Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng mô hình quản lý phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn kiểu châu âu tại công ty chứng khoán

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng mô hình quản lý phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn kiểu châu âu tại công ty chứng khoán

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 6
  CHƯƠNG 1: CÁC LÝ THUYẾT VỀ QUYỀN CHỌN 11
  1.1 Một số khái niệm cơ bản về quyền chọn: .11
  1.1.1 Quyền chọn: 11
  1.1.2 Hợp đồng quyền chọn cổ phiếu: .11
  1.1.3 Phân loại quyền chọn: .11
  1.1.3.1 Quyền chọn kiểu Mỹ: .11
  1.1.3.2 Quyền chọn kiểu Châu Âu: .11
  1.2 Vai trò của các công cụ quyền chọn tham gia vào TTCK: 12
  1.2.1 Phòng ngừa rủi ro: 12
  1.2.2 Vai trò đầu cơ: .12
  1.2.3 Vai trò định giá: .13
  1.2.4 Thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển: .13
  1.3 Bảo hộ vị thế trên quyền chọn và các chiến lược bảo hộ : 14
  1.3.1 Bảo hộ vị thế trên quyền chọn : 14
  1.3.2 Vị thế khống và vị thế có đảm bảo: 14
  1.3.2.1 Vị thế khống: .15
  1.3.2.2 Vị thế có đảm bảo: 15
  1.3.3 Chiến lược chấm dứt lỗ: 15
  1.3.4 Bảo hộ DELTA: .17
  1.3.4.1 DELTA: 17
  1.3.4.2 Delta của danh mục đầu tư: .19
  1.3.4.3 THETA : .20
  1.3.4.4 GAMMA : 21
  1.3.4.5 Mối liên hệ giữa DELTA,THELTA VA GAMMA .23
  1.3.4.6 VEGA : .23
  1.3.4.7 RHO : .25
  Kết luận chương 1 .27
  CHƯƠNG 2 : KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN
  CHỨNG KHOÁN TRÊN THẾ GIỚI .29
  2.1 Thị trường giao dịch quyền chọn cổ phiếu tại Mỹ: .29
  3
  2.1.1 Sơ lược về sự hình thành và phát triển thị trường quyền chọn tại Mỹ: .29
  2.1.2 Những quy định trong giao dịch đối với quyền chọn cổ phiếu ở Mỹ: 30
  2.1.3 Cách thức giao dịch quyền chọn cổ phiếu: .31
  2.2 Sàn giao dịch giao sau và quyền chọn tài chính quốc tế London
  (“LIFFE”) .32
  2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển : 32
  2.2.2 Nguyên tắc giao dịch: .33
  2.2.3 Quy trình giao dịch : .34
  2.3 Thị trường giao dịch quyền chọn cổ phiếu tại Úc: 35
  2.4 Thị trường giao dịch quyền chọn cổ phiếu tại Hàn Quốc: .36
  2.5 Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (“TSE”): 39
  2.5.1 Lịch sử hình thành và phát triển: 39
  2.5.2 Cơ chế giao dịch: .41
  2.5.3 Cơ chế giám sát: 42
  2.6 Thị trường chứng khoán Trung Quốc - Những bước đầu thực hiện quyền
  chọn : 42
  2.7 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: 44
  2.8 Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam và đề xuất chọn mô hình
  phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn kiểu Châu Âu ở Việt Nam : .46
  2.8.1 Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam: .46
  2.8.1.1 Những biến động bất thường của t hị trường chứng khoán Việt
  Nam trong thời gian qua: .46
  2.8.1.2 Những rủi ro tiềm ẩn của thị tr ường chứng khoán Việt Nam : .46
  2.8.2 Đề xuất chọn mô hình phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn kiểu
  Châu Âu ở Việt Nam: .49
  Kết luận chương 2 .50
  CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT HÀNH VÀ BẢO HỘ VỊ THẾ
  TRÊN QUYỀN CHỌN KIỂU CHÂU ÂU TẠI CÁC CÔNG TY CHỨNG
  KHOÁN VIỆT NAM .51
  3.1 Sự cần thiết áp dụng sản phẩm quyền chọn tại công ty chứng khoán: .51
  3.1.1 Góp phần thúc đẩy thị trường quyền chọn phát triển với vai trò là những
  nhà tạo lập thị trường: .51
  4
  3.1.2 Bảo vệ khách hàng-nhà đầu tư trước những rủi ro biến động lớn của thị
  trường: 52
  3.1.3 Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách đa dạng hoá sản phẩm cung cấp
  cho khách hàng: .52
  3.1.4 Công ty chứng khoán có điều kiện để phát triển sản phẩm quyền chọn .53
  3.1.1.1 Năng lực về tài chính : 53
  3.1.1.2 Nguồn nhân lực: .53
  3.1.1.3 Nguồn thông tin : .54
  3.1.1.4 Nguồn khách hàng : 54
  3.1.1.5 Công nghệ : .54
  3.2 Xây dựng mô hình quản lý phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn
  kiểu Châu Âu tại công ty chứng khoán: 55
  3.2.1 Sơ đồ hoạt động : .55
  3.2.1.1 Mô tả hoạt động phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn : 56
  3.2.1.2 Đặc điểm của mô hình : 57
  3.2.2 Mô tả hoạt động cung cấp sản phẩm quyền chọn: .57
  3.2.2.1 Môi giới : 57
  3.2.2.2 Bảo hộ : 57
  3.2.3 Xây dựng số quy định trong giao dịch quyền chọn trên TTCK Việt Nam:
  57
  3.2.3.1 Chứng khoán cơ sở để phát hành quyền chọn phải đạt tiêu chuẩn
  “chất lượng”: 58
  3.2.3.2 Hợp đồng quyền chọn: 58
  3.2.3.3 Cách thức giao dịch: .58
  3.2.4 Ví dụ về việc phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn tại công ty
  chứng khoán : 59
  3.2.4.1 Ví dụ 1: cổ phiếu VNM - ngành sản xuất và chế biến thực phẩm : .59
  3.2.4.2 Ví dụ 2: cổ phiếu STB - ngành tài chính ngân hàng : 62
  3.2.4.3 Nhận xét chung: .64
  3.3 Những giải pháp hỗ trợ cho việc đưa ra áp dụng mô hình quản lý phát
  hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn kiểu Châu Âu tại các công ty chứng
  khoán Việt Nam: .65
  3.3.1 Tuyên truyền thông tin, tư vấn công cụ quyền chọn đến nhà đầu tư: .65
  3.3.2 Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 65
  3.3.3 Xây dựng cơ sở pháp lý cho hoạt động giao dịch quyền chọn chứng
  khoán: 66
  5
  3.3.4 Xây dựng việc tổ chức và quản lý sàn giao dịch quyền chọn tập trung: 68
  3.3.5 Phát triển các nhà tạo lập thị trường: .68
  3.3.6 Triển khai nghiệp vụ bán khống: 70
  3.3.6.1 Mặt tích cực của bán khống: .70
  3.3.6.2 Mặt tiêu cực của bán khống: .71
  3.3.6.3 Một số quy định nhằm giảm thiểu mặt tiêu cực của nghiệp vụ bán
  khống: 71
  Kết luận chương 3 .72
  PHẦN KẾT LUẬN 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 76
  PHỤ LỤC 78

  Xem Thêm: Xây dựng mô hình quản lý phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn kiểu châu âu tại công ty chứng khoán
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng mô hình quản lý phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn kiểu châu âu tại công ty chứng khoán sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status