Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần may tiền tiến

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần may tiền tiến

  MỤC LỤC

  Chương 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu .1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1
  1.2.1. Mục tiêu chung .1
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể .2
  1.3. Phạm vi nghiên cứu .2
  1.3.1. Không gian 2
  1.3.2. Thời gian .2
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu .2
  1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài .2
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
  2.1. Phương pháp luận 4
  2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa, mục đích của phân tích hiệu quả kinh doanh .4
  2.1.2. Đối tượng sử dụng để đánh giá, phân tích hiệu quả kinh doanh. .5
  2.1.3. Một số chỉ tiêu phân tích 7
  2.1.4. Tài liệu sử dụng trong phân tích kết quả kinh doanh .9
  2.2. Phương pháp nghiên cứu .9
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .9
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 9
  Chương 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TIỀN
  TIẾN .11
  3.1. Lịch sử hình thành và phát triển 11
  3.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty 11
  3.1.2. Lịch sử hình thành 11
  3.2. Chức năng và mục tiêu hoạt động .12
  3.2.1. Chức năng .12
  3.2.2. Mục tiêu hoạt động .12
  3.3. Cơ cấu tổ chức quản lí .13
  3.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 14
  3.3.2. Chức năng của các phòng, ban trong công ty .15
  3.3.3. Nguồn nhân lực .17
  3.4. Tổ chức công tác kế toán .18
  3.4.1. Sơ đồ tổ chức công tác kế toán 18
  3.4.2. Chức năng .18
  3.5. Thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển .19
  3.5.1. Thuận lợi .19
  3.5.2. Khó khăn .20
  3.5.3. Hướng phát triển .21
  Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TIỀN TIẾN 22
  4.1. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua
  ba năm .22
  4.2. Phân tích tình hình doanh thu của công ty giai đoạn 2004-2006 23
  4.2.1. Phân tích chung tình hình doanh thu của công ty qua ba năm 23
  4.2.2. Phân tích tình hình thực hiện doanh thu kế hoạch của công ty giai đoạn
  2004-2006 .27
  4.2.3. Phân tích doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh .28
  4.3. Phân tích tình hình chi phí của công ty giai đoạn 2004-2006 .48
  4.3.1. Phân tích tổng chi phí của công ty qua ba năm 50
  4.3.2. Ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành đến tổng chi phí của công ty .50
  4.4. Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty giai đoạn 2004-2006 .53
  4.4.1. Phân tích tình hình lợi nhuận trước thuế của công ty qua ba năm .55
  4.4.2. Ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành đến lợi nhuận của công ty. 55
  4.4.3. Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận kế hoạch của công ty qua
  ba năm .57
  4.5. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu .58
  4.5.1. Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu đầu tư 58
  4.5.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán .60
  4.5.3. Nhóm chỉ tiêu về lợi nhuận .62
  4.6. Đánh giá sơ lược tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai
  đoạn 2004-2006 65
  Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY MAY TIỀN TIẾN 68
  5.1. Những kết quả đạt được và những tồn tại 68
  5.1.1. Những kết quả đạt được 68
  5.1.2. Những tồn tại 68
  5.2. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty may Tiền
  Tiến .69
  5.2.1. Giải pháp về thị trường .69
  5.2.2. Giải pháp về sản phẩm 70
  5.2.3. Giải pháp về Marketing 71
  Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .73
  6.1. Kết luận 73
  6.2. Kiến nghị 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 75
  PHỤ LỤC .76

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần may tiền tiến
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần may tiền tiến sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status