh đạo đến lòng trung thành của nhân viên – mô hình thứ 5 62
  4.2. PHÂN TÍCH KHÁC BIỆT VỀ SỰ THỎA MÃN VÀ LÒNG TRUNG THÀNH
  CỦA NHÂN VIÊN THEO HÌNH THỨC SỞ HỮU
  CHƯƠNG 5
  KẾT LUẬN
  5.1. THẢO LUẬN KẾT QUẢ
  5.1.1. Lãnh đạo tạo sự thay đổi
  5.1.2. Sự thỏa mãn đối với công việc
  5.1.3. Lòng trung thành đối với tổ chức
  5.2. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  5.2.1. Đánh giá chung
  5.2.2. Kiến nghị
  5.2.3. Đóng góp chính của nghiên cứu
  5.2.4. Các hạn chế trong nghiên cứu
  5.2.5. Kiến nghị cho các nghiên cứu tiếp theo
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆ
  TÀI LIỆU TIẾNG ANH
  PHỤ LỤC
  PHỤ LỤC A
  PHỤ LỤC B
  PHỤ LỤC EFA-1
  PHỤ LỤC EFA-2
  PHỤ LỤC CRONBACH ALPHA LẦN 2
  PHỤ LỤC EFA-3
  PHỤ LỤC EFA-4
  PHỤ LỤC C
  Kết quả phân tích mô hình hồi quy thứ 1
  Kết quả phân tích mô hình hồi quy thứ 2
  Kết quả phân tích mô hình hồi quy thứ 3
  Kết quả phân tích mô hình hồi quy thứ 4
  Kết quả phân tích mô hình hồi quy thứ 5
  PHỤ LỤC D

  Xem Thêm: ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn với công việc và lòng trung thành đối với tổ chức của nhân viên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn với công việc và lòng trung thành đối với tổ chức của nhân viên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status