Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

  TÓM TẮT NỘI DUNG
  Xác định và đánh giá mức độ tác động của các yếu tố tài chính tác động đến
  hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một chủ đề rất quan trọng, thu
  hút được sự quan tâm của các nhà quản trị doanh nghiệp cũng như các nhà nghiên
  cứu khoa học. Trong những thập niên vừa qua ở các nước phát triển đã có nhiều
  cuộc nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên, vấn đề này được nghiên cứu áp dụng
  riêng đối với các doanh nghiệp trong ngành xây dựng thì trên thế giới chưa có nhiều
  và ở Việt Nam chưa có nghiên cứu nào.
  Mục tiêu của tác giả trong nghiên cứu này là xem xét các yếu tố tài chính tác
  động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng
  đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Luận văn của tác giả sẽ
  trả lời các câu hỏi: Yếu tố nào tác động? Mức độ tác động của từng yếu tố? Kết quả
  nghiên cứu ở Việt Nam có giống với kết quả nghiên cứu ở các nước trên thế giới?
  Mô hình và giả thuyết nghiên cứu được xây dựng dựa trên cơ sở lý luận về
  hoạt động, sản phẩm xây dựng, đặc thù của các doanh nghiệp ngành xây dựng, các
  chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh, các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh
  và một số nghiên cứu có liên quan trên thế giới. Nghiên cứu sử dụng số liệu của 40
  doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các
  số liệu được truy xuất từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các doanh nghiệp
  trong kỳ nghiên cứu từ năm 2006 – 2010. Tác giả sử dụng phần mềm SPSS 11.5 để
  xử lý dữ liệu.
  Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong các biến xem xét (tỷ lệ nợ -
  TDTA/TDTE/STDTA/LTDTA, quy mô doanh nghiệp – SIZE, tốc độ tăng trưởng
  tổng tài sản – GROWTH, tỷ trọng tài sản cố định – TANG) thì có 1 biến tác động
  đến hiệu quả kinh doanh được đo lường bởi chỉ số ROA là biến tỷ lệ nợ
  (TDTA/TDTE/STDTA). Trong đó biến tỷ lệ nợ có tác động rất mạnh theo chiều âm
  (-) đến hiệu quả kinh doanh.
  Kết quả nghiên cứu của tác giả cũng phù hợp với một số kết quả nghiên cứu
  có liên quan trên thế giới và phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của các
  doanh nghiệp ngành xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 2006 – 2010. Dựa trên
  kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất các kiến nghị phù hợp đối với doanh nghiệp
  xây dựng và đối với Nhà nước nhằm cải thiện cơ cấu vốn và nâng cao hiệu quả hoạt
  động kinh doanh của các doanh nghiệp.
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN
  TÓM TẮT NỘI DUNG
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
  TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .1
  1. Lý do nghiên cứu .1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  4. Phương pháp thực hiện 2
  5. Kết cấu của đề tài nghiên cứu 3
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
  CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 4
  1.1 Hiệu quả hoạt động kinh doanh DN ngành xây dựng .4
  1.2 Các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh các DN xây dựng .5
  1.3 Các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh các DN xây dựng .6
  1.3.1Nhóm yếu tố khách quan .6
  1.3.2Nhóm yếu tố chủ quan 9
  1.4 Thực trạng hoạt động kinh doanh của các DN ngành xây dựng từ năm 2007 – 2011.12
  1.5 Đặc thù hoạt động kinh doanh của DN ngành xây dựng .14
  1.6 Một số nghiên cứu trên thế giới .16
  1.6.1Nghiên cứu của Weixu (2005) .16
  1.6.2Nghiên cứu của Dimitris Margaritis và Maria Psillaki (2007) 17
  1.6.3Nghiên cứu của Zeitun & Tian (2007) .17
  1.6.4Nghiên cứu của Onaolapo & Kajola (2010) 19
  CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 21
  2.1 Xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố tài chính tác động đến HQKD 21
  2.2 Giả thuyết nghiên cứu 24
  2.3 Mô tả số liệu và phương pháp thực hiện 23
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29
  3.1 Mô tả thống kê .29
  3.2 Mô tả hệ số tương quan 31
  3.3 Xây dựng mô hình ROA 32
  3.3.1Khảo sát các dạng hàm hồi quy 32
  3.3.2Xây dựng hàm hồi quy ROA 34
  3.3.3Kiểm định mô hình ROA .35
  3.4 Kết quả nghiên cứu 48
  CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC
  DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG .53
  4.1 Đối với Doanh nghiệp xây dựng 53
  4.2 Đối với Nhà nước .56
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC 1: Danh sách 40 DN ngành xây dựng và tỷ trọng doanh thu xây lắp
  PHỤ LỤC 2: Hình dáng phân phối của dữ liệu
  PHỤ LỤC 3: Khảo sát các dạng hàm hồi quy có thể có giữa từng biến độc lập và ROA
  PHỤ LỤC 4: Kết quả ước lượng mô hình 1
  PHỤ LỤC 5: Kết quả ước lượng mô hình 2
  PHỤ LỤC 6: Kết quả ước lượng mô hình 3
  PHỤ LỤC 7: Các số liệu tính toán dùng trong cuộc nghiên cứu

  Xem Thêm: Các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status