Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tái cấu trúc tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam sau khủng hoảng

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tái cấu trúc tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam sau khủng hoảng

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ TÁI CẤU TRÚC TÀI
  CHÍNH NH TM CỔ PHẦN 1
  1.1. Cấu trúc tài chính . 1
  1.1.1. Khái niệm về cấu trúc tài chính . 1
  1.1.2. Thành phần của cấu trúc tài chính . 1
  1.1.2.1. Nợ ngắn hạn 1
  1.1.2.2. Nợ trung hạn . 1
  1.1.2.3. Nợ dài hạn . 1
  1.1.2.4. Ưu nhược điểm của nợ ngắn hạn, trung dài hạn. 2
  1.1.3. Vốn cổ phần . 2
  1.1.3.1. Vốn cổ phần thường 2
  1.1.3.2. Vốn cổ phần ưu đãi . 3
  1.1.4. Lợi nhuận giữ lại 3
  1.1.5. Các đặc trưng của các loại hình tài trợ 4
  1.1.5.1. Đặc trưng của nợ so với cổ phần thường 4
  1.1.5.2. Ưu điểm và hạn chế của các loại hình tài trợ 5
  1.1.5.2.1. Ưu điểm và hạn chế nợ vay 5
  1.1.5.2.2. Ưu điểm và hạn chế vốn cổ phần 6
  1.2. Sơ lược cấu trúc tài chính doanh nghiệp và cấu trúc ngân hàng thương mại. . 7
  1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính. . 8
  1.3.1. Đặc điểm của nền kinh tế 9
  1.3.2. Đặc điểm của ngành kinh doanh . 10
  1.3.3. Giai đoạn phát triển trong chu kỳ sống của doanh nghiệp. . 10
  1.4. Tái cấu trúc tài chính 11
  1.4.1. Khái niệm . 11
  1.4.2. Nguyên nhân dẫn đến tái cấu trúc tài chính. 12
  1.4.2.1. Nguyên nhân bên ngoài . 12
  1.4.2.2. Nguyên nhân bên trong 12
  1.4.2.3. Nguyên nhân khác . 13
  1.4.2.4. Nguyên nhân tái cấu trúc tài chính các ngân hàng thương mại cổ phần. . 13
  1.5. Rủi ro trong tái cấu trúc tài chính 14
  1.5.1. Rủi ro khách quan . 14
  -81-
  Trần Văn Đúng - K16 Luận văn Thạc Sĩ Kinh Tế
  1.5.2. Rủi ro chủ quan 14
  1.6. Mục tiêu của tái cấu trúc tài chính ngân hàng thương mại cổ phần 14
  1.6.1. Tiết kiệm chi phí sử dụng vốn . 14
  1.6.2. Kiểm soát rủi ro 15
  1.6.3. Thay đổi chính sách phân phối dẫn đến thay đổi cơ cấu cổ đông . 15
  1.6.4. Gia tăng lợi nhuận. . 16
  1.7. Các nguyên tắc xây dựng cấu trúc tài chính 16
  1.7.1. Tính tương thích . 16
  1.7.2. Tính thời điểm 17
  1.7.3. Tính hiệu quả 17
  1.7.4. Quyền kiểm soát . 17
  1.7.5. Khả năng tài trợ linh hoạt. 18
  1.8. Bài học cấu trúc tài chính và tái cấu trúc tài chính ngân hàng trên thế giới sau khủng
  hoảng 19
  1.8.1. Bài học về xây dựng cấu trúc tài chính của Lehman Brothers 19
  1.8.2. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs. . 20
  1.8.3. Ngân hàng Standart Charted . 22
  1.8.4. Một số ngân hàng sáp nhập . 23
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
  PHẦN VIỆT NAM . 26
  2.1. Thực trạng về sự ra đời của các ngân hàng TM cổ phần ở Việt Nam . 26
  2.1.1. Thực trạng. . 26
  2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn 27
  2.1.2.1. Thuận lợi . 27
  2.1.2.2. Khó khăn . 27
  2.2. Phân tích cấu trúc tài chính một số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam từ 2006
  đến 2009. 28
  2.2.1. Cấu trúc tài chính các ngân hàng thương mại cổ phần . 28
  2.2.2. Tình hình tài sản . 33
  2.3. Hiệu quả hoạt động kinh doanh 36
  2.4. Một số nhận xét 42
  2.4.1. Nhận xét về cấu trúc tài chính . 42
  2.4.2. Tác động của khủng hoảng đến cấu trúc tài chính các ngân hàng thương mại cổ
  phần Việt Nam. 43
  -82-
  Trần Văn Đúng - K16 Luận văn Thạc Sĩ Kinh Tế
  2.5. Những rào cản thách thức khi thực hiện tái cấu trúc tài chính các ngân hàng thương
  mại cổ phần Việt Nam sau khủng hoảng 44
  2.6. Thách thức từ cấu trúc lại các khoản đầu tư tài chính. . 47
  2.7. Thách thức chính sách phân phối 52
  2.7.1. Yếu tố kỹ thuật phát hành cổ phiếu giai đoạn trước khủng hoảng. . 55
  2.7.2. Do cơ cấu cổ đông 55
  2.7.3. Liên hệ giữa thực tiễn với lý thuyết MM về chính sách phân phối . 59
  2.8. Đánh giá chung về tình hình tài chính các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay 60
  2.9. Nhận định về tái cấu trúc tài chính các ngân hàng thương mại cổ phần . 63
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG
  MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM SAU KHỦNG HOẢNG 66
  3.1. Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam và ngành ngân hàng từ nay đến 2015 . 66
  3.1.1. Dự báo kinh tế 66
  3.1.2. Dự báo ngành ngân hàng giai đoạn 2010 - 2015 67
  3.2. Giải pháp tái cấu trúc tài chính cho các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam sau
  khủng hoảng 68
  3.2.1. Cấu trúc nợ trên vốn chủ sở hữu hợp lý . 68
  3.2.2. Hạn chế gia tăng vốn điều lệ, gia tăng tổng tài sản và giảm bớt tài sản có rủi ro cao
  trong giai đoạn khó khăn 69
  3.2.3. Tái cấu trúc nợ và vốn cổ phần . 70
  3.2.4. Tái cấu trúc tài chính thông qua mua bán sáp nhập . 71
  3.2.5. Tái cấu trúc tài chính từ chiến lược kinh doanh . 73
  3.3. Các giải pháp hỗ trợ tái cấu trúc tài chính các ngân hàng thương mại cổ phần Việt
  Nam 74
  3.3.1. Tái cấu trúc tài chính ngân hàng cần sự hỗ trợ từ sự phát triển của thị trường tài
  chính 74
  3.3.2. Nguồn nhân lực 76
  3.3.3. Về phía quản lý nhà nước . 76

  Xem Thêm: Tái cấu trúc tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam sau khủng hoảng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tái cấu trúc tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam sau khủng hoảng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status