Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam

  MỤC LỤC
    
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH VÀ SƠ ĐỒ
  CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ RỦI RO TRONG
  THANH TOÁN QUỐC TẾ .1
  1.1 Tổng quan về thanh toán quốc tế 1
  1.1.1 Khái niệm về thanh toán quốc tế .1
  1.1.2 Các điều kiện trong thanh toán quốc tế 1
  1.1.2.1 Điều kiện về tiền tệ 1
  1.1.2.2 Điều kiện về thời gian thanh toán .3
  1.1.2.3 Điều kiện về phương thức thanh toán .4
  1.1.2.4 Điều kiện về bộ chứng từ thanh toán 4
  1.1.3 Các phương thức thanh toán quốc tế thông dụng .4
  1.1.3.1 Phương thức chuyển tiền (Remittance): 4
  1.1.3.2 Phương thức nhờ thu (Collection). .5
  1.1.3.3 Phương thức tín dụng chứng từ (Documentary Credit) .6
  1.1.4 Vai trò của thanh toán quốc tế .7
  1.1.4.1 Vai trò của thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế 7
  1.1.4.2 Vai trò của thanh toán quốc tế đối với các NHTM: .8
  1.2 Rủi ro trong thanh toán quốc tế 9
  1.2.1 Khái niệm về rủi ro .9
  1.2.2 Rủi ro trong thanh toán quốc tế .9
  1.2.2.1 Rủi ro quốc gia, rủi ro chính trị pháp lý 10
  1.2.2.2 Rủi ro về quản lý ngoại hối 10
  1.2.2.3 Rủi ro tác nghiệp 10
  1.2.2.4 Rủi ro tín dụng .11
  1.2.2.5 Rủi ro đối tác trong các phương thức thanh toán quốc tế 11
  1.3 Bài học kinh nghiệm từ những rủi ro trong thanh toán quốc tế của các ngân hàng
  thương mại trên thế giới 21
  1.3.1 Giới thiệu kinh nghiệm từ những rủi ro trong thanh toán quốc tế của các
  ngân hàng thương mại trên thế giới .21
  1.3.1.1 Phân loại khách hàng 22
  1.3.1.2 Sử dụng các thỏa thuận cho giao dịch thanh toán quốc tế trong hợp
  đồng, cam kết và mẫu biểu 22
  1.3.1.3 Chức năng thông tin về các khách hàng của phòng quan hệ quốc tế22
  1.3.1.4 Áp dụng công nghệ và đào tạo con người .23
  1.3.2 Bài học kinh nghiệm từ những rủi ro trong thanh toán quốc tế của các ngân
  hàng thương mại trên thế giới 23
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .25
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TTQT VÀ RỦI RO TRONG TTQT
  TẠI EXIMBANK 26
  2.1 Tổng quan về Eximbank 26
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Eximbank 26
  2.1.1.1 Những cột mốc đáng nhớ .26
  2.1.1.2 Thành tích và sự ghi nhận .27
  2.1.2 Kết quả họat động kinh doanh của Eximbank từ năm 2007 đến năm 2009
  28
  2.1.2.1 Về huy động vốn 28
  2.1.2.2 Về sử dụng vốn 29
  2.1.2.3 Các hoạt động dịch vụ 30
  2.1.2.4 Phát triển mạng lưới hoạt động .30
  2.1.2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh 31
  2.2 Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Eximbank từ năm 2007 đến năm
  2009 31
  2.2.1 Sự phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Eximbank 31
  2.2.2 Kết quả thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Eximbank .32
  2.2.2.1 Doanh số thanh toán quốc tế .32
  2.2.2.2 Tỷ trọng các phương thức thanh toán trong thanh toán quốc tế tại
  Eximbank .33
  2.3 Tình hình rủi ro trong TTQT tại Eximbank 36
  2.3.1 Rủi ro trong TTQT tại Eximbank 36
  2.3.1.1 Rủi ro quốc gia, rủi ro chính trị pháp lý 36
  2.3.1.2 Rủi ro về quản lý ngoại hối 37
  2.3.1.3 Rủi ro đối tác trong các phương thức thanh toán .39
  2.3.2 Các nguyên nhân gây ra rủi ro trong TTQT tại Eximbank .49
  2.3.2.1 Các nguyên nhân khách quan .49
  a.Nguyên nhân từ phía khách hàng của Eximbank 49
  2.4 Đánh giá công tác phòng chống rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Eximbank 51
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 60
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG TTQT TẠI
  EXIMBANK .61
  3.1 Định hướng phát triển hoạt động TTQT của Eximbank trong thời gian tới: 61
  3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Eximbank trong thời gian
  tới 61
  3.1.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Eximbank trong
  năm 2010 .61
  3.1.1.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Eximbank trong
  thời gian tới .61
  3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động TTQT của Eximbank trong thời gian tới
  62
  3.2 Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong TTQT của Eximbank 64
  3.2.1 Các giải pháp cơ bản nhằm quản lý rủi ro trong các phương thức TTQT
  chủ yếu của Eximbank .64
  3.2.1.1 Giải pháp quản lý rủi ro trong phương thức chuyển tiền .64
  3.2.1.2 Giải pháp quản lý rủi ro trong phương thức nhờ thu .65
  3.2.1.3 Giải pháp quản lý rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ. 66
  3.2.2 Các giải pháp đồng bộ nhằm quản lý rủi ro trong TTQT của Eximbank 70
  3.2.2.1 Giải pháp hạn chế rủi ro quốc gia, rủi ro chính trị pháp lý 70
  3.2.2.2 Giải pháp hạn chế rủi ro ngoại hối bằng cách đa dạng hoá nghiệp vụ
  kinh doanh ngoại tệ .71
  3.2.2.3 Giải pháp hạn chế rủi ro do các đối tác .73
  3.2.2.4 Giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự TTQT .77
  3.2.2.5 Giải pháp về công nghệ thông tin trong hoạt động TTQT .78
  3.3 Một số kiến nghị 79
  3.3.1 Đối với chính phủ 79
  3.3.1.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý, chính sách trong TTQT 79
  3.3.1.2 Tăng cường quản lý thị trường, giám sát hợp đồng kinh doanh: .80
  3.3.1.3 Tăng cường các biện pháp quản lý kỹ thuật an toàn trong thanh toán
  xuất nhập khẩu: .82
  3.3.1.4 Nâng cao vai trò của các đại sứ quán ở nước ngoài, có chính sách
  phù hợp khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu .83
  3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước .83
  3.3.2.1 Xây dựng hệ thống cảnh báo những biến động bất thường về tình
  hình tài chính - kinh tế .83
  3.3.2.2 Chính sách cho vay ngoại tệ, quản lý ngoại hối, tỷ giá cần điều chỉnh
  kịp thời .84
  3.3.2.3 Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm thông tin phòng ngừa
  và xử lý rủi ro của Ngân hàng Nhà nước (CIC): 85
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

  Xem Thêm: Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status