Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (vật lí 10 - cơ bản) nhằm phát triển tư duy vật lí cho học sinh miền núi

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (vật lí 10 - cơ bản) nhằm phát triển tư duy vật lí cho học sinh miền núi

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa Trang
  Mục lục . 1
  Danh mục các chữ viết tắt . 4
  Danh mục các bảng 5
  Danh mục các đồ thị, biểu đồ, hình vẽ .6
  Mở đầu . 7
  Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài
  1.1. Tổng quan 11
  1.2. Vấn đề phát triển tư duy vật lí cho học sinh miền núi .13
  1.2.1. Khái niệm về tư duy vật lí .13
  1.2.1.1. Khái niệm về tư duy .13
  1.2.1.2. Đặc điểm của quá trình tư duy .14
  1.2.1.3. Tư duy vật lí .17
  1.2.2. Đặc điểm tư duy vật lí của học sinh miền núi .19
  1.2.3. Các biện pháp phát triển tư duy vật lí cho học sinh THPT miền núi 23
  1.2.3.1. Khái niệm phát triển tư duy .23
  1.2.3.2. Sự cần thiết phải phát triển tư duy 23
  1.2.3.3. Rèn luyện các thao tác tư duy 24
  1.2.3.4. Các biện pháp phát triển tư duy vật lí cho học sinh THPT miền núi .28
  1.3. Định luật trong dạy học Vật lí 33
  1.3.1. Khái niệm về định luật vật lí .33
  1.3.2. Vai trò của định luật vật lí .34
  1.3.3. Con đường để hình thành định luật vật lí 35
  1.4. Phối hợp sử dụng thí nghiệm và các phương tiện CNTT trong dạy học định luật
  vật lí .39
  1.4.1. Thí nghiệm với vấn đề phát triển tư duy vật lí 39
  1.4.1.1. Khái niệm về thí nghiệm vật lí .39
  2
  1.4.1.2. Các vai trò của thí nghiệm trong dạy học vật lí .40
  1.4.1.3. Sự cần thiết của thí nghiệm trong dạy học vật lí 42
  1.4.1.4. Những khó khăn và hạn chế khi sử dụng thí nghiệm trong dạy học các định
  luật vật lí . .44
  1.4.2. Các phương tiện CNTT .45
  1.4.2.1. Phương tiện dạy học . . 45
  1.4.2.2. Phương tiện CNTT .48
  1.4.2.3. Các phương tiện CNTT trong dạy học vật lí 48
  1.4.2.4. Ưu điểm và nhược điểm của phương tiện CNTT 52
  1.4.3. Biện pháp phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện CNTT trong dạy học
  các định luật Vật lí .53
  1.4.3.1. Căn cứ lí luận và thực tiễn lựa chọn phối hợp sử dụng thí nghiệm và các
  phương tiện CNTT trong dạy học .53
  1.4.3.2. Các biện pháp phối hợp sử dụng thí nghiệm và các phương tiện CNTT
  trong dạy học vật lí 58
  1.5. Nghiên cứu thực trạng dạy học các định luật vật lí phần cơ học .59
  1.5.1. Mục đích điều tra 59
  1.5.2. Phương pháp điều tra, tìm hiểu .60
  1.5.3. Kết quả điều tra . 60
  Kết luận chương I 64
  Chương II: Phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện công nghệ thông tin
  trong dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (Vật lí 10 - Cơ bản)
  2.1. Vị trí và vai trò của định luật cơ học (Vật lí 10 – CB) .65
  2.2. Sự hỗ trợ của các phương tiện CNTT trong dạy học các định luật cơ học vật lí .67
  2.3. Phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện CNTT để tổ chức dạy học một số
  định luật vật lí phần cơ học (Vật lí 10 - cơ bản) .69
  2.4. Thiết kế tiến trình dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (Vật lí 10 - cơ
  bản) 77
  Kết luận chương II 102
  3
  Chương III: Thực nghiệm sư phạm
  3.1. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phương pháp thực nghiệm sư phạm 103
  3.1.1.Mục đích của thực nghiệm sư phạm 103
  3.1.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm .103
  3.1.3. Đối tượng và cơ sở thực nghiệm sư phạm 103
  3.1.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 104
  3.1.5. Ước lượng các đại lượng đặc trưng cho TNSP 104
  3.1.6. Cách đánh giá, xếp loại .105
  3.2. Thực nghiệm sư phạm, kết quả và xử lý kết quả thực nghiệm 106
  3.2.1. Thực nghiệm sư phạm . . 106
  3.2.2. Kết quả và sử lí kết quả thực nghiệm sư phạm .107
  3.2.2.1. Các kết quả về mặt định tính của việc phát triển tư duy vật lí cho HS 107
  3.2.2.2. Kết quả định lượng .109
  Kết luận chương III 116
  Kết luận và kiến nghị 117
  Tài liệu tham khảo .119
  Phụ lục .121

  Xem Thêm: Phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (vật lí 10 - cơ bản) nhằm phát triển tư duy vật lí cho học sinh miền núi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (vật lí 10 - cơ bản) nhằm phát triển tư duy vật lí cho học sinh miền núi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status