Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng tmcp á châu

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng tmcp á châu

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT.
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài 01
  2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 02
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 03
  4. Phương pháp nghiên cứu 03
  5. Kết cấu của luận văn. 03
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 04
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ
  NGHIÊN CỨU, KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN.
  1.1 Hoạt động tín dụng 06
  1.1.1 Khái niệm về tín dụng ngân hàng 06
  1.1.2 Bản chất của tín dụng 06
  1.1.3 Phân loại tín dụng 07
  1.1.4 Tín dụng tiêu dùng 10
  1.2 Xếp hạng tín dụng 11
  1.2.1 Khái niệm về xếp hạng tín dụng 11
  1.2.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng 12
  1.2.3 Tầm quan trọng của xếp hạng tín dụng 12
  1.2.4 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 13
  1.2.5 Mô hình xếp hạng tín dụng 14
  1.2.6 Phương pháp xếp hạng tín dụng theo mô hình điểm số 14
  1.2.7 Quy trình xếp hạng tín dụng 15
  1.3 Một số nghiên cứu và kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân 16
  1.3.1 Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier về mô hình điểm số tín dụng
  cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam 16
  1.3.2 Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO 19
  1.3.3 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân của một số ngân hàng
  Thương mại và tổ chức kiểm toán ở Việt Nam. 21
  1.3.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV 21
  1.3.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank 27
  1.3.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân cuả E&Y. 30
  1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút ra từ các mô hình XHTD cá nhân 34
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HỆ
  THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI ACB.
  2.1 Giới thiệu chung về NHTMCP Á Châu 37
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 37
  2.1.2 Kết quả hoạt động của ACB 39
  2.2 Chính sách tín dụng hiện hành của ACB 42
  2.3 Mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân của ACB 45
  2.3.1 Hướng dẫn chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân kinh doanh 45
  2.3.2 Hướng dẫn chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân tiêu dùng 46
  2.3.3 Xếp loại khách hàng 47
  2.3.4 Một số trường hợp không áp dụng chấm điểm 48
  2.3 Nghiên cứu một số tình huống xếp hạng thử nghiệm 48
  thực tế tại ACB
  2.3.5 Nghiên cứu trường hợp thứ nhất: Khách hàng A vay tiêu dùng 49
  được xếp loại AA và đang có nợ xấu
  2.3.6 Nghiên cứu trường hợp thứ hai: Khách hàng B vay kinh doanh 50
  được xếp loại A và đang có nợ xấu
  2.4 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ACB 52
  2.4.1 Những kết quả đạt được 53
  2.4.2 Những hạn chế tồn tại cần khắc phục 54
  2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế 55
  Chương III: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG
  CÁ NHÂN CỦA ACB.
  3.1. Định hướng phát triển của ACB trong năm 2010 58
  3.2. Mục tiêu hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân của ACB 60
  3.3. Đề xuất sửa đổi mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của ACB 61
  3.4. Kiểm chứng mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của ACB sau 70
  khi điều chỉnh.
  3.5. Các biện pháp hỗ trợ cần thiết để hệ thống XHTD cá nhân 71
  của ACB phát huy hiệu quả
  KẾT LUẬN 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC I: CÁC CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG CÁ
  NHÂN TẠI ACB.
  PHỤ LỤC II: CHẤM ĐIỂM XHTD CÁ NHÂN VAY TẠI ACB
  PHỤ LỤC III: CHẤM ĐIỂM XHTD CÁ NHÂN THEO ĐỀ XUẤT
  CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.

  Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng tmcp á châu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng tmcp á châu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status