Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hành động cầu khiến trong ngôn ngữ kịch của lưu quang vũ

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hành động cầu khiến trong ngôn ngữ kịch của lưu quang vũ

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 6
  2. Lịch sử vấn đề . 7
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 10
  4. Đối tượng và phạm vi tư liệu nghiên cứu 10
  5. Phương pháp nghiên cứu . 11
  6. Đóng góp của luận văn . 11
  7. Cấu trúc của luận văn 11
  Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỂ TÀI . 12
  1.1. Lý thuyết về hành động ngôn ngữ 12
  1.1.1. Khái niệm về hành động ngôn ngữ (hành vi ngôn ngữ) 12
  1.1.1.1. Hành động tạo lời. 14
  1.1.1.2. Hành động mượn lời. 14
  1.1.1.3. Hành động ở lời 14
  1.1.2. Điều kiện sử dụng các hành động ở lời 17
  1.1.3. Hành động ở lời trực tiếp – gián tiếp . 18
  1.1.3.1. Hành động ở lời trực tiếp 18
  1.1.3.2. Hành động ở lời gián tiếp . 19
  1.2. Hành động cầu khiến . 21
  1.2.1. Khái niệm về hành động cầu khiến 21
  1.2.2. Các thành tố của hành động cầu khiến. . 23
  1.3. Hành động cầu khiến và câu cầu khiến 28
  1.3.1. Khái niệm câu cầu khiến 28
  1.3.2. Mối quan hệ giữa hành động cầu khiến và câu cầu khiến 31
  TIỂU KẾT 32
  Chương 2: PHưƠNG TIỆN NGÔN NGỮ THỂ HIỆN HÀNH
  ĐỘNG CẦU KHIẾN TRỰC TIẾP TRONG KỊCH CỦA LưU
  QUANG VŨ 33
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  2.1. Đặc điểm hình thức của câu cầu khiến trực tiếp . 34
  2.1.1 Câu cầu khiến dạng đầy đủ. 34
  2.1.2 Câu cầu khiến dạng khuyết thiếu 36
  2.1.2.1 Khuyết chủ ngữ 36
  2.1.2.2. Câu cầu khiến khuyết CN, khuyết ĐTNVCK 44
  2.1.2.3. Khuyết BN1 . 56
  2.1.2.4. Khuyết CN + BN1 57
  2.1.2.5. Khuyết CN + ĐTNVCK + BN1 58
  2.2. Nhận xét về cách sử dụng câu cầu khiến được dùng đúng mục
  đích trong kịch của Lưu Quang Vũ. 64
  TIỂU KẾT 66
  Chương 3: CÁC PHưƠNG TIỆN NGÔN NGỮ THỂ HIỆN HÀNH
  ĐỘNG CẦU KHIẾN GIÁN TIẾP TRONG KỊCH CỦA LưU
  QUANG VŨ 67
  3.1. Các kiểu câu được Lưu Quang Vũ sử dụng để gián tiếp thực
  hiện HĐCK . 68
  3.1.1. Dùng kiểu câu hỏi để thể hiện HĐCK 69
  3.1.1.1. Hỏi – Khuyên . 70
  3.1.1.2. Hỏi – đề nghị, thúc giục, mời, yêu cầu . 77
  3.1.2. Dùng kiểu câu trần thuật để thể hiện HĐCK . 83
  3.1.2.1. Trần thuật – nhắc nhở. 84
  3.1.2.3. Trần thuật – đề nghị 85
  3.1.2.3. Trần thuật - xin 85
  3.1.2.4. Trần thuật – ước (điều gì xảy ra) 86
  3.1.3. Dùng kiểu câu cảm thán để thể hiện HĐCK 88
  3.2 Nhận xét về cách sử dụng hành động cầu khiến được dùng qua các
  kiểu câu không phải là câu cầu khiến trong kịch của Lưu Quang Vũ. . 91
  TIỂU KẾT 93
  KẾT LUẬN . 95
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

  Xem Thêm: Hành động cầu khiến trong ngôn ngữ kịch của lưu quang vũ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hành động cầu khiến trong ngôn ngữ kịch của lưu quang vũ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status