Lời nói đầu
cùng với sự phát triển như vũ bão của cuộc cácrh mạng khoa học kỹ thuật và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường thì vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp hiện nay là phải nâng cao năng suất lao động , chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất đồng thời phải cố gắng hạ giá thành sản phẩm từ đó mang lại lợi nhuận cao. Để đạt được hiệu quả lợi nhuận cao trong sản xuất phải tiết kiệm được lao động sống và sử dụng có hiệu quả lao động hiện có. Tổ chức lao động khoa học là điều kiện không thể thiếu được để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản suất. Việc vận dụng và áp dụng những thành tựu của tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong quá trình lao động đòi hỏi phải được thực hiện một cách đồng bộ hệ thống các biện pháp về tổ chức kỹ thuật, tâm sinh lý, kinh tế và xã hội. Đây chính là nhiệm vụ của tổ chức lao động khoa học.
Nhận thấy sự cần thiết của công tác tổ chức lao động và ý nghĩa của vấn đề này trong quá trình thực tập tại công ty xi măng - đá vôi Phú Thọ em đã đi sâu tìm hiểu và lựa chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại công ty xi măng - đá vôi Phú Thọ” làm chuyên đề thực tập.
Về kết cấu chuyên đề, ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề của em gồm 3 phần:

Phần I: Lý luận chung về tổ chức lao động khoa học
Phần II: Thực trạng tổ chức lao động tại công ty xi măng đá vôi Phú Thọ
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại công ty xi măng đá vôi Phú Thọ.

Mục lục
Trang
Lời nói đầu
Phần I- Lý luận chung về tổ chức lao động khoa học
I. Khái niệm, mục đích , ý nghĩa, nhiệm vụ của tổ chức lao động khoa học trong doanh nghiệp. 2
1. Khái niệm: 2
2. Mục đích của tổ chức lao động khoa học 3
3. ý nghĩa của tổ chức lao động khoa học 3
4. Nhiệm vụ của tổ chức lao động khoa học . 4
II. Những nội dung cơ bản của tổ chức lao động khoa học . 4
1. Công tác định mức lao động . 4
2. Phân công và hiệp tác lao động 6
3. Tổ chức và phục vụ nơi làm việc 8
4-Điều kiện lao động và chế độ làm việc, nghỉ ngơi 9
5-Kỷ luật lao động 11
6- Kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động. 12
III. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức lao động tại công ty xi măng đã vôi Phú Thọ. 13
Phần II: Thực trạng tổ chức lao động tại công ty xi măng đá vôi phú thọ
I. Sơ lược về công ty xi măng đá vôi Phú Thọ. 15
1. Quá trình hình thành và phát triển. 15
2. Đặc điểm về sản xuất sản phẩm. 17
3.Đặc điểm về bộ máy quản lý. 19
4.Đặc điểm về lao động của công ty. 20
II- Phân tích tình hình tổ chức lao động tại công ty xi măng đá vôi Phú Thọ . 21
1- Công tác định mức lao động 21
2- Phân công và hiệp tác lao động : 26
3- Tổ chức và phục vụ nơi làm việc . 35
Phần III- Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại công ty
1. Công tác định mức lao động. 41
2- Phân công và hiệp tác lao động. 46
3- Tổ chức và phục vụ nơi làm việc . 49
Kết luận
Phụ lục
[charge=150]http://up.4share.vn/f/6051595355555659/QT243.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại công ty xi măng - đá vôi Phú Thọ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại công ty xi măng - đá vôi Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.