Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp hoàn thiện xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam (pvfc)

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hoàn thiện xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam (pvfc)

  Mục lục
  Trang phụ b́ìa
  Lời cam đoan
  Danh mục các từ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các đồ thị
  Danh mục các hình vẽ
  Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  4. Phương pháp nghiên cứu và tiếp cận vấn đề 3
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 3
  6. Bố cục của luận văn . 4
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XHTD DOANH NGHIỆP TẠI CÁC
  ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
  1.1. Tổng quan chung về xếp hạng tín dụng . 6
  1.1.1. Khái niệm về xếp hạng tín dụng . 6
  1.1.2. Vai trò của xếp hạng tín dụng 7
  1.1.2.1. Đối với các TCTD 7
  1.1.2.2. Đối với các đối tượng khác 8
  1.1.3. Dữ liệu cơ sở của hệ thống XHTD theo Basel II (Internal Rating Based –
  IRB) . 9
  1.1.4. Phương pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 11
  1.1.5. Quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 12
  1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến XHTD Doanh nghiệp . 13
  1.1.7. Mối quan hệ giữa XHTD DN và công tác phân loại nợ . 14
  1.2. Xếp hạng doanh nghiệp của các tổ chức xếp hạng quốc tế 15
  1.2.1. Xếp hạng doanh nghiệp của S&P . 15
  1.2.2. Xếp hạng doanh nghiệp của Fitch 17
  1.2.3. Xếp hạng doanh nghiệp của Moody’s 19
  1.3. XHTD doanh nghiệp của một số ngân hàng hoạt động tại Việt Nam . 22
  1.3.1. Trung tâm thông tin tín dụng CIC (NHNN) . 22
  1.3.2. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của BIDV . 24
  1.3.3. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Á Châu – ACB . 26
  1.3.4. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của ngân hàng Chinatrust 27
  1.4. Những bài học kinh nghiệm cho xếp hạng tín dụng doanh nghiệp đối với
  các TCTD Việt Nam . 30
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 32
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG XHTD DOANH NGHIỆP TẠI TỔNG
  CÔNG TY TÀI CHÍNH CP DẦU KHÍ VIỆT NAM - PVFC
  2.1. Tình hình hoạt động của Tổng công ty tài chính CP Dầu khí Việt Nam
  (PVFC) . 33
  2.1.1. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của PVFC 33
  2.1.2. Tình hình hoạt động tín dụng . 33
  2.2. Đánh giá rủi ro ảnh hưởng đến PVFC 35
  2.3. Thực trạng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại PVFC 36
  2.3.1. Căn cứ để xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại PVFC . 36
  2.3.2. Mục đích của việc XHTD doanh nghiệp tại PVFC . 37
  2.3.3. Đối tượng XHTD doanh nghiệp 39
  2.3.4. Nội dung XHTD doanh nghiệp 40
  2.3.5. Nguyên tắc chấm điểm . 41
  2.3.6. Sử dụng kết quả chấm điểm . 42
  2.3.7. Tổ chức thực hiện DN 44
  2.3.7.1. Tổ chức thực hiện . 44
  2.3.7.2. Tần suất chấm điểm 45
  2.4. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại PVFC 45
  2.4.1. Đối với doanh nghiệp có đủ báo cáo tài chính 2 năm 45
  2.4.2. Đối với doanh nghiệp mới thành lập . 47
  2.4.3 Đối với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư . 48
  2.5. Minh họa một đơn vị khách hàng thực tế tại PVFC . 49
  2.5.1. Thực tế chấm điểm xếp hạng cho công ty X 49
  2.5.2. Thống kê và phát hiện lỗi liên quan đến XHTD tại PVFC 52
  2.6. Đánh giá XHTD doanh nghiệp của PVFC . 53
  2.6.1. Kết quả đạt được 53
  2.6.2. Tồn tại 57
  2.6.3. Nguyên nhân 61
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 65
  CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN XHTD DOANH NGHIỆP TẠI
  TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CP DẦU KHÍ VIỆT NAM
  3.1. Định hướng phát triển của tổng công ty tài chính CP Dầu khí VN . 66
  3.2. Định hướng chính sách quản trị rủi ro của PVFC . 67
  3.3. Nhiều khả năng PVFC hướng tới một ngân hàng thương mại . 68
  3.4. Mục tiêu hoàn thiện XHTD tại PVFC . 69
  3.5. Giải pháp hoàn thiện phần mềm XHTD doanh nghiệp tại PVFC 70
  3.5.1 Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ và công tác triển khai XHTD tại PVFC . 70
  3.5.2 Giải pháp liên quan đến phân loại hệ thống . 70
  3.5.3 Hoàn thiện báo cáo kết quả xếp hạng . 71
  3.5.4 Hoàn thiện và nâng cao công nghệ tài chính . 71
  3.5.5 Tiếp tục hợp tác với các đơn vị tư vấn có uy tín về XHTD và QTRR 72
  3.5.6 Hoàn thiện hệ thống các trọng số, chỉ tiêu phân tích và phân quyền phê duyệt
  kết quả xếp hạng 72
  3.5.7 Các giải pháp mang tính hỗ trợ 74
  3.6. Các kiến nghị đối với nhà nước để hoàn thiện XHTD DN 75
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 76
  KẾT LUẬN 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 78
  PHỤ LỤC . 81
  PHỤ LỤC 1 : Áp dụng một số điều chỉnh cần thiết thông qua các giải pháp
  hoàn thiện để chấm điểm xếp hạng lại cho công ty X.
  PHỤ LỤC 2 :Phương pháp ước tính dự phòng rủi ro tín dụng theo chuẩn mực
  quốc tế IAS 39
  PHỤ LỤC 3 : Phương pháp tính điểm xếp hạng của Moody’s
  PHỤ LỤC 4 : Mối quan hệ giữa kết quả xếp hạng tín dụng của Chinatrust và
  kết quả xếp hạng tín dụng của các tổ chức bên ngoài
  PHỤ LỤC 5 : Công ty xếp hạng ở Việt Nam
  PHỤ LỤC 6 : Chỉ tiêu tài chính theo quyết định 57/2002/QĐ-NHNN

  Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam (pvfc)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam (pvfc) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

doanh_nghiep_tai_tong_cong_ty_tai_chinh_co_phan_dau_khi_viet_nam_-pvfc-pdf

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status