Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của công ty cp cadasa cho khu nghỉ dưỡng biệt thự cổ đà lạt đến năm 2015

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của công ty cp cadasa cho khu nghỉ dưỡng biệt thự cổ đà lạt đến năm 2015

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU
  Sự cần thiết của đề tài . 1
  Mục tiêu nghiên cứu 2
  Đối tượng nghiên cứu 2
  Phạm vi nghiên cứu . 2
  Phương pháp nghiên cứu . 2
  Kết cấu đề tài . 3
  CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 4
  1.1 KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC: . 4
  1.1.1 Khái niệm về chiến lược . 4
  1.1.2 Lợi ích của chiến lược kinh doanh . 5
  1.2 QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC . 5
  1.2.1 Xác định sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp 6
  1.2.1.1 Sứ mệnh 6
  1.2.1.2 Mục tiêu . 7
  1.2.2 Nghiên cứu môi trường . 7
  1.2.2.1 Các yếu tố của môi trường vĩ mô . 8
  1.2.2.2 Các yếu tố của môi trường vi mô 10
  1.2.3 Phân tích nội bộ . 12
  1.2.4 Xây dựng và lựa chọn chiến lược 13
  1.2.5 Đánh giá việc thực thi chiến lược 13
  1.3 CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC . 13
  1.3.1 Chiến lược cấp công ty . 14
  1.3.2 Chiến lược cấp kinh doanh . 14
  1.3.3 Chiến lược cấp chức năng 14
  1.4 CÁC CÔNG CỤ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC: 15
  1.4.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài . 15
  1.4.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong . 16
  IV
  1.4.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 18
  1.4.4 Ma trận SWOT . 19
  1.4.5 Ma trận QSPM . 20
  1.5 MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH
  DOANH 21
  Tóm tắt chương 1 . 22
  CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG CỦA CÔNG TY CP CADASA VÀ
  KNDBTCĐL . 23
  2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CTY CP CADASA 23
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Cty 23
  2.1.2 Mục tiêu phát triển của Công ty . 23
  2.1.3 Các nguồn lực và cơ cấu tổ chức của công ty . 24
  2.1.4 Những sản phẩm chính của công ty . 26
  2.1.5 Các đối tác chiến lược của công ty 27
  2.2 KHU NGHỈ DƯỠNG BIỆT CỔ ĐÀ LẠT . 28
  2.2.1 Tổng quan về khu nghỉ dưỡng biệt thự cổ Đà Lạt . 28
  2.2.2 Định hướng chiến lược kinh doanh cho KNDBTCĐL 30
  2.2.3 Tài chính của dự án 31
  2.3 THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG DU LỊCH MICE . 34
  2.3.1 Thị trường du lịch MICE tại Việt Nam . 34
  2.3.2 Thị trường MICE tại Đà Lạt – Lâm Đồng 36
  2.3.3 Các chủ trương, chính sách của Chính phủ, Lâm Đồng về hình
  thức du lịch MICE 38
  2.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  CỦA KHU NGHỈ DƯỠNG BIỆT THỰ CỔ ĐÀ LẠT . 39
  2.4.1 Phân tích các yếu tố của môi trường nội bộ 39
  2.4.1.1 Chất lượng nguồn nhân lực của công ty CADASA . 39
  2.4.1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức KNDBTCĐL . 39
  2.4.1.3 Năng lực tài chính 40
  V
  2.4.1.4 Năng lực quản lý 40
  2.4.1.5 Năng lực tiếp thị kinh doanh 41
  2.4.2 Các yếu tố tác động từ môi trường vi mô 41
  2.4.2.1 Khách hàng 41
  2.4.2.2 Đối thủ cạnh tranh 41
  2.4.2.3 Nhà cung cấp . 42
  2.4.2.4 Đối thủ tiềm ẩn . 42
  2.4.3 Các yếu tố tác động từ môi trường vĩ mô 42
  2.4.3.1 Yếu tố kinh tế 42
  2.4.3.2 Yếu tố Chính trị - Pháp luật 44
  2.4.3.3 Yếu tố tự nhiên . 45
  2.4.3.4 Yếu tố văn hóa – xã hội . 45
  2.4.3.5 Yếu tố nhân khẩu 45
  2.4.3.6 Yếu tố công nghệ 46
  2.5 MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY CADSA ĐỐI VỚI KNDBTCĐL ĐẾN 2015: 46
  2.5.1 Căn cứ để xây dựng mục tiêu 46
  2.5.2 Mục tiêu của công ty đến 2015 . 47
  2.5.2.1 Mục tiêu tổng quát . 47
  2.5.2.2 Mục tiêu cụ thể 47
  2.5.3 Các ma trận đánh giá các yếu tố . 48
  2.5.3.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài công ty 48
  2.5.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ công ty 50
  2.5.3.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh . 52
  2.5.3.4 Ma trận SWOT . 54
  2.5.3.5 Ma trận QSPM . 56
  Tóm tắt chương 2 . 63
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC
  3.1 Chiến lược kinh doanh du lịch MICE 65
  3.1.1 Giải pháp chung . 65
  VI
  3.1.2 Giải pháp cụ thể . 68
  3.1.2.1 Giải pháp xúc tiến du lịch và nghiên cứu thị trường . 68
  3.1.2.2 Giải pháp thành lập trung tâm hội nghị . 69
  3.2 Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ . 70
  3.2.1 Giải pháp về đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 70
  3.2.2 Cho thuê ngắn hạn, trung hạn một số biệt thự . 71
  3.2.3 Trao đổi khách nghỉ với các khu nghỉ dưỡng khác trong nước . 72
  3.2.4 Giải pháp về hoạt động xuất nhập khẩu . 72
  3.2.5 Một số giải pháp khác hỗ trợ cho CL đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ . 72
  3.3 Chiến lược marketing 73
  3.3.1 Thị trường mục tiêu 73
  3.3.2 Các chiến lược marketing mix . 74
  3.3.2.1 Chiến lược giá . 74
  3.3.2.2 Chiến lược định vị sản phẩm dịch vụ 74
  3.3.2.3 Chiến lược phát triển thị trường 74
  3.3.2.4 Chiến lược chiêu thị 76
  3.4 Chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu 77
  3.5 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 80
  3.5.1 Đối với Nhà nước . 80
  3.5.2 Đối với công ty . 81
  Tóm tắt chương 3 82
  Kết luận 83
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của công ty cp cadasa cho khu nghỉ dưỡng biệt thự cổ đà lạt đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của công ty cp cadasa cho khu nghỉ dưỡng biệt thự cổ đà lạt đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status