Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hoạt động tín dụng và một số biện pháp nâng cao hoạt động tín dụng tại pgd khánh hưng chi nhánh nhn0 và ptnt sóc trăng

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hoạt động tín dụng và một số biện pháp nâng cao hoạt động tín dụng tại pgd khánh hưng chi nhánh nhn0 và ptnt sóc trăng

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .1
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2
  1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 2
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4
  2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .4
  2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại .4
  2.1.2 Khái niệm tín dụng và tín dụng ngân hàng .4
  2.1.3 Chức năng tín dụng .6
  2.1.4 Vai trò của tín dụng .7
  2.1.5 Hình thức tín dụng .9
  2.1.6 Các vấn đề cơ bản trong việc cho vay .10
  2.1.7 Quy trình xét duyệt cho vay 13
  2.1.8 Một số khái niệm khác 14
  2.1.9 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng 14
  2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15
  2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu .15
  2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 16
  CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA PGD KHÁNH HƯNG – Chi nhánh NHNo & PTNT SÓC TRĂNG 17
  3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN .17
  3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC - CHỨC NĂNG CỦA TỪNG PHÒNG NGHIỆP VỤ 18
  3.2.1 Cơ cấu tổ chức .18
  3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng nghiệp vụ .19
  3.3 KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA 3 NĂM22
  3.4. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 25
  3.4.1 Thuận lợi .25
  3.4.2 Khó khăn .26
  3.5 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA PGD TRONG NĂM 2007 .27
  3.5.1 Mục tiêu định hướng hoạt động tín dụng năm 2007 .27
  3.5.2 Các giải pháp tín dụng .27 SVTH: Nguyễn Thị Ánh Thu 7 Lớp: Kế toán 01
  Luận văn tốt nghiệp GVHD : Ths Lê Phước Hương
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI PGD KHÁNH HƯNG 29
  4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG .29
  4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY 33
  4.2.1 Phân tích doanh số cho vay .36
  4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ .42
  4.2.3 Phân tích tình hình dư nợ 49
  4.2.4 Phân tích nợ quá hạn .55
  4.3 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG .59
  4.3.1 Dư nợ trên vốn huy động .59
  4.3.2 Hệ số thu nợ .60
  4.3.3 Nợ quá hạn trên tổng dư nợ .60
  4.3.4 Vòng quay vốn tín dụng 61
  4.4. MỘT SỐ THÀNH TỰU CỦA HỆ THỐNG NHNO & PTNT SÓC TRĂNG 61
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 63
  5.1 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN 63
  5.2 VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÍN DỤNG .64
  5.3 HẠN CHẾ RỦI RO 65
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .67
  6.1 KẾT LUẬN 67
  6.2 KIẾN NGHỊ .68

  Xem Thêm: Phân tích hoạt động tín dụng và một số biện pháp nâng cao hoạt động tín dụng tại pgd khánh hưng chi nhánh nhn0 và ptnt sóc trăng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hoạt động tín dụng và một số biện pháp nâng cao hoạt động tín dụng tại pgd khánh hưng chi nhánh nhn0 và ptnt sóc trăng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status