Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty CP chứng khoán Sài Gòn Hà Nội

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty CP chứng khoán Sài Gòn Hà Nội

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các hình
  Danh mục các phụ lục
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP . 1
  1.1. Khái quát về kế toán quản trị 1
  1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị 1
  1.1.2 Vai trò kế toán quản trị . 1
  1.2 Tổng quát về hệ thống kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp . 2
  1.2.1 Bản chất của kế toán trách nhiệm . 2
  1.2.2 Vai trò kế toán trách nhiệm 3
  1.3 Chức năng và đối tượng sử dụng thông tin kế toán trách nhiệm . 3
  1.3.1 Chức năng của kế toán trách nhiệm 3
  1.3.2 Đối tượng sử dụng thông tin kế toán trách nhiệm 4
  1.4 Nội dung của kế toán trách nhiệm . 5
  1.4.1 Sự phân cấp quản lý và xác định các trung tâm trách nhiệm . 5
  1.4.1.1 Sự phân cấp quản lý . 5
  1.4.1.2 Xác định các trung tâm trách nhiệm 6
  1.4.2 Xác định các chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá trách nhiệm quản trị bộ phận 8
  1.4.2.1 Quan điểm đánh giá trách nhiệm quản lý bộ phận . 8
  1.4.2.2 Phương pháp đánh giá trách nhiệm quản trị bộ phận 8
  1.4.3 Xác định các báo cáo trách nhiệm của các trung tâm trách nhiệm . 13
  1.4.4 Một số nội dung liên quan đến kế toán trách nhiệm . 16
  KẾT LUẬN CHưƠNG 1 19
  CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÕN HÀ NỘI 20
  2.1 Tình hình tổ chức quản lý kinh doanh và công tác kế toán . 20
  2.1.1 Tình hình tổ chức quản lý kinh doanh 20
  2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển . 20
  2.1.1.2 Quy mô hoạt động kinh doanh 21
  2.1.1.3 Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty 21
  2.1.1.4 Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty . 23
  2.1.2 Tổ chức công tác kế toán 27
  2.1.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán . 27
  2.1.2.2 Vận dụng chế độ kế toán 30
  2.2 Thực trạng hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 34
  2.2.1 Hệ thống các trung tâm trách nhiệm tại công ty . 34
  2.2.1.1 Trung tâm chi phí . 34
  2.2.1.2 Trung tâm doanh thu 36
  2.2.1.3 Trung tâm lợi nhuận 36
  2.2.1.4 Trung tâm đầu tư . 37
  2.2.2 Quá trình thu thập số liệu tại các trung tâm trách nhiệm 37
  2.2.2.1 Các trung tâm chi phí . 38
  2.2.2.2 Các trung tâm doanh thu 47
  2.2.2.3 Các Trung tâm lợi nhuận 51
  2.2.2.4 Trung tâm đầu tư 53
  2.2.3 Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội . 54
  2.2.4 Nguyên nhân . 57
  KẾT LUẬN CHưƠNG 2 59
  CHưƠNG 3: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÕN HÀ NỘI 60
  3.1 Các quan điểm hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm . 60
  3.1.1 Phù hợp với mô hình tổ chức quản lý của công ty . 60
  3.1.2 Phù hợp với yêu cầu và trình độ quản lý của công ty . 60
  3.1.3 Tính phù hợp và hài hòa giữa lợi ích và chi phí . 61
  3.2 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống hệ thống KTTN tại Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội . 61
  3.2.1.Về việc phân cấp quản lý và xác định các trung tâm trách nhiệm . 61
  3.2.2. Về việc sử dụng các chỉ tiêu để đánh giá trách nhiệm quản trị bộ phận . 63
  3.2.3 Về việc thực hiện các báo cáo trách nhiệm 66
  3.2.3.1 Yêu cầu thông tin của nhà quản lý . 66
  3.2.3.2 Về việc thực hiện các báo cáo trách nhiệm 66
  3.2.4 Về việc thiết kế danh mục tài khoản kế toán gắn với các trung tâm trách nhiệm . 72
  3.2.5 Về việc phân bổ doanh thu, chi phí 73
  3.2.5 Một số giải pháp khác . 75
  3.2.5.1 Đối với công ty . 75
  3.2.5.2 Đối với các Cơ quan chức năng . 77
  KẾT LUẬN CHưƠNG 3 78
  KẾT LUẬN CHUNG 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty CP chứng khoán Sài Gòn Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty CP chứng khoán Sài Gòn Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status