Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý hải quan đối với hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, nghiên cứu tại tỉnh đồng nai

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý hải quan đối với hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, nghiên cứu tại tỉnh đồng nai

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt
  Danh mục bảng số liệu
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của Luận văn 2
  3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu của Luận văn 2
  4. Phương pháp nghiên cứu .2
  5. Bố cục của luận văn 3
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG
  NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU
  1.1. Cơ sở luận về hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu 4
  1.1.1. Khái niệm 4
  1.1.2. Phân biệt nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu và gia công XK .7
  1.1.3. Phân biệt chế độ miễn nộp thuế và chế độ miễn thuế .7
  1.1.4. Vai trò của hoạt động NSXXK đối với phát triển kinh tế . 12
  1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động NSXXK . 14
  1.2. Cơ sở luận về quản lý hải quan đối với hoạt động NSXXK 16
  1.2.1. Tính tất yếu của việc quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động NSXXK
  16
  1.2.2. Nội dung quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động NSXXK . 18
  1.2.2.1. Khái niệm . 19
  1.2.2.2. Khuôn khổ pháp lý điều chỉnh quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động
  NSXXK 19
  1.2.2.3. Nội dung quản lý của hải quan đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất
  hàng xuất khẩu 21
  1.3. Kinh nghiệm các nước trong quản lý hải quan đối với hoạt động NSXXK . 25
  1.3.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc . 26
  1.3.2. Cộng đồng Châu Âu 28
  1.3.3. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ . 29
  1.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 31
  Kết luận chương 1 . 32
  CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG
  NHẬP SẢN XUẤT XUẤT KHẨU TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
  2.1. Thực trạng hoạt động NSXXK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai . 33
  2.1.1. Đặc điểm lợi thế của tỉnh Đồng Nai trong hoạt động NSXXK . 33
  2.1.2. Kết quả hoạt động NSXXK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai . 34
  2.2. Thực trạng quản lý Hải quan đối với hoạt động NSXXK tại Cục Hải quan Đồng
  Nai 40
  2.2.1. Kết quả khảo sát các doanh nghiệp hoạt động NSXXK trên địa bàn tỉnh Đồng
  Nai 41
  2.2.1. Biện pháp quản lý nợ thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu . 48
  2.3. Đánh giá tình hình gian lận thuế, gian lận thương mại trong lĩnh vực NSXXK . 53
  2.3.1. Các hình thức gian lận . 53
  2.3.1.1. Gian lận do xuất ít hơn khai báo . 54
  2.3.1.2. Gian lận do kê khai cao định mức . 55
  2.3.1.3. Gian lận thông qua tự ý tiêu thụ nguyên vật liệu tại thị tường nội địa . 56
  2.3.2. Các hạn chế trong quản lý gian lận 57
  2.4. Đánh giá những hạn chế trong quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động
  NSXXK 60
  2.4.1. Đối với quản lý định mức, quy đinh về sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu để
  sản xuất hàng xuất khẩu 61
  2.4.2. Đối với việc quản lý về thuế 63
  2.4.3. Đối với việc thanh khoản thuế . 66
  2.4.4. Đối với việc giải quyết không thu thuế, hoàn thuế . 68
  Kết luận chương 2 . 69
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI
  HOẠT ĐỘNG NHẬP SẢN XUẤT XUẤT KHẨU
  3.1. Dự báo về hoạt động NSXXK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 71
  3.1.1. Cơ hội . 73
  3.1.2. Thách thức 75
  3.2. Quan điểm hoàn thiện quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động NSXXK
  73
  3.3. Các giải pháp góp phần hoàn thiện quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt
  động NSXXK 74
  3.3.1. Kiến nghị sửa đổi các văn bản pháp luật về thuế có liên quan 74
  3.3.2. Kiến nghị đối với Tổng cục Hải quan hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ liên
  quan 79
  3.3.3. Kiến nghị đối với Cục Hải quan Đồng Nai 81
  3.3.4. Kiến nghị khác nhằm phát huy tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp 84
  Kết luận chương 3 . 85
  KẾT LUẬN 87
  PHỤ LỤC
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Quản lý hải quan đối với hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, nghiên cứu tại tỉnh đồng nai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý hải quan đối với hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, nghiên cứu tại tỉnh đồng nai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status