[FONT=lucida grande]Tên đề tài : Phát hiện nguồn tấn công máy chủ dựa vào phân tích luồng IP
Tài liệu[FONT=lucida grande] Tiếng Anh hay Tiếng Việt cũng được nha các bạn.
[FONT=lucida grande]Càng sớm càng tốt.
[FONT=lucida grande]Cảm ơn !!