Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001:2008 tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc hòa bình

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001:2008 tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc hòa bình

  MỤC LỤC
  Lời cám ơn ------------------------------------------------------------------------------------------------ i
  Lời cam đoan -------------------------------------------------------------------------------------------- ii
  Mục lục -------------------------------------------------------------------------------------------------- iii
  Danh mục các bảng ------------------------------------------------------------------------------------- vi
  Danh mục các hình vẽ, biểu đồ và phụ lục -------------------------------------------------------- vii
  Danh mục các chữ viết tắt --------------------------------------------------------------------------- viii
  Mở đầu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
  1. Sự cần thiết của đề tài --------------------------------------------------------------------------------- 1
  2. Mục tiêu của đề tài ------------------------------------------------------------------------------------ 2
  3. Đối tượng và phạm vi của đề tài --------------------------------------------------------------------- 2
  4. Phương pháp thực hiện ------------------------------------------------------------------------------- 2
  5. Kết cấu của đề tài -------------------------------------------------------------------------------------- 2
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ---------------- 3
  1.1 Tổng quan về quản lý chất lượng ----------------------------------------------------------- 3
  1.1.1 Chất lượng ----------------------------------------------------------------------------------- 3
  1.1.2 Quản lý chất lượng -------------------------------------------------------------------------- 3
  1.1.3 Các nguyên tắc của quản lý chất lượng --------------------------------------------------- 5
  1.2 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 ----------------------- 6
  1.2.1 Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 ---------------------------------------------6
  1.2.2 Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 -----------8
  1.3 Phương pháp đánh giá tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
  chuẩn TCVN ISO 9001:2008 ---------------------------------------------------------------- 11
  1.4 Hoạt động quản lý chất lượng trong ngành xây dựng ---------------------------------- 16
  Chương 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO
  TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA
  ỐC HÒA BÌNH----------------------------------------------------------------------------------------- 18
  2.1 Giới thiệu về Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình ---------- 18
  iv
  2.1.1 Thông tin chung ---------------------------------------------------------------------------- 18
  2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển ---------------------------------------------------------- 20
  2.1.3 Kết quả hoạt động của công ty qua các năm -------------------------------------------- 23
  2.2 Giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Công ty Hòa
  Bình ---------------------------------------------------------------------------------------------- 24
  2.2.1 Giới thiệu chung về hệ thống ------------------------------------------------------------ 24
  2.2.2 Sứ mệnh – chính sách --------------------------------------------------------------------- 25
  2.2.3 Nội dung hệ thống quản lý chất lượng --------------------------------------------------- 27
  2.2.4 Công tác duy trì và cải tiến hệ thống ----------------------------------------------------- 34
  2.3 Phân tích tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO
  9001:2008 tại Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình ---------- 39
  2.3.1 Về chính sách – mục tiêu ------------------------------------------------------------------ 39
  2.3.2 Về hệ thống tài liệu ------------------------------------------------------------------------ 44
  2.3.3 Về quản lý các nguồn lực ----------------------------------------------------------------- 46
  2.3.4 Về triển khai thi công và kiểm soát chất lượng công trình ---------------------------- 48
  2.3.5 Về quản lý hệ thống và các quá trình ---------------------------------------------------- 50
  2.3.6 Công tác theo dõi – đo lường – cải tiến hệ thống --------------------------------------- 52
  2.4 Đánh giá chung về tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO
  9001: 2008 tại Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình --------- 55
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT
  LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH
  DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH ---------------------------------------------------------------------------- 64
  3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty ----------------------------------------- 64
  3.3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển chung của Công ty -------------------------------- 64
  3.3.2 Định hướng phát triển hệ thống quản lý chất lượng của Công ty --------------------- 66
  3.2 Các giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty cổ phần xây
  dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình ------------------------------------------------------ 66
  3.2.1 Cải tiến quy trình xây dựng và triển khai thực hiện mục tiêu ------------------------- 66
  3.2.2 Hoàn thiện hệ thống tài liệu --------------------------------------------------------------- 69
  3.2.3 Hoàn thiện nguồn nhân lực cho hệ thống quản lý -------------------------------------- 71
  v
  3.2.4 Xây dựng các chỉ tiêu theo dõi và đo lường các quá trình ----------------------------- 72
  3.2.5 Tổ chức áp dụng các kỹ thuật thống kê ------------------------------------------------- 74
  3.2.6 Thành lập nhóm chất lượng --------------------------------------------------------------- 78
  3.2.7 Đánh giá xếp hạng thứ tự ưu tiên cho các giải pháp ----------------------------------- 78
  3.3 Kiến nghị --------------------------------------------------------------------------------------- 82
  3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước ------------------------------------------------------------------- 82
  3.3.2 Kiến nghị với các Công ty thành viên, Công ty con ----------------------------------- 83
  3.4 Kết luận ----------------------------------------------------------------------------------------- 84

  Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001:2008 tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc hòa bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001:2008 tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc hòa bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status