Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ứng dụng các phương pháp phân tích dữ liệu đa biến khảo sát mức độ thỏa mãn công việc, lòng trung thành với supervisor và gắn kết tổ chức của nhân viên tại Công ty Scavi

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng các phương pháp phân tích dữ liệu đa biến khảo sát mức độ thỏa mãn công việc, lòng trung thành với supervisor và gắn kết tổ chức của nhân viên tại Công ty Scavi

  MỤC LỤC
  Phần 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Khái quát đặc điểm Công ty cổ phần Scavi 2
  3. Mục tiêu nghiên cứu 6
  4. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu 7
  5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 8
  6. Kết cấu của luận văn 9
  Phần 2
  Chương 1 Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 10
  1.1 Mức độ thỏa mãn công việc 10
  1.2 Mức độ trung thành với Supervisor 14
  1.3 Mức độ áp lực công việc, gia đình, thể chất, gắn kết tổ chức 17
  1.4 Mô hình lý thuyết của đề tài 20
  Chương 2 Quy trình và phương pháp nghiên cứu
  2.1 Quy trình nghiên cứu 24
  2.1.1 Nghiên cứu đnh tính 25
  2.1.2 Nghiên cu đnh lưng 25
  2.1.3 Xử lý số liệu 25
  2.2 Xây dng thang đo 26
  2.2.1 Đo lường mức độ thỏa mãn công việc 26
  2.2.1.1 Đo lường mức độ thỏa mãn về tiền lương 26
  2.2.1.2 Đo lường mức độ thỏa mãn về liên hệ với supervisor 27
  2.2.1.3 Đo lường mức độ thỏa mãn về môi trường làm việc 27
  2.2.2 Đo lường lòng trung thành vi supervisor 28
  2.2.2.1 Đo lường mức độ cống hiến với supervisor 28
  2.2.2.2 Đo lường mức độ nỗ lực với supervisor 28
  2.2.2.3 Đo lường mức độ ủng hộ, đồng hóa với supervisor 29
  2.2.3 Đo lường mc đo các áp lực và mức độ gắn kết tổ chức 30
  2.2.3.1 Đo lường mc đo áp lực công việc 30
  2.2.3.2 Đo lường mc đo áp lực gia đình 30
  2.2.3.3 Đo lường mc đo áp lực thể chất 31
  2.2.3.4 Đo lưng mc đo gan kêt to chc 31
  Chương 3 Phân tích dữ liệu và kết quả nghiên cứu
  3.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 33
  3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 35
  3.2.1 Thang đo mức độ thỏa mãn công việc 35
  3.2.2 Thang đo lòng trung thành với supervisor 35
  3.2.3 Thang đo mức độ áp lực công việc, gia đình, thể chất, gắn kết tổ chức 36
  3.3 Phân tích nhân tố 38
  3.3.1 Phân tích nhân tố mức độ thỏa mãn tiền lương 38
  3.3.2 Phân tích nhân tố mức độ thỏa mãn liên hệ với supervisor 39
  3.3.3 Phân tích nhân tố mức độ thỏa mãn môi trường làm việc 39
  3.3.4 Phân tích nhân tố mức độ cống hiến với supervisor 39
  3.3.5 Phân tích thang đo mức độ nỗ lực với supervisor 40
  3.3.6 Phân tích thang đo mức ủng hộ, đồng hoá với supervisor 40
  3.3.7 Phân tích thang đo mức áp lực công việc 42
  3.3.8 Phân tích thang đo mức áp lực gia đình 42
  3.3.9 Phân tích thang đo mức độ áp lực thể chất 42
  3.3.10 Phân tích thang đo mức độ gắn kết tổ chức 43
  3.4 Kiểm định các mô hình 44
  3.4.1 Kiểm định mô hình độ thỏa mãn công việc 44
  3.4.1.1 Phân tích 44
  3.4.1.2 Dò tìm các vi phạm giả định cần thiết trong mô hình độ
  thỏa mãn công việc 46
  3.4.2 Kiểm định mô hình độ lòng trung thành với supervisor 48
  3.4.2.1 Phân tích 48
  3.4.2.2 Dò tìm các vi phạm giả định cần thiết trong mô hình
  trung thành với supervisor 49
  3.4.3 Kiểm định mô hình độ gắn kết tổ chức 51
  3.4.3.1 Phân tích 51
  3.4.3.2 Dò tìm các vi phạm giả định cần thiết trong mô hình gắn kết tổ chức 52
  3.5 Kiểm định T-test và kiểm định ANOVA 55
  3.5.1 Kiểm định T-test 56
  3.5.1.1 Sự khác biệt trung bình các nhân tố phân tổ theo tiêu thức giới tính 56
  3.5.1.2 Sự khác biệt trung bình các nhân tố phân tổ theo tiêu thức hôn nhân57
  3.5.2 Kiểm định ANOVA 57
  3.5.2.1 Sự khác biệt trung bình các nhân tố phân tổ theo tiêu thức nhóm tuổi 57
  3.5.2.2 Sự khác biệt trung bình các nhân tố phân tổ theo tiêu thức trình độ học vấn 59
  3.5.2.3 Sự khác biệt trung bình các nhân tố phân tổ theo tiêu thức thâm niên 61
  Chương 4 Kết luận và kiến nghị 63
  PHỤ LỤC 1 68
  PHỤ LỤC 2 70
  PHỤ LỤC 3 72
  PHỤ LỤC 4 75
  PHỤ LỤC 5 82
  PHỤ LỤC 6 93
  PHỤ LỤC 7 96
  PHỤ LỤC 8 107

  Xem Thêm: Ứng dụng các phương pháp phân tích dữ liệu đa biến khảo sát mức độ thỏa mãn công việc, lòng trung thành với supervisor và gắn kết tổ chức của nhân viên tại Công ty Scavi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng các phương pháp phân tích dữ liệu đa biến khảo sát mức độ thỏa mãn công việc, lòng trung thành với supervisor và gắn kết tổ chức của nhân viên tại Công ty Scavi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status