Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm thủy sản bến tre

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm thủy sản bến tre

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh sách các chữ viết tắt
  Danh mục các hình
  Danh mục các bảng biểu
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  2. Mục tiêu nghiên cứu 02
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 02
  4. Phương pháp nghiên cứu 03
  5. Kết cấu luận văn 03
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP . 04
  1.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ VĂN HÓA . 04
  1.2. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP . 04
  1.2.1. Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp 06
  1.2.1.1. Yếu tố thứ 1 – Những giá trị văn hóa hữu hình . 06
  1.2.1.2. Yếu tố thứ 2 – Những giá trị được tán đồng 08
  1.2.1.3. Yếu tố thứ 3 – Các quan điểm cơ bản 09
  1.2.2. Phương diện văn hóa . 11
  1.2.2.1. Tồn tại và thích nghi với các môi trường bên ngoài . 11
  1.2.2.2. Quản lý sự hợp nhất nội tại . 12
  1.2.3. Các mô hình VHDN . 13
  1.2.3.1. Mô hình văn hóa gia đình (Clan) . 14
  1.2.3.2. Mô hình văn hóa sáng tạo (Adhocracy) . 14
  1.2.3.3. Mô hình văn hóa thị trường (Market) 15
  1.2.3.4. Mô hình văn hóa cấp bậc (Hierarchy) . 15
  1.2.4. Công cụ đánh giá văn hóa doanh nghiệp (OCAI) . 16
  1.2.5. Quá trình hình thành và phát triển VHDN 17
  1.2.5.1. Giai đoạn hình thành 17
  1.2.5.2. Giai đoạn phát triển 18
  1.2.5.3. Giai đoạn trưởng thành và suy thoái . 18
  1.2.6. Các giải pháp để quản trị và phát triển VHDN 19
  1.2.6.1. Mô hình văn hóa gia đình (C) 19
  1.2.6.2. Mô hình văn hóa sáng tạo (A) . 20
  1.2.6.3. Mô hình văn hóa thị trường (M) 20
  1.2.6.4. Mô hình văn hóa cấp bậc (H) 20
  TÓM TẮT CHƯƠNG 1 . 21
  CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Ở CÔNG TY CỔ
  PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LÂM THỦY SẢN BẾN TRE (FAQUIMEX) . 23
  2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
  LÂM THỦY SẢN BẾN TRE (FAQUIMEX) . 23
  2.1.1. Sơ lược về Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre 23
  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển . 24
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự . 25
  2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức 25
  2.1.3.2. Tình hình nhân sự 27
  2.1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh 28
  2.2. HIỆN TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY . 29
  2.2.1. Mô tả các yếu tố cấu thành văn hóa của Công ty FAQUIMEX 29
  2.2.1.1. Yếu tố thứ 1 - Các giá trị hữu hình 29
  2.2.1.2. Yếu tố thứ 2 - Các giá trị được tán đồng 33
  2.2.1.3. Yếu tố thứ 3 – Quan điểm cơ bản . 35
  2.2.2. Nhận dạng mô hình văn hóa của Công ty FAQUIMEX . 37
  2.2.2.1. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu . 37
  2.2.2.2. Kết quả khảo sát 38
  a. Đánh giá về các cấp độ văn hóa mà công ty đang xây dựng . 38
  b. Khảo sát sự tương đồng nhận thức giữa ban lãnh đạo và nhân viên về các giá
  trị văn hóa của công ty . 40
  c. Kết quả khảo sát về nhận dạng mô hình VHDN 43
  2.2.2.3. Ưu điểm và hạn chế của VHDN tại FAQUIMEX 49
  TÓM TẮT CHƯƠNG 2 50
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH
  NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LÂM THỦY SẢN
  BẾN TRE (FAQUIMEX) 52
  3.1. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG TY
  FAQUIMEX . 52
  3.1.1. Quan điểm, định hướng xây dựng VH Công ty FAQUIMEX 52
  3.1.2. Mục tiêu xây dựng VH Công ty FAQUIMEX 54
  3.2. HOÀN THIỆN MÔ HÌNH VHDN THEO ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN VÀ
  CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY FAQUIMEX . 54
  3.2.1. Mô hình văn hóa công ty FAQUIMEX theo định hướng tầm nhìn chiến
  lược . 54
  3.2.2. Phân tích khoảng cách và định hướng giải pháp 55
  3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VHDN Ở CÔNG TY FAQUIMEX . 56
  3.3.1. Các giải pháp hoàn thiện việc xây dựng các yếu tố cấu thành VHDN 56
  3.3.1.1. Giải pháp hoàn thiện, củng cố các giá trị hữu hình của công ty . 56
  a. Về kiến trúc, cơ sở hạ tầng 56
  b. Đối với các chuẩn mực hành vi . 56
  c. Trong công tác tuyển chọn 59
  3.3.1.2. Giải pháp điều chỉnh các giá trị được tán đồng 59
  a. Khẳng định tầm nhìn và sứ mệnh 59
  b. Về triết lý kinh doanh 61
  3.3.1.3. Giải pháp hoàn thiện các giá trị cơ bản 62
  3.3.2. Các giải pháp hoàn thiện mô hình VHDN 64
  3.3.2.1. Giải pháp để giảm bớt những đặc tính của VH cấp bậc . 64
  3.3.2.2. Giải pháp để xây dựng những đặc tính của VH sáng tạo . 65
  3.3.2.3. Giải pháp để xây dựng những đặc tính của VH gia đình . 67
  a. Giải pháp để hoàn thiện mối quan hệ và môi trường làm việc . 67
  b. Giải pháp nhằm phát triển động lực thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực
  của công ty 70
  3.4. KIẾN NGHỊ 72
  3.4.1. Kiến nghị đối với Nhà nước . 72
  3.4.2. Kiến nghị đối với tỉnh Bến Tre 73
  3.4.3. Mặt hạn chế của đề tài . 74
  TÓM TẮT CHƯƠNG 3 . 74
  KẾT LUẬN 76
  Tài liệu tham khảo
  Danh mục các phụ lục

  Xem Thêm: Văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm thủy sản bến tre
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm thủy sản bến tre sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status