Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại ở địa bàn tỉnh Tiền Giang

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại ở địa bàn tỉnh Tiền Giang

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI 4
  1.1 Cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại: 4
  1.1.1 Khái niệm về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại: 4
  1.1.2 Đặc điểm của cho vay tiêu dùng: 4
  1.1.3 Lợi ích của cho vay tiêu dùng: 5
  1.1.4 Sự khác biệt giữa tín dụng tiêu dùng và tín dụng sản xuất: 6
  1.1.5 Tác động qua lại giữa tín dụng tiêu dùng và tín dụng sản xuất: 7
  1.2 Phân loại cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại: 8
  1.3 Các hình thức cho vay tiêu dùng chủ yếu: 10
  1.4 Quy trình cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại: 10
  1.5 Sự cần thiết phải mở rộng cho vay tiêu dùng: 11
  1.5.1 Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với nền kinh tế: 11
  1.5.2 Đối với cá nhân: 13
  1.5.3 Đối với các ngân hàng: 13
  1.6 Cho vay tiêu dùng của các Ngân hàng thương mại ở một số nước trên thế giới: 14
  1.6.1 Khái quát cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại ở Mỹ và Singapore: 14
  1.6.2 Các bài học kinh nghiệm: 15
  Kết luận chương 1 16
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG 17
  2.1. Tổng quan tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Tiền Giang: 17
  2.2 Khái quát về cho vay vốn tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn
  tỉnh Tiền Giang: 18
  2.2.1 Khái quát về các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang: 18
  2.2.2 Khái quát về cho vay vốn tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh
  Tiền Giang: 20
  2.3 Thực trạng cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh
  Tiền Giang: 23
  2.3.1 Các hình thức cho vay tiêu dùng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang: 23
  2.3.1.1 Cho vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở: 23
  2.3.1.2 Cho vay cán bộ công nhân viên: 24
  2.3.1.3 Cho vay qua thẻ: 26
  2.3.1.4 Các hình thức cho vay tiêu dùng khác: 27
  2.3.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền
  Giang: 29
  2.3.3 Thực trạng quy trình cho vay tiêu dùng của các NHTM trên địa bàn tỉnh Tiền
  Giang: 32
  2.3.3.1 Thực trạng vận dụng quy chế cho vay: 32
  2.3.3.2 Thực trạng vận dụng quy chế bảo đảm tiền vay: 35
  2.3.3.3 Còn nhiều vướng mắc khi xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ: 36
  2.3.3.4 Việc thu thập thông tin về khách hàng còn nhiều hạn chế: 37
  2.3.3.5 Sản phẩm cho vay tiêu dùng chưa phù hợp: 38
  2.3.3.6 Tâm lý người dân trên địa bàn không kích thích nhu cầu vay vốn: 39
  2.3.3.7 Một số tồn đọng khác: 39
  2.4 Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Tiền
  Giang: 40
  2.4.1 Ưu điểm: 40
  2.4.2 Tồn tại: 41
  2.4.3 Nguyên nhân tồn tại: 44
  Kết luận chương 2 45
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC
  NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG 46
  3.1 Định hướng cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh
  Tiền Giang: 46
  3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang đến 2015: 46
  3.1.2 Nhu cầu vốn tín dụng cho tiêu dùng đến 2015: 46
  3.1.3 Định hướng cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại: 47
  3.2.Các giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng: 48
  3.2.1 Một số kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước: 48
  ª Đối với cơ quan Trung ương: 48
  ª Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 50
  3.2.2 Các giải pháp đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang: 51
  3.2.2.1 Nguồn vốn tín dụng: 51
  3.2.2.2 Chính sách khách hàng: 53
  3.2.2.3 Đổi mới hình thức cho vay: 55
  3.2.2.4 Phương thức quản lý món vay: 59
  3.2.2.5 Quy trình cho vay: 61
  3.2.2.6 Đội ngũ cán bộ: 62
  3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ từ chính quyên da phng 67
  Kết luận chương 3 69
  KẾT LUẬN 70
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

  Xem Thêm: Phát triển cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại ở địa bàn tỉnh Tiền Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại ở địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status