Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng kiên giang

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng kiên giang

  MỤC LỤC
  Chương 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1
  1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1
  1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn .2
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu .2
  1.2.1. Mục tiêu chung .2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể .2
  1.3. Câu hỏi nghiên cứu .3
  1.4. Phạm vi nghiên cứu 3
  1.4.1. Không gian .3
  1.4.2. Thời gian 3
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu .3
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU 4
  2.1. Phương pháp luận .4
  2.1.1. Khái niệm .4
  2.1.2. Nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh .4
  2.1.3. Ý nghĩa .5
  2.1.4. Nhiệm vụ 5
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 6
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .6
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu .6
  Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU
  XÂY DỰNG KIÊN GIANG 17
  3.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Kiên
  Giang 17
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 17
  3.1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty .18
  3.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự .19
  3.1.4. Thuận lợi và khó khăn của công ty 29
  3.1.5. Phương hướng phát triển của công ty 30
  Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Hà
  vi i SVTH: Nguyễn Thị Vân
  3.2. Thực trạng của công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Kiên Giang
  30
  3.3. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Sản
  xuất Vật liệu Xây dựng Kiên Giang 38
  3.3.1. Phân tích tình hình doanh thu .38
  3.3.2. Phân tích tình hình chi phí .41
  3.3.3. Phân tích tình hình lợi nhuận .45
  3.3.4. Phân tích các chỉ số tài chính .51
  Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ
  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
  VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG 67
  4.1. Môi trường vĩ mô 67
  4.2. Môi trường tác nghiệp 69
  Chương 5: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG
  KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU
  XÂY DỰNG KIÊN GIANG .71
  5.1. Những thuận lợi của công ty 71
  5.2. Tồn tại và nguyên nhân 71
  5.2.1. Tốc độ thu hồi công nợ còn chậm .72
  5.2.2. Khả năng thanh toán nhanh của công ty đang có xu hướng
  giảm xuống 72
  5.2.3. Lượng hàng tồn kho cao .72
  5.2.4. Chi phí sản xuất còn cao 72
  5.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại
  công ty .72
  5.3.1. Tăng khả năng thu hồi công nợ 73
  5.3.2. Nâng cao khả năng thanh toán nhanh 74
  5.3.3. Giải quyết vấn đề ứ đọng vốn dưới hình thức hàng tồn kho 74
  5.3.4. Chi phi sản xuất còn cao 75
  5.3.5. Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu và mở rộng thị trường 75
  Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77
  6.1. Kết luận .77
  6.2. Kiến nghị .78

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng kiên giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng kiên giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status