Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

  MỤC LỤC

  DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
  DANH MỤC CÁC PHƯƠNG TRÌNH
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
  1.1. Rủi ro tín dụng .3
  1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng .3
  1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng .3
  1.1.2.1. Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro 3
  1.1.2.2. Căn cứ theo tính khách quan, chủ quan của nguyên nhân gây ra rủi ro .4
  1.1.2.3. Căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng .5
  1.1.3. Đặc điểm của rủi ro tín dụng 5
  1.1.4. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và
  nền kinh tế xã hội 6
  1.1.4.1. Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng 6
  1.1.4.2. Ảnh hưởng đến nền kinh tế xã hội .6
  1.1.5. Đo lường rủi ro tín dụng 7
  1.1.5.1. Mô hình định tính - Mô hình 6C 7
  1.1.5.2. Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng .8
  1.1.6. Chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng .12
  1.1.6.1. Tỷ lệ nợ quá hạn 12
  1.1.6.2. Tỷ lệ nợ xấu 13
  1.1.6.3. Hệ số rủi ro tín dụng 14
  1.1.6.4. Chỉ tiêu hệ số thu nợ 14
  1.1.7. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .14
  1.2. Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại .16
  1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 16
  1.2.2. Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng 16
  1.2.3. Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng 17
  1.2.4. Một số công cụ cần thiết trong quản trị rủi ro tín dụng .17
  1.2.4.1. Chính sách quản trị rủi ro tín dụng 17
  1.2.4.2. Chính sách phân bổ tín dụng 17
  1.2.4.3. Lãi suất 18
  1.2.4.4. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 18
  1.3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng tại một số quốc gia 19
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
  TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 23
  2.1. Giới thiệu chung về ACB .23
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 23
  2.1.2. Kết quả hoạt động của ACB .26
  2.2. Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ACB 30
  2.2.1.Các công cụ quản trị rủi ro tín dụng đã được triển khai .30
  2.2.1.1. Xây dựng bộ máy quản lý tín dụng và thẩm quyền phê duyệt tín dụng
  30
  2.2.1.2. Quản trị rủi ro tín dụng dựa trên chính sách tín dụng .30
  2.2.1.3. Quản trị rủi ro tín dụng dựa trên quy trình tín dụng .34
  2.2.1.4. Quản trị rủi ro tín dụng dựa trên kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ
  khách hàng 36
  2.2.1.5. Quản trị rủi ro tín dụng dựa trên điều kiện về bảo đảm tiền vay .39
  2.2.1.6. Quản trị rủi ro tín dụng thông qua việc điều hành lãi suất cho vay .39
  2.2.1.7. Quản trị rủi ro tín dụng thông qua công tác quản lý và xử lý nợ xấu 40
  2.2.2. Những kết quả đạt được trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ACB40
  2.2.2.1. Tình hình hoạt động tín dụng tại ACB .40
  2.2.2.2. Cơ cấu dư nợ tín dụng của ACB được duy trì hợp lý .41
  2.2.2.3. Kiểm soát được tỷ lệ nợ xấu 45
  2.2.3. Tồn tại trong quản trị rủi ro tín dụng tại ACB 47
  2.2.3.1. Tài sản thế chấp được xem trọng hơn hiệu quả của phương án vay vốn
  47
  2.2.3.2. Việc kiểm tra, giám sát khoản vay chưa thường xuyên và còn mang
  tính hình thức 48
  2.2.3.3. Thông tin được thu thập chưa đầy đủ và chính xác 48
  2.2.3.4. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ dành cho doanh nghiệp của ACB
  còn nhiều hạn chế 49
  2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại ACB .50
  2.3.1. Nhóm nguyên nhân chủ quan .50
  2.3.1.1. Từ phía khách hàng vay .50
  2.3.1.2. Từ phía ngân hàng cho vay 52
  2.3.2. Nhóm nguyên nhân khách quan .54
  2.3.2.1. Môi trường kinh tế không ổn định .54
  2.3.2.2. Môi trường pháp lý chưa thuận lợi 56
  2.3.3. Nhóm nguyên nhân khác 57
  2.3.3.1. Rủi ro tín dụng do tăng quy mô hoạt động tín dụng .57
  2.3.3.2. Thị trường tín dụng có tính cạnh tranh ngày càng cao 58
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO
  TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU .61
  3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng tại ACB .61
  3.1.1. Định hướng phát triển kinh doanh 61
  3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng .63
  3.1.2.1. Đối với khách hàng doanh nghiệp .63
  3.1.2.2. Đối với khách hàng cá nhân 64
  3.1.3. Định hướng kiểm soát và quản lý rủi ro tín dụng 65
  3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ACB 65
  3.2.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng 65
  3.2.2. Nâng cao hiệu quả thực thi quy trình tín dụng, quy trình quản trị rủi ro tín
  dụng tại ACB 68
  3.2.2.1. Quy trình cho vay 68
  3.2.2.2. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng .73
  3.2.3. Về nhân sự và cơ cấu tổ chức .77
  3.2.3.1. Phân công công việc và trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ phận, phòng
  ban 77
  3.2.3.2. Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin hiệu quả trong toàn hệ thống 79
  3.2.3.3. Tiêu chuẩn hóa cán bộ tín dụng .79
  3.2.4. Hoàn thiện hệ thống thông tin đánh giá khách hàng .81
  3.2.5. Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng .82
  3.2.6. Phát triển hệ thống công nghệ thông tin .83
  3.2.7. Giải pháp hỗ trợ .84
  3.2.7.1. Đối với Hội sở .84
  3.2.7.2. Đối với kênh phân phối .85
  3.3. Giải pháp hỗ trợ từ phía ban, ngành liên quan .87
  3.3.1. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước .87
  3.3.2. Kiến nghị đối với chính phủ .90
  KẾT LUẬN 93
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .94
  PHỤ LỤC .95

  Xem Thêm: Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status