Lời nói đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, muốn tồn tại vững, phát triển và củng cố uy tín của mình, mỗi doanh nghiệp phải vận động tích cực, phát huy tìm tòi mọi biện pháp giảm thiểu chi phí và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bởi để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay các doanh nghiệp phải nắm bắt được thông tin về thị trường về nguồn khách trên cơ sở các thông tin về cung, cầu và giá cả trên thị trường giúp cho doanh nghiệp tìm ra cơ cấu sản phẩm tối ưu, xác định được giá bán hợp lý đảm bảo vừa tận dụng được nguồn lực hiện có, vừa mang lại lợi nhuận cao. Để thực hiện tất cả các điều nói trên yếu tố con người đóng vai trò quan trọng hơn cả, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng lao động luôn được các doanh nghiệp quan tâm thích đáng. Vì vậy đề tài "Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty Quy Chế Từ Sơn " là đề tài em lựa chọn cho luận văn tốt nghiệp".
2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài.
* Mục đích: Đề tài tập trung nghiên cứu kỹ hơn đặc điểm của lao động trong công ty , hiệu quả sử dụng lao động tại công ty Quy Chế Từ Sơn , từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty Quy Chế Từ Sơn .
* Nhiệm vụ:
1. Nghiên cứu vấn đề lý luận về lao động và hiệu quả sử dụng lao động trong sản xuất kinh doanh trong ngành cơ khí
2. Phân tích vấn đề về lao động và hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty Quy Chế Từ Sợn
3. Đưa ra những biện pháp để nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty công ty Quy Chế Từ Sơn
3. Đối tượng phạm vi và phương pháp nghiên cứu.
* Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề là: vấn đề lao động và sử dụng lao động trong sản xuất kinh doanh chuyên ngành cơ khí , với các đặc điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.
* Phạm vi: Chỉ nghiên cứu những vấn đề lao động và hiệu quả sử dụng lao động ở phạm vi mô tức là ở một doanh nghiệp cụ thể ở đây là Công ty Quy Chế Từ Sơn . Về tình hình số liệu khách sạn chuyên đề cũng chỉ giới hạn trong một thời gian nhất định năm 1998, 1999, 2000 và 1 vài năm tới.
* Phương pháp nghiên cứu:
+ Phương pháp phân tích:
Nghiên cứu sách báo, tạp chí chuyên ngành, các báo cáo về thực trạng sử dụng lao động trong tình hình phát triển hoạt động du lịch từ đó rút ra các hướng đề xuất.
+ Phương pháp thống kê:
Từ việc nghiên cứu chỉ tiêu giữa các năm em sử dụng phương pháp thống kê để so sánh về số tương đối và số tuyệt đối từ đó đưa ra kết luận tình hình sử dụng lao động tại Công ty.
Ngoài các phương pháp trên đề tài còn áp dụng phương pháp đối chiếu so sánh hệ thống các thông tin điều tra thực tế kết hợp các phương pháp nghiên cứu sẽ làm tăng thêm tính chính xác và thuyết phục cho đề tài.
4. Kết cấu của chuyên đề:

Phần I: Cơ sở lý luận để nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong công ty Quy Chế Từ Sơn
Phần II: Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty Quy Chế Từ Sơn
Phần III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

Mục lục
Trang
Lời nói đầu 1
Phần I. Cơ sở để nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong Công ty Quy Chế Từ Sơn 3
A.Cơ sở lý luận chung về biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 3
I các chỉ tiêu cụ thể đánh giá hiệu quả sử dụng lao động 3
1. Yêu cầu đối với các chỉ tiêu 3
2. Các chỉ tiêu đánh giá từng bộ phận 5
II Một số nhân tố tác động hiệu quả sử dụng lao động trong công ty 6
1. Nhân tố bên trong 6
2 . Nhân tố bên ngoài 10
b. thực trạng cơ cấu tổ chức lao động trong công ty quy chế từ sơn 12
I Vài nét về công ty Quy Chế Từ Sơn 12
1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển 12
1.1 Lich sử hình thành 12
1.2 Quá trình phát triển 13
2 . Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý 14
2. 1 Ban giám đốc 14
2. 2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban phân xưởng 16
II. Các điều kiện đảm bảo cho quá trình hoạt động kinh doanh 22
1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 23
2. Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật 25
2.1 Máy móc thiết bị 25
2.2 Lao động 26
2.3 Sản phẩm 26
2.4 Nguyên vật liệu 27
2.5 Thị trường . 28
2.6 Vị trí của công ty 29
III . Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động ở công ty 29
1. Quy mô cơ cấu bộ máy quản lý 29
2. Tình hình lao động ở công ty các năm 1998 - 2000 31
3. phân tích thực trạng lao động trong công ty năm 2000 34
4. phân tích thực trạng lao động sản xuất mnăm 2000 37
5. đánh giá hiệu quả sử dụng lao động 38
6 . giá trị sản lượng sản phẩm của công ty trong 3 năm 98 - 2000 41
6.1 giá trị sản lượng tại phân xưởng dập nguội 44
6.2 giá trị sản lượng tại phân xưởng dập nóng 45
6.3 giá trị sản lượng tại phân xưởng mạ lắp ráp 47
6.4 giá trị sản lượng tại phân xưởng cơ khí 48
6.5 giá trị sản lượng tại phân xưởng cơ điện 49
6.6 giá trị sản lượng tại phân xưởng dụng cụ 50
6.7 doanh thu tại các tổ dịch vụ 51
Phần 2 . Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty Quy Chế Từ Sơn 53
I. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới 53
1. Phương hướng 53
2. Mục tiêu 53
II. Các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 54
1. Giải pháp từ phía Công ty 54
2. Một số khuyến nghị đối với Nhà nước 58
Kết luận
Tài liệu tham khảo

[charge=150]http://up.4share.vn/f/3809010b0d0d0d01/QT233.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty Quy Chế Từ Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty Quy Chế Từ Sơn sẽ giúp ích cho bạn.