Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN đánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh cần thơ

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. đánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh cần thơ

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .1
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
  1.1.1. Sự cần thiết của đề tài 1
  1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2
  1.2.1. Mục tiêu chung .2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể .2
  1.3. CÁC GIẢ THIẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .2
  1.3.1. Các giả thiết cần kiểm định .2
  1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu .2
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
  1.4.1. Không gian 3
  1.4.2. Thời gian .3
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu .3
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 4
  2.1.1. Khái quát hệ thống thông tin kế toán .4
  2.1.2. Những đặc điểm cơ bản tạo nên sự khác biệt giữa hệ thống thông tin kế toán xử lý bằng tay và hệ thống xử lý bằng máy 5
  2.1.3. Qui trình phân tích hệ thống kế toán trong môi trường xử lý bằng máy vi tính .8
  2.1.4. Chuẩn bị trước khi sử dụng phần mềm kế toán 11
  2.1.5. Tìm hiểu phần mềm kế toán ACSOFT .12
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .14
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 15
  CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ACSOFT TẠI VCCI CẦN THƠ 17
  3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 17
  3.1.1. Giới thiệu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ .17
  3.1.2. Cơ cấu tổ chức của VCCI Chi nhánh Cần Thơ .18
  3.2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI VCCI CẦN THƠ TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN ACSOFT .21
  3.2.1. Đặc điểm hoạt động của Chi nhánh và yêu cầu thông tin đối với HTTT KT .21
  3.2.2. Tổ chức dữ liệu của hệ thống thông tin kế toán 25
  3.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI CHI NHÁNH xviii
  3.3.1. Ưu điểm .xviii
  3.3.2. Nhược điểm .xx
  3.3.3. Hiệu quả đạt được xxi
  3.3.4. Kết quả của quá trình phân tích hệ thống thông tin kế toán xxii
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI VCCI CẦN THƠ .xxiii
  4.1. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN xxiii
  4.2. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ xxiii
  4.3. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN .xxiii
  4.4. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO xxiv
  4.5. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT xxiv
  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ xxv
  5.1. KẾT LUẬN .xxv
  5.2. KIẾN NGHỊ 59
  5.2.1. Đối với Nhà nước 59
  5.2.2. Đối với Chi nhánh .59
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

  Xem Thêm: đánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh cần thơ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh cần thơ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status