Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại việt nam

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại việt nam

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng, biểu; hình vẽ
  MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1. TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU
  DOANH NGHIỆP 1
  1.1 Trái phiếu . 1
  1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của trái phiếu 1
  1.1.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu . 2
  1.2 Trái phiếu doanh nghiệp . 4
  1.2.1 Khái niệm và tính chất của trái phiếu doanh nghiệp 4
  1.2.2 Phân loại trái phiếu doanh nghiệp 5
  1.2.3 Ưu điểm của phương thức tài trợ vốn bằng trái phiếu doanh nghiệp 8
  1.3 Thị trường trái phiếu doanh nghiệp .10
  1.3.1 Khái niệm 10
  1.3.2 Vai trò của việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp .11
  1.3.3 Những thành viên của thị trường trái phiếu doanh nghiệp .12
  1.3.3.1 Chủ thể phát hành .12
  1.3.3.2 Chủ thể đầu tư .13
  1.3.3.3 Các tổ chức tài chính trung gian .13
  1.3.4 Phương thức phát hành và hình thức giao dịch trên thị trường trái phiếu doanh
  nghiệp 14
  1.3.4.1 Phương thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp .14
  1.3.4.2 Các hình thức giao dịch trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp 15
  1.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của thị trường trái phiếu
  doanh nghiệp .16
  1.3.5.1 Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô .16
  1.3.5.2 Khung pháp lý và hệ thống quản lý cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp .17
  1.3.5.3 Gây dựng lòng tin cho công chúng đầu tư đối với thị trường 17
  1.3.5.4 Phát triển thị trường sơ cấp 18
  1.3.5.5 Phát triển thị trường thứ cấp 18
  1.3.5.6 Xây dựng hệ thống đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ .19
  1.3.6 Rủi ro khi đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp 19
  1.4 Khảo sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp của một số quốc gia và bài học kinh
  nghiệm cho Việt Nam .20
  1.4.1 Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở một số quốc gia .21
  1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 25
  Kết luận Chương 1 28
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
  TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 29
  2.1 Khái quát quá trình phát triển doanh nghiệp Việt Nam 29
  2.2 Thực trạng thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu Việt Nam 33
  2.2.1 Thị trường chứng khoán 33
  2.2.2 Thị trường trái phiếu .36
  2.3 Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam 38
  2.3.1 Cơ sở pháp lý cho sự hình thành và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp
  Việt Nam .38
  2.3.2 Thực trạng quá trình phát triển thị trường TPDN Việt Nam 41
  2.3.3 Đánh giá tình hình hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam
  trong thời gian qua theo mô hình SWOT 48
  2.3.4 Nguyên nhân hạn chế sự phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại
  Việt Nam trong thời gian qua 57
  Kết luận Chương 2 64
  CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH
  NGHIỆP VIỆT NAM 65
  3.1 Định hướng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam .65
  3.1.1 Triển vọng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp .65
  3.1.2 Định hướng phát triển thị trường TPDN Việt Nam đến năm 2020. .66
  3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại VN 68
  3.2.1 Nhóm giải pháp vĩ mô .68
  3.2.1.1 Tạo lập môi trường kinh tế vĩ mô ổn định .68
  3.2.1.2 Hoàn thiện khung pháp lý cho sự phát triển thị trường TPDN 70
  3.2.1.3 Nâng cao năng lực điều hành, hiệu quả quản lý và giám sát của các cơ quan
  quản lý nhà nước đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp 75
  3.2.1.4 Tăng cường lòng tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với thị trường
  trái phiếu doanh nghiệp 75
  3.2.1.5 Tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo kiến thức về chứng khoán cho các
  doanh nghiệp và nhà đầu tư 76
  3.2.2 Nhóm giải pháp phát triển thị trường sơ cấp 77
  3.2.2.1 Xây dựng chính sách khuyến khích phát hành trái phiếu doanh nghiệp 77
  3.2.2.2 Chuẩn hóa thông tin và hệ thống công bố thông tin, tăng cường tính minh bạch
  cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp 78
  3.2.2.3 Xây dựng đường cong lãi suất chuẩn làm cơ sở tham chiếu cho thị trường trái
  phiếu doanh nghiệp .79
  3.2.2.4 Khuyến khích phát triển các tổ chức định mức tín nhiệm chuyên nghiệp 80
  3.2.2.5 Đa dạng hóa các loại trái phiếu doanh nghiệp 82
  3.2.3 Nhóm giải pháp phát triển thị trường thứ cấp .82
  3.2.3.1 Xây dựng hệ thống giao dịch chuyên biệt cho thị trường TPDN 83
  3.2.3.2 Phát triển thị trường phi tập trung (OTC) 84
  3.2.3.3 Phát triển các định chế tài chính trung gian, các nhà đầu tư chuyên nghiệp và
  các nhà tạo lập thị trường .86
  3.2.3.4 Giải pháp hạn chế rủi ro trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp 87
  3.2.4 Giải pháp đối với doanh nghiệp 88
  Kết luận Chương 3 91
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status