Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình cho vay lĩnh vực ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương thành phố cần thơ

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình cho vay lĩnh vực ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương thành phố cần thơ

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .1
  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2
  1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung .2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  1.3.1 Không gian 2
  1.3.2 Thời gian .2
  1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 2
  1.4 LƯỢC THẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN .2
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4
  2.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG 4
  2.1.1 Khái niệm tín dụng 4
  2.1.2 Vai trò tín dụng .4
  2.1.3 Phân loại tín dụng 5
  2.1.3.1 Căn cứ theo thời hạn tín dụng: 5
  2.1.3.2 Căn cứ vào đối tượng tín dụng: .5
  2.1.3.3 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn tín dụng: .5
  2.1.3.4 Căn cứ vào chủ thể tín dụng: .5
  2.1.3.5 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với Ngân hàng: 5
  2.2 MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ .5
  2.2.1 Nguyên tắc vay vốn .5
  2.2.2 Điều kiện vay vốn .6
  2.2.2.1 Cho vay có đảm bảo 6
  2.2.2.2 Cho vay vốn không có bảo đảm: .6
  2.2.3 Thời hạn cho vay .7
  vi
  2.2.3.1 Thời hạn cho vay có đảm bảo bằng tài sản tối đa .7
  Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Lương
  2.2.3.2 Thời hạn cho vay .8
  2.2.4 Lãi suất cho vay .8
  2.2.4.1 Lãi suất cho vay: 8
  2.2.4.2 Phí cho vay: .9
  2.2.4.3 NHCV công bố biểu lãi suất cho vay và loại chi phí cho khách hàng biết .9
  2.2.5 Mức cho vay 9
  2.2.5.1 Mức cho vay có đảm bảo .9
  2.2.5.2 Mức cho vay không có bảo đảm .9
  2.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .10
  2.3.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu: 10
  2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu: .10
  2.3.3 Phương pháp phân tích số liệu: .10
  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ 11
  3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH .11
  3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC .11
  3.3 CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG .14
  3.4 KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 14
  3.5 NHỮNG THUẬN LƠI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG 16
  3.5.1 Thuận lợi .16
  3.5.2 Khó khăn .16
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ 18
  4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN 18
  4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ 26
  4.2.1 Phân tích doanh số cho vay .26
  4.2.1.1 Doanh số cho vay theo mục đích sử dụng .27
  4.2.1.2 Doanh số cho vay theo thời hạn 32
  4.2.1.3 Phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế 35
  vii
  4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ .38
  Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Lương
  4.2.2.1 Phân tích thu nợ cho vay ngoài QD theo mục đích sử dụng .39
  4.2.2.2 Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn .43
  4.2.2.3 Phân tích doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế .46
  4.2.3 Phân tích tình hình dư nợ 50
  4.2.3.1 Dư nợ theo mục đích sử dụng .50
  4.2.3.2 Dư nợ theo thời gian 54
  4.2.3.3 Phân tích dư nợ theo thành phần kinh tế .57
  4.2.4 Phân tích tình hình nợ quá hạn 60
  4.2.4.1 Nợ quá hạn theo lĩnh vực đầu tư .60
  4.2.4.2 Nợ quá hạn theo thời gian .64
  4.2.4.3 Phân tích nợ quá hạn theo thành phần kinh tế .69
  4.2.5 Phân tích các chỉ số tài chính 71
  4.2.5.1 Tỷ lệ vốn huy động trên tổng nguồn vốn 71
  4.2.5.2 Vốn huy động có kỳ hạn trên tổng nguồn vốn huy động 72
  4.2.5.3 Tỷ số dư nợ ngoài QD trên tổng nguồn vốn 72
  4.2.5.4 Dư nợ ngoài QD trên tổng vốn huy động 72
  4.2.5.5 Nợ quá hạn ngoài QD trên tổng dư nợ 73
  4.2.5.6 Thời gian thu nợ bình quân .73
  4.2.5.7 Vòng quay vốn tín dụng 74
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG TÍN DỤNG 75
  5.1 MỘT SỐ ĐIỂM LÀM ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN CÔNG TÁC TÍN DỤNG 75
  5.2 ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ 76
  5.3 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG 77
  5.3.1 Mở rộng lĩnh vực cho vay tiêu dùng .77
  5.3.2 Các biện pháp huy động vốn .77
  5.3.3 Các biện pháp giải quyết nợ quá hạn 78
  5.3.4 Nâng cao trình độ, năng lực của nhân viên .79
  5.3.5 Cạnh tranh khuyến mại và mở rộng mạng lưới .80
  viii
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .81
  6.1 KẾT LUẬN .81
  6.2 KIẾN NGHỊ 82
  6.2.1 Đối với Ngân hàng Công Thương TP. Cần Thơ .82
  ix
  6.2.2 Đối với các cấp thẩm quyền 83

  Xem Thêm: Phân tích tình hình cho vay lĩnh vực ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương thành phố cần thơ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình cho vay lĩnh vực ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương thành phố cần thơ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status