Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại cục thuế nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại cục thuế nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  MỤC LỤC CÁC BẢNG BIỂU
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ THUẾ VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA,
  THANH TRATHUẾ. . 1
  1.1 TỔNG QUAN VỀ THUẾ: 1
  1.1.1 Khái niệm: . 2
  1.1.2 Chức năng, vai trò của thuế. 4
  1.1.2.1 Chức năng chủ yếu của thuế trong nền kinh tế. . 4
  1.1.2.2 Vai trò của thuế trong nền kinh tế. 7
  1.1.3 Phân loại thuế. 9
  1.1.3.1 Thuế gián thu. 9
  1.1.3.2 Thuế trực thu. 10
  1.1.4 Các nguyên tắc quy định trong hệ thống thuế: 13
  1.1.4.1 Nguyên tắc công bằng: . 13
  1.1.4.2 Nguyên tắc nhất quán: . 13
  1.1.4.3 Nguyên tắc thuận lợi: . 13
  1.1.4.4 Nguyên tắc tiết kiệm: 14
  1.1.4.5 Nguyên tắc hiệu quả: . 14
  1.1.4.6 Nguyên tắc co dãn: . 14
  1.1.4.7 Nguyên tắc trung gian kinh tế: 14
  1.1.5 Tổ chức và hoạt động của cơ quan thuế: 14
  1.1.5.1 Nhiệm vụ và quyền hạn: 14
  1.1.5.2 Cơ cấu tổ chức: 15
  1.1.5.3 Cơ cấu nhân sự: . 15
  1.1.5.4 Quy định của các CBCNV thuế: 15
  1.1.5.5 Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ thuế: . 15
  1.1.5.6 Đồng phục và biểu trưng: 16
  1.2 KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ: 16
  1.2.1 Khái niệm và ý nghĩa của kiểm tra, thanh tra thuế: 16
  1.2.1.1 Khái niệm: 16
  1.2.1.2 Ý nghĩa: 17
  1.2.2 Nguyên tắc kiểm tra, thanh tra: 18
  1.2.3 Nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm tra, thanh tra thuế: . 19
  1.2.4 Nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận kiểm tra nội bộ: . 19
  1.2.5 Nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận kiểm tra bên ngoài: . 19
  1.2.6 Hình thức kiểm tra, thanh tra thuế: . 20
  1.2.6.1 Kiểm tra đối tượng nộp thuế: . 20
  1.2.6.2 Kiểm tra nội bộ ngành thuế: 23
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ THANH TRA
  THUẾ TẠI CỤC THUẾ CHDCND LÀO. . 27
  2.1 VỊ TRÍ VÀ NHIỆM VỤ CỦA CỤC THUẾ NƯỚC CHDCND LÀO: 27
  2.1.1 Vị trí của cục thuế: . 27
  2.1.2 Nhiệm vụ của cục thuế: . 28
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức của cục thuế: 31
  2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THU THUẾ TẠI CỤC THUẾ NƯỚC
  CHDCND LÀO: . 34
  2.2.1 Thực trạng thu thuế năm 2007-2008: . 34
  2.2.1.1 So sánh việc thu thuế theo từng sắc thuế: . 35
  2.2.1.2 So sánh số thu thuế theo từng cấp quản lý: 38
  2.2.2 Thực trạng thu thuế năm 2008-2009: . 42
  2.2.2.1 So sánh số thu từng loại thuế trong năm: . 43
  2.2.2.2 So sánh số thu từng loại thuế theo các cấp quản lý: . 45
  2.2.3 Thực trạng thu thuế năm 2009-2010: . 50
  2.2.3.1 So sánh số thu từng loại thuế trong năm: 50
  2.2.3.2 So sánh số thu từng loại thuế theo các cấp quản lý: . 53
  2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ TẠI
  CỤC THUẾ CHDCND LÀO: . 56
  2.3.1 Thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục thuế năm 2007-
  2008: . 58
  2.3.2 Thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục thuế năm 2008-
  2009: . 59
  2.3.3 Thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục thuế năm 2009-
  2010: . 60
  2.4 NHỮNG THUẬN LỢI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN LIÊN QUAN
  ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ CHDCND LÀO: 62
  2.4.1 Những thuận lợi: 62
  2.4.2 Những hạn chế: . 63
  2.4.3 Nguyên nhân: 65
  CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM
  TRA, THANH TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ
  NHÂN DÂN LÀO. . 68
  3.1 ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ TẠI
  CỤC THUẾ - CHDCND LÀO: . 68
  3.2 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA,
  THANH TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ CHDCND LÀO: 70
  3.2.1 Hoàn thiện văn bản pháp luật: 70
  3.2.2 Tăng cường tổ chức thực hiện, tuyên truyền luật pháp và các quy
  định về kiểm tra, thanh tra thuế: . 71
  3.2.3 Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn: . 72
  3.2.4 Hoàn thiện hệ thống cơ cấu tổ chức: . 74
  3.2.5 Nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng hệ thống công nghệ thông
  tin: 74
  3.2.6 Xem xét công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra hàng
  năm: . 75
  3.2.7 Nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ khi tiến hành kiểm tra,
  thanh tra tại cơ sở của ĐTNT: . 75
  3.2.8 Tổ chức tốt công tác xử lý sau kiểm tra, thanh tra: 77
  3.2.9 Thường xuyên tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác kiểm tra, thanh
  tra: 77
  3.2.10 Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ: 77
  3.2.11 Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan: 78
  3.2.12 Các giải pháp đối với người nộp thuế: . 79
  KẾT LUẬN: . 81
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 83

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại cục thuế nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại cục thuế nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status