Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tp.hcm

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tp.hcm

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Nền kinh tế hiện nay đang theo xu hướng hợp tác và hội nhập để có sự phân
  công lao động và chuyên môn hóa nhằm khai thác tối ưu tiềm năng của mỗi quốc gia trong sự phát triển đi lên của nền kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế Việt Nam những năm gần đây cũng được đánh giá là năng động và đang phát triển bền vững, dưới sự tác động của xu thế kinh tế thế giới Việt Nam đã hội nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO ,đây cũng là cơ hội và thử thách cho nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như cho từng doanh nghiệp riêng lẻ hoạt động cho từng lĩnh vực khác nói riêng, trong đó có lĩnh vực tài chính mà cụ thể là các ngân hàng thương mại không thể tránh khỏi xu hướng chung đó. Đứng trước những thách thức (cạnh tranh) và cơ hội (tăng thêm khả năng huy động vốn cũng như cho vay và cung ứng dịch vụ, học hỏi được nhưng kinh nghiệm quản lý,v v ) do sự hội nhập kinh tế mang lại các Ngân Hàng Thương Mại đã có sự chuẩn bị gì và chiến lược kinh doanh ra sao để không bị tục hậu và đào thải khỏi nền kinh tế ? Xuất phát từ yêu cầu trên tôi chọn đề tài :”Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển TPHCM”
  2. Mục đích nghiên cứu
  Mục đích nghiên cứu của đề tài tập trung vào các nội dung :
  Nghiên cứu một cách có khoa học những lý luận cơ bản về ngân hàng thương mại,chức năng của ngân hàng thương mại,dịch vụ ngân hàng, vai trò của dịch vụ ngân hàng,các chủ thể tham gia trên thị trường Từ thực trạng về dịch vụ của BIDV HCM,đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế để đưa ra những giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng có tính thưc tiễn cao.
  3. Phương pháp nghiên cứu
  Quá trình thực hiện nghiên cứu có sử dụng phương pháp duy vật biện chứng,phương pháp thống kê kết hợp với phương pháp so sánh để phân tích và làm rõ những vấn đề cơ bản của luận văn.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn là thực trạng,chất lượng, mức độ hiệu quả của hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng,từ đó đưa ra những giải pháp hữu hiệu để ứng dụng vào thực tế,và những kiến nghị để hoạt động dịch vụ ngân hàng ngày một tốt hơn.
  Do giới hạn về thời gian nên đề tài chỉ tập trung vào tình hình phát triển các dịch vụ chính ở BIDV HCM trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2010.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  Dịch vụ là hoạt động cơ bản và quan trọng tại các ngân hàng thương mại. Bất kỳ một ngân hàng thương mại nào, dù mới thành lập hay đã hoạt động lâu năm đều phải tập trung đẩy mạnh hoạt động này. Nhất là đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam, khi mà trình độ và khả năng cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại còn hạn chế, thì nguồn thu nhập chủ yếu vẫn là từ hoạt động huy động tiền gửi để cho vay. Trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, khi hàng rào bảo hộ đối với ngân hàng thương mại Việt Nam ngày càng được nới lỏng và xoá bỏ theo cam kết hội nhập, nguy cơ bị cạnh tranh ngày càng cao bởi các Ngân hàng nước ngoài có trình độ cao hơn, uy tín và kinh nghiệm lâu năm hơn, bên cạnh đó thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường bất động sản ngày càng “nóng”và nhiều kênh huy động vốn mới ra đời và phát triển, thì nguy cơ giảm thị phần hoạt động tại ngân hàng thương mại Việt Nam.
  Tuy nhiên, nếu có một chính sách linh hoạt, đa dạng, chiến lược quảng bá thành công, phân khúc thị trường phù hợp nhu cầu từng nhóm khách hàng, thì khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong nước sẽ được nâng cao.
  Vì vậy,việc xem xét các yêu cầu mở cửa, tìm hiểu nguy cơ cạnh tranh, phân tích thực trạng phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng và hiểu rõ đánh giá của khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ của BIDV Hồ Chí Minh, từ đó giúp BIDV nói chung và BIDV Hồ Chí Minh nói riêng xây dựng chính sách phát triển dịch vụ phù hợp là hết sức cần thiết, vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn đối với BIDV Hồ Chí Minh trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay và khi hội nhập kinh tế quốc tế. Do thời gian nghiên cứu và kiến thức còn hạn chế, luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến của Quý Thầy Cô và những người quan tâm đến lĩnh vực ngân hàng nhằm giúp hoàn thiện các giải pháp trong công tác nghiên cứu và triển khai giải pháp sau này.
  Xin chân thành cám ơn Quý Thầy Cô Khoa Đào Tạo Sau Đại Học, Khoa Ngân hàng Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là TS.Trần Quốc Tuấn, người đã dành nhiều công sức hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn này.

  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  DANH MỤC CÁC BIỀU ĐỒ
  LỜI MỞ ĐẦU
  Tính cấp thiết của đề tài vi
  Mục đích nghiên cứu .vi
  Phương pháp nghiên cứu vii
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . vii
  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài vii
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DVNH VÀ PHÁT TRIỂN DVNH . 1
  1.1 Khái niệm về ngân hàng và hoạt động NHTM . 1
  1.1.1 Khái niệm về ngân hàng 1
  1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại . 2
  1.1.2.1 Trung gian tín dụng: . 2
  1.1.2.2 Trung gian thanh toán: 2
  1.1.2.3 Tạo tiền: 3
  1.1.2.4 Cung ứng các dịch vụ ngân hàng 3
  1.2 Những vấn đề cơ bản của dịch vụ ngân hàng . 3
  1.2.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng: . 3
  1.2.2 Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng . 4
  1.2.3 Vai trò của dịch vụ ngân hàng . 5
  1.2.4 Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng: . 6
  1.2.4.1 Dịch vụ huy động vốn . 6
  1.2.4.2 Dịch vụ tín dụng . 7
  1.2.4.3 Dịch vụ thanh toán 9
  1.2.4.3.1 Dịch vụ thẻ: 10
  ix
  1.2.4.3.2 Dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế: 11
  1.2.4.3.3 Dịch vụ thanh toán tiền điện: . 11
  1.2.4.3.4 Dịch vụ chi hộ lương: 11
  1.2.4.3.5 Dịch vụ direct banking: 12
  1.2.4.3.6 Dịch vụ VnTopup: . 12
  1.2.4.3.7 Dịch vụ BSMS: 12
  1.2.4.3.8 Dịch vụ Homebanking: 12
  1.2.4.3.9 Dịch vụ ngân quỹ: 12
  1.2.4.3.10 Dịch vụ tư vấn: 12
  1.3 Sự cần thiết phát triển dịch vụ ngân hàng 13
  1.3.1 Do yêu cầu phát triển kinh tế xã hội 13
  1.3.2 Do yêu cầu hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng . 13
  1.3.3 Do quá trình toàn cầu hóa ngành ngân hàng và cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO
  1.3.4 Do nhu cầu của khách hàng . 14
  1.4 Một số kinh nghiệm về dịch vụ ngân hàng trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt
  Nam 14
  1.4.1 Kinh nghiệm ở một số nước châu Âu và Mỹ 14
  1.4.2 Kinh nghiệm của một số nước Châu á 17
  1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 20
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI CHI
  NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TPHCM 22
  2.1 Giới thiệu về ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN TPHCM . . 22
  2.1.1 Giới thiệu chung . 22
  2.1.2 Bộ máy quản lý . 22
  2.1.3 Nguồn nhân lực của BIDV HCM . 23
  2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển dịch vụ ngân hàng của Chi nhánh Ngân
  hàng Đầu tư và Phát triển TP HCM 25
  2.2.1 Môi trường pháp lý liên quan đến dịch vụ ngân hàng: 25
  2.2.2 Tình hình kinh tế xã hội TPHCM và môi trường kinh doanh: 26
  2.2.3 Môi trường tài chính – tiền tệ năm 2010 : . 26
  2.3 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng ở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP Hồ Chí
  Minh . . 27
  2.3.1 Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV HCM trong giai đoạn 2008-201027
  2.3.2 Đánh giá về thị phần hoạt động của BIDV HCM 29
  2.3.3 Thực trạng phát triển DVNH của BIDV HCM . 31
  2.3.3.1 Dịch vụ huy động vốn : . 31
  2.3.3.2 Dịch vụ tín dụng: 36
  2.3.3.3 Dịch vụ thanh toán 39
  2.3.4 Kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế . 47
  2.3.4.1 Kết quả đạt được : . 47
  2.3.4.2 Những tồn tại hạn chế: . 48
  2.3.5 Nguyên nhân hạn chế sự phát triển của hoạt động DVNH tại BIDV HCM . 50
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI CHI NHÁNH
  NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TPHCM 52
  3.1 Dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội trong năm 2010- 2015: 52
  3.2 Định hướng phát triển của BIDV trong năm 2010-2015 53
  3.3 Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển
  TPHCM . 60
  3.3.1 Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng ở tầm vĩ mô : . 60
  3.3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng ở tầm vi mô : . 72
  KẾT LUẬN 82
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Phụ lục 1 Sơ đồ tổ chức
  Phụ lục 2 Phiều ghi nhận ý kiến khách hàng và kết quả thăm dò ý kiến khách hàng.
  Phụ luc 3 Thông tin về ngân hàng kết nối thẻ.

  Xem Thêm: Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tp.hcm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tp.hcm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status