Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . Trang 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích và nội dung nghiên cứu . 2
  2.1 Mục đích 2
  2.2 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 2
  2.3 Phương pháp nghiên cứu . 2
  2.4 Kết cấu luận văn 2
  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG Trang 3
  1.1 Vị trí, vai trò của du lịch tỉnh Lâm Đồng trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam . 3
  1.1.1 Vị trí . 3
  1.1.2. Vị trí, vai trò của du lịch tỉnh Lâm Đồng trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 3
  1.1.3 Mục tiêu phát triển ngành 4
  1.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch . 6
  1.2.1 Điều kiện tự nhiên . 6
  1.2.2 Tài nguyên du lịch nhân văn 8
  Tóm tắt chương I 10
  CHƯƠNG 2
  THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG
  ĐẾN NĂM 2008 . Trang 12
  2.1 Về thực hiện các chỉ tiêu phát triển du lịch chủ yếu 12
  2.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội và hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch .12
  2.1.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội 12
  2.1.1.2 Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch 15
  2.1.2 Khách du lịch . 18
  2.1.2.1 Khách du lịch quốc tế 10
  2.1.2.2 Khách du lịch nội địa 23
  2.1.3 Thu nhập và giá trị gia tăng (GDP) du lịch . 25
  2.1.3.1. Thu nhập du lịch . 25
  2.1.3.2. Giá trị gia tăng ngành du lịch (GDP du lịch) 28
  2.1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch 30
  2.1.4.1 Cơ sở lưu trú . 30
  2.1.4.2 Khu du lịch, khu vui chơi giải trí . 32
  2.1.5 Lao động ngành du lịch . 33
  2.2 Khai thác tài nguyên du lịch phát triển loại hình sản phẩm du lịch . 35
  2.3 Về đầu tư phát triển du lịch . 40
  2.3.1 Thu hút đầu tư du lịch 40
  2.3.2 Đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng du lịch . 41
  4
  2.3.3 Đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật 41
  2.4 Tổ chức kinh doanh du lịch . 43
  2.5 Xúc tiến, quảng bá du lịch . 46
  2.6 Đào tạo nguồn nhân lực . 48
  2.7 Quản lý nhà nước về du lịch và cơ chế chính sách phát triển du lịch . 49
  2.8 Đánh giá chung . 52
  2.8.1 Những thành tựu đạt được . 52
  2.8.2 Những tồn tại, hạn chế . 53
  2.8.3 Nguyên nhân tồn tại . 54
  Tóm tắt chương II . 57
  CHƯƠNG 3
  CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG
  ĐẾN NĂM 2020 Trang 58
  3.1 Định hướng phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 . 58
  3.1.1 Những cơ hội và thuận lợi . 58
  3.1.1.1 Trên bình diện quốc tế . 58
  3.1.1.2 Trong nước 58
  3.1.1.3 Trong tỉnh 60
  3.1.2 Những khó khăn và thách thức 60
  3.2 Quan điểm mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 61
  3.2.1 Các quan điểm phát triển 61
  3.2.2 Mục tiêu phát triển . 62
  3.2.2.1 Mục tiêu chung 62
  3.2.2.2 Mục tiêu cụ thể 63
  3.2.2.3 Các chỉ tiêu cụ thể . 65
  3.3 Các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 69
  3.3.1 Một số giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch . 69
  3.3.2 Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch 73
  3.3.3 Tăng cường công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá về du lịch và mở rộng tìm kiếm thị trường . 74
  3.3.3.1 Tăng cường công tác tuyên truyên, xúc tiến quảng bá
  du lịch Lâm Đồng 74
  3.3.3.2 Xây dựng các chiến lược về sản phẩm và thị trường để mở rộng và tìm kiếm thị trường 75
  3.3.4 Đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ du lịch cho cán bộ và lao động trong ngành du lịch . 77
  3.3.5 Giải pháp đầu tư và thu hút vốn đầu tư . 78
  3.3.6 Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch và tổ chức sắp xếp các doanh nghiệp . 79
  Tóm tắt chương 3 . 80
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 81
  5
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Giải pháp phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status