Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Văn hóa kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh tỉnh lâm đồng

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Văn hóa kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh tỉnh lâm đồng

  MỤC LỤC
  Trang bìa
  Trang bìa phụ
  Lời cám ơn
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các từ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Mở đầu
  CHưƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA KINH DOANH . 1
  1.1 Khái quát chung về văn hóa kinh doanh 1
  1.1.1 Văn hóa 1
  1.1.2 Văn hóa kinh doanh 5
  1.1.2.1 Khái niệm . 5
  1.1.2.2 Đặc trưng cơ bản của văn hóa kinh doanh . 6
  1.1.2.3 Các nhân tố cấu thành văn hóa kinh doanh 9
  1.2 Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh . 17
  1.2.1 Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp . 17
  1.2.2 Mối liên hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh 18
  1.2.3 Các cấp độ văn hóa doanh nghiệp 18
  1.2.3.1 Cấp độ độ 1-Những quá trình và cấu trúc hữu hình của doanh nghiệp . 18
  1.2.3.2 Cấp độ độ 2-Những giá trị được tuyên bố . 19
  1.2.3.3 Cấp độ độ 3-Những quan điểm chung . 19
  1.3 Vai trò của văn hóa kinh doanh . 19
  1.3.1 Văn hóa kinh doanh là phương thức phát triển sản xuất kinh doanh bền vững . 20
  1.3.2 Văn hóa kinh doanh là nguồn lực phát triển kinh doanh . 21
  1.3.3 Văn hóa kinh doanh là điều kiện đẩy mạnh kinh doanh quốc tế . 23
  CHưƠNG 2 THỰC TRẠNG VĂN HÓA KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU Tư VÀ PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG . 25
  2.1 Giới thiệu về Ngân hàng Đầu tư v Phát triển Việt Nam . 25
  2.1.1 Giới thiệu về BIDV Việt Nam 25
  2.1.2 Giới thiệu về BIDV Việt Nam- Chi nhánh Lâm Đồng . 27
  2.1.2.1 Lịch sử hình thành 27
  2.1.2.2 Vị trí địa lý . 29
  2.1.2.3 Lĩnh vực kinh doanh . 30
  2.1.2.4 Nhân lực đến năm 2009 31
  2.1.2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh 2007-2009 34
  2.2 Thực trạng văn hóa kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lâm Đồng . 35
  2.2.1 Cơ sở hình thành văn hóa kinh doanh tại BIDV Lâm đồng . 35
  2.2.2 Các cơ sở cấu thành văn hóa kinh doanh tại BIDV Lâm đồng 36
  2.2.2.1 Cấp độ thứ 1- Những quá trình và cấu trúc hữu hình 36
  a. Kiến trúc đặc trưng và diện mạo doanh nghiệp . 36
  b. Lễ kỷ niệm và sinh hoạt văn hóa . 37
  c. Khẩu hiệu . 38
  d. Logo . 38
  e. Đồng phục 39
  f. Bộ quy chuẩn đạo đức và Bộ quy tắc ứng xử 39
  g. Hệ thống quản lý chất lượng . 41
  2.2.2.2 Cấp độ thứ 2- Những giá trị được tuyên bố . 42
  a. Tầm nhìn 42
  b. Sứ mệnh . 42
  c. Mục đích, tôn chỉ hoạt động . 42
  d. Phương châm hành động 43
  e. Xây dựng và ban hành Bộ quy tắc ứng xử và Bộ quy chuẩn đạo đức 43
  f. Những thành công được ghi nhận . 44
  2.2.2.3 Cấp độ thứ 3- Những quan niệm chung 45
  a. Công tác đào tạo và tổ chức cán bộ . 45
  b. Cơ cấu thu nhập 45
  c. Đãi ngộ và khen thưởng 46
  d. Kỷ cương kỷ luật 47
  e. Xây dựng tập thể vững mạnh 47
  2.3 Đánh giá chung về văn hóa kinh doanh của tỉnh BIDV Lâm Đồng 48
  2.3.1 Phân tích SWOT về văn hóa kinh doanh của BIDV tỉnh Lâm Đồng 48
  2.3.2 Đánh giá chung về văn hóa kinh doanh của BIDV tỉnh Lâm Đồng thông qua khảo sát 54
  2.3.2.1 Đánh giá của CBCNV BIDV về các cấp độ văn hóa của BIDV 54
  2.3.2.2 Đánh giá của khách hàng về các cấp độ văn hóa của BIDV 55
  CHưƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VĂN HÓA KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU Tư VÀ PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG 56
  3.1 Các mục tiêu và định hướng của BIDV đến 2020 . 56
  3.1.1 Mục tiêu chung . 56
  3.1.2 Mục tiêu riêng . 56
  3.1.3 Định hướng . 58
  3.2 Xây dựng văn hóa kinh doanh của BIDV Lâm Đồng . 61
  3.2.1. Giải pháp về cấp độ thứ 1- Xây dựng, củng cố các giá trị hữu hình của BIDV 61
  3.2.1.1 Các giải pháp về kiến trúc, cơ sở hạ tầng. 61
  3.2.1.2 Giải pháp về phát triển thương hiệu BIDV . 63
  3.2.1.3 Giải pháp về thiết kế lại hệ thống nhận diện thương hiệu logo 65
  3.2.1.4 Giải pháp về thay đổi slogan 66
  3.2.1.5 Giải pháp về về trang phục công sở .68
  3.2.1.6 Làm giàu phòng truyền thống, thành tích của chi nhánh BIDV . 68
  3.2.1.7 Phong cách giao tiếp, quảng bá thương hiệu hướng đến khách hàng . 69
  3.2.2. Giải pháp về cấp độ thứ 2- Những giá trị được tuyên bố . 72
  3.2.2.1 Triển khai tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu hoạt động 72
  3.2.2.2 Tuân thủ các quy tắc, quy chuẩn trong hai bộ quy chuẩn của BIDV . 73
  3.2.3. Giải pháp về cấp độ thứ 3- Xây dựng các quan điểm chung 74
  3.2.3.1 Tổ chức cán bộ . 74
  3.2.3.2 Phát triển nguồn nhân lực, chính sách lương, thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm 74
  3.3 Đề xuất xây dựng chương trình hành động cụ thể trong xây dựng văn hóa kinh doanh của BIDV Lâm Đồng 76
  3.4 Kiến nghị 80
  3.4.1 Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước,Hiệp hội ngân hàng 80
  3.4.2 Kiến nghị đối với BIDV Trung ương - Hội sở chính . 81
  Kết luận
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  Xem Thêm: Văn hóa kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh tỉnh lâm đồng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Văn hóa kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh tỉnh lâm đồng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status