Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt đẻ chạy đồng ở huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt đẻ chạy đồng ở huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 1
  1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1
  1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu .1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu .2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu 2
  1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định .2
  1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu 3
  1.4. Phạm vi nghiên cứu 3
  1.4.1. Phạm vi về không gian 3
  1.4.2. Thời gian nghiên cứu .3
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu 4
  1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu .4
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 5
  2.1. Phương pháp luận .5
  2.1.1. Một số khái niệm .5
  2.1.2. Những nhân tố tác động trong quá trình chăn nuôi .9
  2.1.3. Lý thuyết về phương pháp nghiên cứu 11
  2.1.4. Một số vấn đề cơ bản về chăn nuôi vịt lấy trứng theo hình thức
  chạy đồng .15
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 19
  2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu .19
  2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 19
  2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu .19
  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .20
  3.1. Giới thiệu về tỉnh Hậu Giang 20
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên 20
  3.2.1. Các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
  Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt đẻ chạy đồng ở huyện Phụng Hiệp
  GVHD: Th.S Phan Đình Khôi vii SVTH: Võ Thị Hồng Ngọc
  2006 – 2010 và định hướng đến năm 2015 được xác định 23
  3.2. Tổng quan về huyện Phụng Hiệp 24
  3.2.1. Điều Kiện Tự Nhiên 24
  3.2.2. Điều Kiện Kinh Tế - Xã Hội 24
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI VỊT ĐẺ CHẠY ĐỒNG Ở
  HUYỆN PHỤNG HIỆP – TỈNH HẬU GIANG 31
  4.1. Tổng quan về mẫu điều tra .31
  4.2. Thông tin khái quát về các hộ chăn nuôi vit đẻ chạy đồng 31
  4.2.1. Lao động tham gia chăn nuôi vịt .31
  4.2.2. Về độ tuổi và số năm trong nghề của người chăn nuôi .32
  4.2.3. Trình độ văn hóa của người chăn nuôi 32
  4.2.4. Mục đích chăn nuôi .33
  4.2.5. Về qui mô nuôi vịt của hộ 34
  4.2.6.Thời gian hộ chăn nuôi vịt để lấy trứng 35
  4.2.7.Về giống vịt lấy trứng .36
  4.2.8. Thời gian cho trứng của vịt 39
  4.2.9. Tỷ lệ cho trứng và tỷ lệ vịt bị hao hụt khi nuôi .40
  4.2.10. Về tình hình chạy đồng cho vịt 41
  4.2.11. Diện tích và thời gian thuê đồng 42
  4.2.12. Ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm đến tình hình chăn nuôi 42
  4.3. Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt lấy trứng 43
  4.3.1 Phân tích chi phí chăn nuôi .43
  4.4. Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt đẻ chạy đồng – phương pháp CBA 54
  4.4.1. Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt đẻ chạy đồng theo hình thức mua
  con giống nhỏ – phương pháp CBA 54
  4.4.2. Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt đẻ chạy đồng theo hình thức mua
  con giống hậu bị – phương pháp CBA 56
  4.4.3. So sánh hiệu quả kinh tế nuôi vịt lấy trứng theo hình thức con giống
  nhỏ và con giống hậu bị .58
  4.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nuôi vịt 59
  4.6. Cơ cấu thu nhập của hộ chăn nuôi 63
  4.6.1. Thông tin về thu nhập của hộ chăn nuôi 63
  4.6.2. Về diện tích đất canh tác của hộ chăn nuôi .64
  Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt đẻ chạy đồng ở huyện Phụng Hiệp
  GVHD: Th.S Phan Đình Khôi vii i SVTH: Võ Thị Hồng Ngọc
  4.6.3. Sự chuyển dịch cơ cấu thu nhập của hộ nuôi vịt đẻ chạy đồng do
  ảnh hưởng của cúm gia cầm 64
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHĂN
  NUÔI VỊT ĐẺ CHẠY ĐỒNG Ở PHỤNG HIỆP – HẬU GIANG .66
  5.1. Về giống .66
  5.2. Thức ăn .67
  5.3. Giá cả 68
  5.4. Tham gia tập huấn kỹ thuật và phát triển dịch vụ thú y .68
  5.5. Chuyển đổi quy mô và hình thức chăn nuôi .69
  5.6. Đẩy mạnh công tác phòng bệnh 69
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .70
  6.1. Kết luận .70
  6.2. Kiến nghị .71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt đẻ chạy đồng ở huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả chăn nuôi vịt đẻ chạy đồng ở huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status