Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHưƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG PHưƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ. 1
  1.1 Phương thức tín dụng chứng từ trong TTQT 1
  1.1.1 Khái niệm và đặc trưng 1
  1.1.1.1 Khái niệm . 1
  1.1.1.2 Đặc trưng . 1
  1.1.2 Quy trình tiến hành nghiệp vụ phương thức TDCT 2
  1.1.3 Thư tín dụng thương mại là một công cụ quan trọng của phương thức TDCT. 3
  1.1.3.1 Khái niệm . 3
  1.1.3.2 Tính chất 4
  1.1.4 Các loại L/C . 4
  1.1.5 Các Văn bản Pháp lý liên quan đến phương thức TDCT . 4
  1.1.5.1 Giới thiệu chung về UCP600 và ISBP681 . 4
  1.1.5.2 Các văn bản pháp lý khác . 5
  1.2 Rủi ro trong phương thức TDCT . 5
  1.2.1 Khái niệm . 5
  1.2.2 Các loại rủi ro trong phương thức TDCT 6
  1.2.2.1 Căn cứ vào đối tượng bị thiệt hại 6
  1.2.2.2 Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro . 9
  1.2.3 Chỉ tiêu phản ánh rủi ro trong phương TDCT của NHTM 16
  1.2.4 Nhân tố tác động đến rủi ro trong phương thức TDCT 17
  1.2.4.1 Nhân tố khách quan 17
  1.2.4.2 Nhân tố chủ quan 18
  1.3 Quản lý rủi ro trong phương thức TDCT . 19
  1.3.1 Khái niệm . 19
  1.3.2 Nội dung quản lý rủi ro trong phương thức TDCT . 20
  1.3.2.1 Quản lý bằng các biện pháp né tránh rủi ro . 20
  1.3.2.2 Quản lý bằng các biện pháp ngăn ngừa rủi ro . 20
  1.3.2.3 Quản lý bằng các biện pháp dự phòng và giảm thiểu rủi ro . 21
  1.4 Kinh nghiệm về quản lý rủi ro trong phương thức TDCT của một số ngân hàng trên thế giới . 22
  1.4.1 Kinh nghiệm của Citibank N.A, Malaysia 22
  1.4.2 Kinh nghiệm của Deutsch Bank . 22
  1.4.3 Các bài học kinh nghiệm rút ra cho NHNo&PTNT Việt nam. . 23
  KẾT LUẬN CHưƠNG 1 . 24
  CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG PHưƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM . 25
  2.1 Khái quát về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 25
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 25
  2.1.1.1 Lịch sử hình thành 25
  2.1.1.2 Những thành tựu đã đạt được trong gần 22 năm qua (1998-2010) 26
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức 30
  2.2 Thực trạng rủi ro trong phương thức TDCT tại NHNo&PTNT Việt nam 30
  2.2.1 Thực trạng thanh toán trong phương thức TDCT . 30
  2.2.2 Thực trạng rủi ro trong phương thức TDCT . 31
  2.2.2.1 Rủi ro tín dụng . 31
  2.2.2.2 Rủi ro đạo đức . 33
  2.2.2.3 Rủi ro hàng hóa . 35
  2.2.2.4 Rủi ro pháp lý, chính trị 35
  2.2.2.5 Rủi ro ngoại hối . 35
  2.2.2.6 Rủi ro về kỹ thuật, nghiệp vụ 37
  2.2.3 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong phương thức TDCT 40
  2.2.3.1 Nguyên nhân khách quan 40
  2.2.3.2 Nguyên nhân chủ quan 41
  2.3 Thực trạng quản lý rủi ro trong phương thức TDCT tại NHNo&PTNT VN. . 43
  2.3.1 Cơ chế quản lý rủi ro . 43
  2.3.2 Thực trạng quản lý rủi ro trong phương thức TDCT tại NHNo. . 44
  2.3.3 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro trong phương thức TDCT tại NHNo&PTNT Việt nam . 48
  2.3.3.1 Những kết quả đạt được 48
  2.3.3.2 Những tồn tại chủ yếu và nguyên nhân . 49
  KẾT LUẬN CHưƠNG 2 . 52
  CHưƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CưỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG PHưƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NHNo&PTNT VIỆT NAM
  3.1 Định hướng quản trị rủi ro trong phương thức TDCT tại NHNo Việt nam . 53
  3.1.1 Định hướng phát triển phương thức TDCT 53
  3.1.2 Định hướng quản trị rủi ro trong phương thức TDCT. 54
  3.2 Các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro trong phương thức TDCT tại NHNo&PTNT Việt Nam. . 56
  3.2.1 Chú trọng đào tạo và nâng cấp chất lượng cán bộ 56
  3.2.2 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 59
  3.2.3 Chú trọng thực hiện tốt công tác marketing, quan hệ khách hàng. 61
  3.2.4 Nâng cao chất lượng các hoạt động nghiệp vụ 67
  3.2.5 Xây dựng chính sách quản lý rủi ro trong phương thức TDCT 71
  3.2.6 Sử dụng hiệu quả nguồn ngoại tệ trong TTQT . 74
  3.2.7 Hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống quản trị rủi ro . 77
  3.2.8 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 78
  3.2.9 Ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể hơn nữa . 79
  3.2.10 Mở văn phòng đại diện ở nước ngoài 79
  3.2.11 Tăng cường tỷ lệ điện Swift chuẩn hóa xử lý tự động, có chính sách riêng cho từng chi nhánh tại những địa bàn khác nhau . 80
  3.2.12 Tăng cường công tác thu nhập, lưu trữ thông tin . 81
  3.3. Kiến nghị . 82
  3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước và các Bộ, ngành liên quan . 82
  3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước . 85
  3.3.3 Đối với các doanh nghiệp XNK . 90
  KẾT LUẬN CHưƠNG 3 94
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  BIỂU PHÍ DỊCH VỤ PHưƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

  Xem Thêm: Quản lý rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status