Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu và đề xuất áp dụng lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chuẩn mực kế toán quốc tế để tăng cường tính hội nhập cho kế toán doanh nghiệp việt nam

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu và đề xuất áp dụng lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chuẩn mực kế toán quốc tế để tăng cường tính hội nhập cho kế toán doanh nghiệp việt nam

  MỤC LỤC

  Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các sơ đồ
  Lời mở đầu
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 4
  1.1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ KINH DOANH . 4
  1.1.1 Các quan điểm về kết quả kinh doanh . 4
  1.1.1.1 Các lý thuyết về lợi nhuận kinh tế 4
  1.1.1.2 Các lý thuyết về lợi nhuận kế toán . 7
  1.1.2 Tầm quan trọng của việc đo lường kết quả kinh doanh . 8
  1.2 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 9
  1.2.1 Doanh thu và ghi nhận doanh thu 10
  1.2.2 Chi phí và ghi nhận chi phí 10
  1.2.3 Lợi nhuận . 11
  1.3 THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH . 12
  1.3.1 Mục tiêu của báo cáo tài chính 13
  1.3.2 Đối tượng sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính . 15
  1.3.3 Thông tin về kết quả kinh doanh và nhu cầu của đối tượng sử dụng thông tin về kết quả kinh doanh 17
  1.3.3.1 Thông tin về kết quả kinh doanh 17
  1.3.3.2 Nhu cầu của đối tượng sử dụng thông tin về kết quả kinh doanh 18
  KẾT LUẬN CHƯƠNG I 21
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT SO VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ 22
  2.1 THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ÁP DỤNG CHO CÁC DN VIỆT NAM . 22
  2.1.1 Cơ sở lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 22
  2.1.2 Lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 24
  2.1.2.1 Chuẩn mực kế toán VAS 21-Trình bày báo cáo tài chính . 24
  2.1.2.2 Chế độ kế toán doanh nghiệp-Nội dung và cấu trúc của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 28
  2.1.3 Một số đánh giá về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 29
  2.1.3.1 Thông tin chung về mẫu khảo sát 29
  2.1.3.2 Kết quả khảo sát . 30
  2.2 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VỀ LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 36
  2.2.1 Trình bày Báo cáo Lợi nhuận tổng hợp theo IAS 1 . 36
  2.2.1.1 Các yếu tố của Báo cáo lợi nhuận tổng hợp . 36
  2.2.1.2 Cấu trúc – Nội dung của Báo cáo lợi nhuận tổng hợp . 37
  2.2.2 Ảnh hưởng của Lợi nhuận tổng hợp trên Bảng cân đối kế toán 47
  2.3 NHỮNG KHÁC BIỆT GIỮA LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO IAS 1 VÀ VAS 21-NHỮNG HẠN CHẾ CỦA THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH THEO VAS 21 . 48
  2.3.1 Những khác biệt . 48
  2.3.2 Hạn chế của thông tin về kết quả kinh doanh theo VAS 21 51
  2.3.3 Mức độ hài hòa giữa VAS và IAS . 52
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 54
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐỀ XUẤT LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ 55
  3.1 QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT . 55
  3.1.1 Nâng cao tính hội nhập cho kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 55
  3.1.2 Tăng cường tính hữu ích của thông tin kế toán. 56
  3.1.3 Nâng cao tính minh bạch của thông tin . 57
  3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 58
  3.2.1 Giải pháp liên quan đến chuẩn mực kế toán 58
  3.2.1.1 Chuẩn mực chung . 58
  3.2.1.2 Chuẩn mực kế toán VAS 21–Trình bày báo cáo tài chính 60
  3.2.1.3 Các chuẩn mực kế toán liên quan . 61
  3.2.2 Giải pháp liên quan đến chế độ kế toán . 64
  3.2.2.1 Cấu trúc-nội dung-mẫu biểu của Báo cáo lợi nhuận tổng hợp . 64
  3.2.2.2 Phương pháp lập Báo cáo lợi nhuận tổng hợp . 66
  3.2.3 Một số ý kiến khác . 68
  3.2.4 Đánh giá tính hữu ích của Báo cáo lợi nhuận tổng hợp . 72
  3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ . 75
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Nghiên cứu và đề xuất áp dụng lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chuẩn mực kế toán quốc tế để tăng cường tính hội nhập cho kế toán doanh nghiệp việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu và đề xuất áp dụng lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chuẩn mực kế toán quốc tế để tăng cường tính hội nhập cho kế toán doanh nghiệp việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status