Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của mỹ phẩm oriflame thụy điển tại chi nhánh cần thơ đến năm 2015

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của mỹ phẩm oriflame thụy điển tại chi nhánh cần thơ đến năm 2015

  [FONT=times new roman]"CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA MỸ PHẨM ORIFLAME THỤY ĐIỂN TẠI CHI NHÁNH CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2015"


  [FONT=times new roman]Đề cương chi tiết của đề tài này như sau:

  MỞ ĐẦU

  1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

  [FONT=times new roman]3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  3.1. Phương pháp thu thập số liệu3.1.1. Số liệu thứ cấp
  3.1.2. Số liệu sơ cấp
  3.2. Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp3.2.1. Phân tích khả năng cạnh tranh
  3.2.2. Phương pháp so sánh, tổng hợp
  4. ĐỐI TƯỢNG - PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  5. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
  6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU


  NỘI DUNG

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN

  1.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP KDTM
  1.1.1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành khả năng cạnh tranh
  1.1.2. Nghiên cứu môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
  [FONT=times new roman]1.1.2.1. Môi trường vĩ mô
  1.1.2.2. Môi trường tác nghiệp
  1.1.2.3. Môi trường nội bộ
  [FONT=times new roman]1.1.3. Xây dựng các ma trận, sơ đồ nhằm phân tích và nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp
  [FONT=times new roman]1.1.3.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE MATRIX)
  [FONT=times new roman]1.1.3.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE MATRIX)
  1.1.3.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh
  [FONT=times new roman]1.1.3.4. Ma trận SWOT
  [FONT=times new roman]
  1.2. SƠ LƯỢC GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÁC CÔNG TY BÁN HÀNG ĐA CẤP (KINH DOANH THEO MẠNG) TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
  1.2.1. Khái niệm - Quá trình hình thành - Hình thức kinh doanh - Khả năng cạnh tranh so với mô hình kinh doanh truyền thống
  [FONT=times new roman]1.2.1.1. Khái niệm
  1.2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển MLM trên thế giới
  1.2.1.3. Hình thức kinh doanh
  [FONT=times new roman]1.2.1.4. Khả năng cạnh tranh của KDTM so với KDTT
  [FONT=times new roman]
  1.2.2. Sơ lược về tình hình kinh doanh theo mạng tại Việt Nam
  [FONT=times new roman]1.2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển kinh doanh theo mạng tại Việt Nam
  [FONT=times new roman]1.2.2.2. Các công ty và lĩnh vực kinh doanh
  [FONT=times new roman]

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH THEO MẠNG VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA MỸ PHẨM ORIFLAME THỤY ĐIỂN TẠI CHI NHÁNH CẦN THƠ
  2.1. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY MỸ PHẨM ORIFLAME – THỤY ĐIỂN VÀ CÔNG TY PHÂN PHỐI MỸ PHẨM TẠI VIỆT NAM
  2.1.1. Công ty mỹ phẩm Oriflame – Thụy Điển
  2.1.2. Công ty trực tiếp nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm Oriflame – Thụy Điển tại
  Việt Nam
  [FONT=times new roman]2.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển
  2.1.2.2. Các chi nhánh phân phối chính và thị trường hoạt động
  [FONT=times new roman]
  2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA MỸ PHẨM ORIFLAME THỤY ĐIỂN TẠI CHI NHÁNH CẦN THƠ
  2.2.1. Sơ lược về hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty tại Cần Thơ
  [FONT=times new roman]2.2.1.1. Bộ máy tổ chức và quản lý tại chi nhánh Cần Thơ
  2.2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian qua (2006 – 2009)
  [FONT=times new roman]
  2.2.2. Khả năng cạnh tranh của mỹ phẩm Oriflame Thụy Điển tại chi nhánh Cần Thơ
  [FONT=times new roman]2.2.2.1. Khả năng phản ứng của công ty đối với môi trường kinh doanh
  [INDENT=2][FONT=times new roman]2.2.2.1.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE Matrix)
  2.2.2.1.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IEFE Matrix)
  [FONT=times new roman]2.2.2.2. Khả năng của công ty so với các đối thủ cạnh tranh trong ngành
  [FONT=times new roman]2.2.2.3. Khả năng đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng
  2.2.2.4. Khả năng và hiệu quả quản lý trong nội bộ doanh nghiệp
  [FONT=times new roman]
  [FONT=times new roman]2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA
  2.3.1. Thuận lợi
  [FONT=times new roman]2.3.1.1. Đối với công ty
  2.3.1.2. Đối với các TVV
  [FONT=times new roman]
  2.3.2. Khó khăn
  [FONT=times new roman]2.3.2.1. Đối với công ty
  2.3.2.2. Đối với các TVV
  [FONT=times new roman]
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA MỸ PHẨM ORIFLAME THỤY ĐIỂN TẠI CHI NHÁNH CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2015
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA MỸ PHẨM ORIFLAME THỤY ĐIỂN TẠI VIỆT NAM ĐẾN 2015
  3.1.1. Định hướng phát triển của công ty tại Việt Nam đến 2015
  3.1.2. Định hướng phát triển của công ty tại chi nhánh Cần Thơ
  3.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA MỸ PHẨM ORIFLAME THỤY ĐIỂN CHI NHÁNH CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2015

  3.2.1. Cơ sở xây dựng và lựa chọn các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh hiệu quả cho công ty
  [FONT=times new roman]3.2.1.1. Lập và phân tích ma trận SWOT
  3.2.1.2. Xác định thị trường mục tiêu
  [FONT=times new roman]
  3.2.2. Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của mỹ phẩm Oriflame Thụy Điển tại chi nhánh Cần Thơ đến 2015
  [FONT=times new roman]3.2.2.1. Giải pháp nâng cao khả năng phản ứng với môi trường kinh doanh
  3.2.2.2. Giải pháp nâng cao vị thế cạnh tranh so với các đối thủ trong ngành
  3.2.2.3. Giải pháp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và ổn định nguồn cung cấp
  3.2.2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng mạng lưới phát triển vững mạnh

  [FONT=times new roman]3.3. KIẾN NGHỊ
  [FONT=times new roman]3.3.1. Đối với các cấp chính quyền
  3.3.2. Đối với công ty tại chi nhánh Cần Thơ
  [FONT=times new roman]
  KẾT LUẬN


  Xem Thêm: Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của mỹ phẩm oriflame thụy điển tại chi nhánh cần thơ đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của mỹ phẩm oriflame thụy điển tại chi nhánh cần thơ đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status