Lời nói đầu
Vốn là một trong những vấn đề nóng bỏng hiện nay đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nói chung, đối với doanh nghiệp Nhà nước nói riêng. Bởi vậy nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải tổ chức huy động và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sở nguyên tắc tài chính, tín dụng và chấp hành pháp luật. Việc thường xuyên tiến hành biến động vốn và nguồn vốn sẽ giúp cho các nhà nước quản lý doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy được thực trạng cũng như các nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
Nhận thức được yêu cầu đòi hỏi đó sau một thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công ty Cổ phần Xây Lắp Hải Long với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn - cùng sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên trong công ty tôi đã nghiên cứu và hoàn thiện chuyên đề thực tập của mình với đề tài: "Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Xây Lắp Hải Long" với mục tiêu vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn để phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty từ đó đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty trong thời gian tới.
Phạm vi nghiên cứu giới hạn trong đề tài gồm:

Chương 1: Thực trạng quản lý và sử dụng vốn ở Công ty Cổ phần Xây Lắp Hải Long.
Chương 2: Một số nhận xét và ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty Xây Lắp Hải Long

Mục lục
Trang
Lời nói đầu 1
Chương 1: Thực trạng quản lý và sử dụng vốn ở công ty cổ phần và xây lắp Hải Long
1.1. Khái quát về tình hình công ty 2
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2
1.1.2. Công tác tổ chức cán bộ và lao động của công ty 3
1.2. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây lắp Hải Long 5
1.2.1. Cơ cấu vốn và nguồn vốn của công ty 5
1.2.2. Tình hình thanh toán của công ty 8
1.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần xây lắp Hải Long 9
1.2.4. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu 16
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần xây lắp Hải Long 20
Chương 2: Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần xây lắp Hải Long 23
2.1. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 23
2.1.1. Giải pháp về tạo nguồn vốn 23
2.1.2. Giải pháp về sử dụng vốn 25
2.2. Một số ý kiến nhằm thực hiện tốt các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần xây lắp Hải Long 27
2.2.1. Về phía Nhà nước 27
2.2.2. Về phía công ty cổ phần xây lắp Hải Long 28
Kết luận 30
Tài liệu tham khảo 31

[charge=150]http://up.4share.vn/f/7140484244444546/QT223.DOC.file[/charge]

Xem Thêm: Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Xây Lắp Hải Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Xây Lắp Hải Long sẽ giúp ích cho bạn.