Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển giao dịch quyền chọn vàng tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển giao dịch quyền chọn vàng tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
  Danh mục các bảng, biểu số liệu
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHUƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUYỀN CHỌN VÀ QUYỀN CHỌN VÀNG 4
  1.1 Tổng quan về quyền chọn . 4
  1.1.1 Lịch sử hình thành quyền chọn . 4
  1.1.2 Khái niệm 5
  1.1.3 Phân loại quyền chọn 6
  1.1.3.1 Phân loại theo thời gian thực hiện. 6
  1.1.3.2 Phân loại theo quyền của người mua . 6
  1.1.3.3 Những đặc tính của quyền chọn 8
  1.2 Tổng quan về quyền chọn vàng . 9
  1.2.1 Khái niệm về quyền chọn vàng 9
  1.2.2 Đặc điểm của quyền chọn vàng 9
  1.2.2.1 Quyền được thực hiện hợp đồng 9
  1.2.2.2 Giới hạn mức lỗ tối đa . 9
  1.2.2.3 Không giới hạn mức lợi nhuận tiềm năng . 10
  1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá quyền chọn vàng 10
  1.2.3.1 Giá quyền chọn 10
  1.2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá quyền chọn vàng . 12
  1.2.4 Các mô hình định giá quyền chọn vàng 15
  1.2.4.1 Mô hình Biominal 15
  1.2.4.2 Mô hình Black-Scholes . 17
  1.3 Kinh nghiệm phát triển thị trường quyền chọn trên thế giới và Việt Nam 18
  1.3.1 Kinh nghiệm phát triển thị trường quyền chọn trên thế giới . 18
  1.3.1.1 Sở giao dịch quyền chọn Chicago (Chicago Board of Options Exchange ‟ CBOE) . 18
  1.3.1.2 Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (Korea Exchange ‟ KRX) 23
  1.3.2 Kinh nghiệm giao dịch quyền chọn vàng tại NH TMCP Á Châu . 26
  1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và NH TMCP XNK Việt Nam . . 28
  Kết luận chương 1 . 29
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN VÀNG TẠI NH TMCP XNK VIỆT NAM 30
  2.1 Giới thiệu về NH TMCP XNK Việt Nam . 30
  2.1.1 Hệ thống NH TMCP XNK Việt Nam . 30
  2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của NH TMCP XNK Việt Nam . 31
  2.1.3 Chiến lược và lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển của NH TMCP XNK Việt Nam 32
  2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh vàng tại NH TMCP XNK Việt Nam. 34
  2.2.1 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều hành hoạt động kinh doanh vàng tại Việt Nam. . 34
  2.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh vàng tại NH TMCP XNK Việt Nam. . 35
  2.2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh vàng vật chất . 35
  2.2.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản 44
  2.2.3 Những rủi ro và tồn tại của hoạt động kinh doanh vàng tại Eximbank. . 47
  2.2.3.1 Đối với hoạt động kinh doanh vàng vật chất . 47
  2.2.3.2 Đối với hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản . 48
  2.3 Thực trạng giao dịch quyền chọn vàng tại NH TMCP XNK Việt Nam. 52
  2.3.1 Những quy định chung trong giao dịch quyền chọn vàng tại NH TMCP XNK Việt Nam. . 52
  2.3.1.1 Cơ sở pháp lý về hoạt động quyền chọn vàng. 52
  2.3.1.2 Quy trình giao dịch quyền chọn vàng 53
  2.3.1.3 Những nội dung chính của hợp đồng quyền chọn vàng. 56
  2.3.1.4 Phí quyền chọn vàng. 57
  2.3.2 Tình hình thực hiện giao dịch quyền chọn vàng tại NH TMCP XNK Việt Nam. 58
  2.3.3 Hiệu quả từ việc áp dụng quyền chọn vàng tại NH TMCP XNK Việt Nam. 59
  2.3.3.1 Phòng ngừa rủi ro biến động giá vàng cho các khoản phải thanh toán trong tương lai 59
  2.3.3.2 Phòng ngừa rủi ro biến động giá vàng cho các khoản phải thu trong tương lai 61
  2.3.3.3 Công cụ đầu tư hấp dẫn . 63
  2.3.4 Những thuận lợi và hạn chế trong hoạt động giao dịch quyền chọn vàng. . 64
  2.3.4.1 Những thuận lợi . 64
  2.3.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế . 65
  Kết luận chương 2 . 67
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN VÀNG TẠI NH TMCP XNK VIỆT NAM. 69
  3.1 Định hướng phát triển giao dịch quyền chọn tại NH TMCP XNK Việt Nam. . 69
  3.2 Giải pháp đối với khách hàng sử dụng quyền chọn vàng . 70
  3.2.1 Nâng cao nhận thức về rủi ro. . 70
  3.2.2 Thực hiện hạn chế rủi ro bằng quyền chọn. 71
  3.3 Giải pháp đối với NH TMCP XNK Việt Nam. . 72
  3.3.1 Tối thiểu hóa phí quyền chọn 72
  3.3.2 Giảm quy mô hợp đồng quyền chọn. 74
  3.3.3 Đa dạng hóa sản phẩm quyền chọn vàng. 75
  3.3.4 Tăng cường quản trị và giám sát rủi ro trong hoạt động quyền chọn vàng. . 75
  3.3.5 Nâng cao công tác cung cấp thông tin về quyền chọn và chiến lược quảng cáo hiệu quả đến khách hàng. 76
  3.3.6 Phát triển nguồn nhân lực và công nghệ phục vụ phát triển quyền chọn. . 77
  3.3.7 Tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức tài chính khu vực và thế giới . 78
  3.4 Giải pháp hỗ trợ từ NHNN Việt Nam. 78
  3.4.1 Hoàn thiện khung pháp lý. 78
  3.4.2 Thành lập và phát triển thị trường giao dịch vàng tập trung. 80
  3.4.3 Chuẩn hóa những nội dung trong hợp đồng quyền chọn vàng. . 82
  3.4.4 Nâng cao hiệu quả thị trường tài chính thông qua việc công khai hóa và minh bạch hóa thông tin 83
  3.4.5 Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các chủ thể tham gia thị trường quyền chọn. . 83
  Kết luận chương 3 . 84
  KẾT LUẬN . 85
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  Xem Thêm: Phát triển giao dịch quyền chọn vàng tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển giao dịch quyền chọn vàng tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status