Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ ước lượng suất sinh lợi của giáo dục ở việt nam

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. ước lượng suất sinh lợi của giáo dục ở việt nam

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt
  Danh mục các bảng, biểu
  Danh mục các hình, đồ thị
  MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đề
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu
  4. Cấu trúc của luận văn
  CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SUẤT SINH LỢI CỦA GIÁO DỤC
  Giới thiệu
  1.1 Lý thuyết vốn con người
  1.2 Giáo dục và thu nhập – Mô hình đi học
  1.3 Hàm thu nhập Mincer
  1.3.1 Sự hiệu quả của đầu tư trong mô hình đi học
  1.3.2 Đầu tư cho đào tạo trong thời gian làm việc
  1.3.3 Hàm ước lượng logarithm thu nhập
  1.3.4 Những ưu điểm và giới hạn của mô hình hàm thu nhập Mincer
  1.3.4.1 Những giới hạn
  1.3.4.2 Những ưu điểm
  1.4 Các bằng chứng thực nghiệm với mô hình hàm thu nhập Mincer
  Tóm tắt Chương 1
  CHƯƠNG 2 : HIỆU QUẢ CỦA GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM QUA MÔ TẢ THỐNG KÊ
  Giới thiệu
  2.1 Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2004
  2.1.1 Nội dung khảo sát
  2.1.2 Phạm vi khảo sát và phương pháp thu thập số liệu
  2.1.3 Khai thác dữ liệu từ KSMS 2004
  2.2 Tình trạng đi học và làm việc ở Việt Nam vào năm 2004
  2.2.1 Giáo dục ở Việt Nam qua các số liệu thống kê
  2.2.2 Thực trạng đi học và làm việc
  2.3 Hiệu quả của đầu tư cho giáo dục
  2.3.1 Đầu tư cho giáo dục
  2.3.2 Hiệu quả của đầu tư cho giáo dục qua mô tả thống kê
  2.3.3 Các nghiên cứu thực nghiệm trước đây đối với Việt Nam
  Tóm tắt chương 2
  CHƯƠNG 3 : ƯỚC LƯỢNG SUẤT SINH LỢI CỦA GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM VÀO NĂM 2004
  Giới thiệu
  3.1 Mô hình hồi qui và phương pháp hồi qui
  3.1.1 Mô hình hồi qui
  3.1.2 Phương pháp hồi qui
  3.2 Cỡ mẫu
  3.2.1 Tiêu chí chung cho việc chọn mẫu
  3.2.2 Mẫu khảo sát 1
  3.2.3 Mẫu khảo sát 2
  3.3 Xác định giá trị các biến số quan sát
  3.3.1 Xác định giá trị biến phụ thuộc : logarithm của thu nhập
  3.3.2 Xác định giá trị các biến độc lập
  3.3.2.1 Số năm đi học (S)
  3.3.2.2 Kinh nghiệm tiềm năng (T)
  3.3.2.3 Số tháng làm việc (M) và số giờ làm việc (H)
  3.3.3 Các biến giả trong hàm hồi qui
  3.4 Kết quả hồi qui ước lượng hiệu quả của việc đi học và kinh nghiệm
  3.4.1 Ước lượng các hệ số hồi qui với hàm hồi qui cơ sở
  3.4.2 Ước lượng các hệ số hồi qui với hàm hồi qui mở rộng
  3.4.3 Ước lượng suất sinh lợi của giáo dục theo các tính chất quan sát
  3.4.3.1 Ước lượng hệ số theo đặc điểm giới tính, chức nghiệp và địa bàn
  3.4.3.2 Ước lượng hệ số theo ngành kinh tế và loại hình kinh tế
  3.4.3.3 Ước lượng hệ số theo trình độ học vấn
  Tóm tắt chương 3
  KẾT LUẬN
  1. Kết luận của nghiên cứu
  2. Một số gợi ý chính sách
  3. Đề xuất nghiên cứu tiếp theo
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  Phụ lục 1 Các bảng câu hỏi trích từ KSMS 2004
  Phụ lục 2 Báo cáo kết quả hồi qui và kiểm định
  Những vấn đề chung
  1. Lựa chọn mô hình
  2. Kiểm định
  3. Điều chỉnh tác động của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi
  Phụ lục 2.1 : Báo cáo kết quả hồi qui và kiểm định hàm hồi qui cơ sở
  PL2.1.1 Hàm hồi qui với mức lương theo năm
  PL2.1.2 Hàm hồi qui với mức lương tháng
  PL2.1.3 Hàm hồi qui với mức lương theo giờ
  PL2.1.3.1. Sử dụng mẫu gồm 3457 quan sát làm việc trọn 12 tháng
  PL2.1.3.2. Sử dụng mẫu gồm 5646 quan sát làm việc trên 6 tháng
  PL2.1.3.3. Sử dụng mẫu gồm 6614 quan sát làm việc từ 1 đến 12 tháng
  Phụ lục 2.2 : Báo cáo kết quả hồi qui và kiểm định hàm hồi qui mở rộng
  PL2.2.1 Mở rộng với biến ln(M)
  PL2.2.2 Mở rộng với biến ln(H)
  PL2.2.2.1. Sử dụng mẫu gồm 3457 quan sát làm việc trọn 12 tháng
  PL2.2.2.2. Sử dụng mẫu gồm 5646 quan sát làm việc trên 6 tháng
  PL2.2.2.3. Sử dụng mẫu gồm 6614 quan sát làm việc từ 1 đến 12 tháng
  Phụ lục 2.3 : Báo cáo kết quả hồi qui với các biến giả theo tính chất
  PL2.3.1 Theo giới tính
  PL2.3.2 Theo chức nghiệp (cán bộ công chức)
  PL2.3.3 Theo địa bàn
  PL2.3.4 Theo ngành kinh tế
  PL2.3.5 Theo loại hình kinh tế
  PL2.3.6 Theo trình độ học vấn, bằng cấp giáo dục đào tạo
  PL2.3.7 Bảng tổng hợp các hệ số ước lượng theo tính chất quan sát

  Xem Thêm: ước lượng suất sinh lợi của giáo dục ở việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ước lượng suất sinh lợi của giáo dục ở việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status